ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 84% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Какво е ППП (IPO)?

Глава 1: Въведение

ППП (IPO) представлява първият път, когато дадено дружество предлага свои акции на обществеността посредством фондова борса. ППП е съкращение на „Първично публично предлагане” (Initial Public offering).

За кои борси става въпрос? Тук можем да включим Лондонската фондова борса, Нюйоркската фондова борса, Евронекст или Хонгконгската или Шанхайската фондови борси (има и много други). Но ако дружеството няма особено голям бизнес, то вероятно ще се листва на борса, специализиранa в по-малки дружества, като например Алтернативния инвестиционен пазар (Alternative Investment Market) в Лондон .

Глава 2: Защо да прибегнем до ППП?

Има много причини за това. Най-важната е, че чрез него се набира допълнителен капитал посредством публично издаване на акции. Обикновено целта е да се финансира разрастването на дружеството посредством надграждане на настоящия бизнес или закупуване на други компании.

Но има и други причини. Една от тях е да се разпредели риска, свързан с бизнеса, между повече инвеститори, не само основателите и тези, финансирали дружеството при основаването му.

Друга причина за първично публично предлагане може да е желанието на ранните акционери в бизнеса да продадат с печалба своите акции. Например, ако фирма, осигуряваща дялово финансиране, е инвестирала в дадено дружество, но сега иска да превърне своята инвестиция в налични средства, тя може да извърши това посредством ППП. Това е удобен начин за излизане от дадена компания.

Глава 3: Как да управлявате ППП?

Фирмата, планираща да извърши ППП, често започва да се подготвя за това много месеци, понякога дори години, предварително. Причината за това е, че е нужно да се направи необходимото нейните сметки, мениджмънт и вътрешни процедури да отговарят на правилата на фондовата борса, на която ще бъде листвана.

По препоръка на брокер на акции, компания за ценни книжа или инвестиционна банка, специализирани в първични публично предлагане, фирмата и нейните съветници изготвят документ относно продажбата, известен като „проспект”. В този документ е включена цялата информация за дружеството и това е документът относно ППП продажбата.

След това дружеството обявява своето намерение да се листва посредством вестници или в Интернет, както и чрез своите съветници. Често лицата, на които се предлагат акции, са институции като пенсионни фондове, застрахователни дружества и инвестиционни фондове.

Те и инвестиционните банки могат също да гарантират продаването на акциите - тоест те се съгласяват да закупят обратно акциите, ако те не бъдат продадени по време на ППП процедурата. Съветниците на дружеството ще се опитат да пласират акциите на цена, на която те са сигурни, че ще се продадат, за да не се наложи поелите гаранцията да ги купят обратно. Но понякога те не преценяват точно.

Глава 4: Какво става след това?

Животът вече не е същият. След извършване на ППП дружеството листва своите акции на избраната от него борса. Това значи, че то ще трябва да се примири с това, че вече ще има по-голямо обществено внимание и медиен интерес към него, а това има както позитивни, така и негативни страни!

Ако е успешно, акциите ще увеличат стойността си и всички акционери ще отчетат капиталова печалба. Тези акционери често включват ръководителите на дружеството и основателите му, а понякога и някои от служителите, ако те също са купили или получили акции по време на ППП процедурата.

Но невинаги резултатът е добър. Понякога цената пада. А понякога, особено при малки дружества, инвеститорите в него не проявяват голям интерес към продаването и купуването на акциите му и те стават „нисколиквидни". Това е риск, който всяко дружество поема, ако извърши първично публично предлагане.

Между другото, ако си мислите, че само малки дружества извършват ППП, ето Ви няколко цифри: през 2014 г. китайското дружество за уеб търговия и услуги „Али Баба Груп” извърши най-голямото ППП в историята. Общите приходи от него бяха 25 милиарда долара. С това то надмина дори „Фейсбук”, който излезе на пазара през 2012 г. и набра 16 милиарда долара.

Сега вече знаете….

Какво означава ППП ✔
Защо дружествата извършват първично публично предлагане на акции ✔
Как се управляват ППП процедурите ✔
Какво може да се случи с цените на акциите ✔

Направете си тест

IPO е първият път, в който...

акции на компанията са налични на вторичния пазар
компания осъществява публично предлагане на акции на валутен пазар
компания осъществява публично предлагане на акции на фондова борса
компания се обръща към инвестиционна банка и обявява, че иска да стане публична
Следващ урок

Какво представляват акциите?

Търсите нещо повече?

computer
Образователен център

Тук ще намерите всичко, което трябва да знаете – от ръководства с инструкции до инвестиционни стратегии.

figure
computer
Trading Guides

Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

Търговски речник

98

Това е броят на термините в нашия речник. Различавате ли вашите CFD от вашите IPO или ETF? Разгадайте мистерията с нашия речник с дефиниции.

Вижте всички

Термин на деня

Финансов продукт (инструмент)

Какво е финансов инструмент? Финансовият инструмент е всеки актив или група активи, които може да се търгуват. Способността да се...

Прочетете още
Най-разпространената дума

Финансов пазар

Това е мястото или платформата за търговия с финансови инструменти като акции, валути, облигации или стоки. Пазарът може да има...

Прочетете още

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 530,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия