Пазари
Научете се да търгувате
Основи на търговията
Ръководство за водещите пазари
Наръчници за търгуване
Български
Направете си тест

Какво означава CLO за ценни книжа, обезпечени с активи?

Collateralised Loan Obligation (Задължително обезпечение по заеми)
Chief Legal Officer (Главен юридически директор)
Cat Lovers Organisation (Организация на любителите на котки)
Cash Loan Organisation (Организация за заеми в брой)

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading