Пазари
Научете се да търгувате
Основи на търговията
Ръководство за водещите пазари
Наръчници за търгуване
Български
Направете си тест

В какъв случай спредът би бил по-широк?

Когато акциите се продават и купуват редовно и са с голямо търсене
Нито едно няма да повлияе на спреда
Когато броят на продавачите надвиши броя на купувачите