Направете си тест

IPO е първият път, в който...

акции на компанията са налични на вторичния пазар
компания осъществява публично предлагане на акции на валутен пазар
компания осъществява публично предлагане на акции на фондова борса
компания се обръща към инвестиционна банка и обявява, че иска да стане публична