x
Български
Моят профил
Направете си тест

Да приемем, че спредът на един инструмент е 10 цента. Каква е цената „ask“ (продава), ако цената „bid“ (купува) е $23,35?

$23,45
$22,35
$23,25
$24,35