Направете си тест

Кой е най-простият начин индивидуален инвеститор да инвестира в деривати?

Посредством пазара на деривати
Чрез eBay или Amazon
Посредством фондовия пазар
Посредством взаимно фондове и фондове, търгувани на борсата