Направете си тест

Какво означава CLO за ценни книжа, обезпечени с активи?

Cash Loan Organisation (Организация за заеми в брой)
Chief Legal Officer (Главен юридически директор)
Cat Lovers Organisation (Организация на любителите на котки)
Collateralised Loan Obligation (Задължително обезпечение по заеми)

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?


Присъединете се към 380,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си

2. Извършете депозит

3. Открийте вашата търговия