Български
Моят профил
Направете си тест

IPO е първият път, в който...

компания осъществява публично предлагане на акции на фондова борса
компания осъществява публично предлагане на акции на валутен пазар
акции на компанията са налични на вторичния пазар
компания се обръща към инвестиционна банка и обявява, че иска да стане публична