x
Български
Моят профил
Направете си тест

В какъв случай спредът би бил по-широк?

Когато броят на продавачите надвиши броя на купувачите
Когато акциите се продават и купуват редовно и са с голямо търсене
Нито едно няма да повлияе на спреда