Направете си тест

IPO е първият път, в който...

компания осъществява публично предлагане на акции на фондова борса
акции на компанията са налични на вторичния пазар
компания се обръща към инвестиционна банка и обявява, че иска да стане публична
компания осъществява публично предлагане на акции на валутен пазар