Направете си тест

В какъв случай спредът би бил по-широк?

Когато акциите се продават и купуват редовно и са с голямо търсене
Когато броят на продавачите надвиши броя на купувачите
Нито едно няма да повлияе на спреда