x
Български
Моят профил
Направете си тест

По какво се различават форуърдните договори от фючърсния пазар?

Всички дадени отговори са правилни
Форуърдите не могат да се търгуват на борси
Форуърдите се съставят индивидуално и обикновено са различни при различните договори
Фючърсите са до голяма степен стандартизирани и прозрачни