ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 84% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Какво представляват форуърдните договори?

Форуърдният договор е частен договор между две страни, който задължава или купувача, или продавача да закупи или да предложи актив на определена цена в определен бъдещ момент.

Така изложено, това силно наподобява фючърсния пазар, но докато повечето фючърси са стандартизирани и информацията за тях е публично достояние, форуърдните договори се изготвят отделно за специфичния случай, условията им се договорят между купувача и продавача и обикновено са различни във всеки договор. Поради сложността на договорните условия тези продукти не могат да се търгуват на борсите , което ги прави по-рискови продукти.

Трудно е да се оцени размерът на пазара за форуърдни договори понеже той е почти изцяло нерегулиран и условията на договора са известни само на купувача и продавача. Но преобладаващото мнение е, че този пазар е много голям като обем, понеже много международни компании използват форуърдни договори за хеджиране на валутния и лихвения риск.

Понеже няма стандартизирани продуктови транзакции с тях на публични борси, индивидуалните инвеститори нямат лесен начин за достъп до пазара на форуърдни договори.

Кой печели?

Също като при фючърсите, пазарът на форуърдни договори представлява чист облог между купувача и продавача.

Направете си тест

По какво се различават форуърдните договори от фючърсния пазар?

Всички дадени отговори са правилни
Форуърдите се съставят индивидуално и обикновено са различни при различните договори
Фючърсите са до голяма степен стандартизирани и прозрачни
Форуърдите не могат да се търгуват на борси
Previous lesson

Какво представляват обезпечените с активи ценни книжа

Следващ урок

Какво представляват лихвените суапове (IRS)?

Търсите нещо повече?

computer
Образователен център

Тук ще намерите всичко, което трябва да знаете – от ръководства с инструкции до инвестиционни стратегии.

figure
computer
Trading Guides

Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

Търговски речник

98

Това е броят на термините в нашия речник. Различавате ли вашите CFD от вашите IPO или ETF? Разгадайте мистерията с нашия речник с дефиниции.

Вижте всички

Термин на деня

Капитал

Капитал е израз, който включва както финансовите активи на една фирма, така и стойността на нейните капиталовложения в машини, сгради...

Прочетете още
Най-разпространената дума

Стълбовидна графика

В един ден за търговия може да се случи много с една ценна книга , но за щастие има Стълбовидна графика, която обобщава цялата важна...

Прочетете още

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 535,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия