ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 87.41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Scan to Download iOS&Android APP

Обезпечение

Основна информация за Обезпечението
Share this article

Какво е Обезпечение?

Без да се бърка с филма с Том Круз, който носи същото име, Обезпечението е имот или други активи, заложени пред заемодател за обезпечаване на заем. Когато заемате пари, вие приемате, че заемодателят може да вземе нещо от вас, ако не платите своя дълг. Това е известно като обезпечен заем.

Къде сте чували за Обезпечение?

Познат пример за Обезпечение в ежедневието е когато сключвате ипотека, за да си купите жилище. Имотът играе ролята на Обезпечение. Ако на върнете заема при условията на вашия ипотечен договор, вашият заемодател може да получи вашето жилище.

Какво е необходимо да знаете за Обезпечението...

Обезпечението действа като гаранция за заемодателите затова този вид заем често има по-добри лихви в сравнение с необезпечените заеми, тъй като се свързват с по-нисък риск. Ако заемате пари с кредитна карта, няма никакво обезпечение, затова лихвеният процент е вероятно да е значително по-висок отколкото при ипотечния или личен заем.

При търговията на маржин, инвеститорът заема част от сумата, необходима за купуване на акции от брокера, който осъществява транзакцията. Инвеститорът използва ценните книжа в своята брокерска сметка като Обезпечение в случай на Маржин изискване. Брокерът може да ликвидира ценните книжа на инвеститора, за да изпълни поддържащия маржин, ако инвеститорът не може да депозира навреме необходимите средства.

Има 5 основни вида обезпечения - потребителски стоки, делово оборудване, фермерски продукти, стоково-материални запаси и акции и облигации. Много нови фирми също трябва да заложат Обезпечение, защото нямат доказана история на реализиране на печалби.

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 480,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия