Моят профил
Направете си тест

IPO е първият път, в който...

акции на компанията са налични на вторичния пазар
компания осъществява публично предлагане на акции на фондова борса
компания осъществява публично предлагане на акции на валутен пазар
компания се обръща към инвестиционна банка и обявява, че иска да стане публична