Направете си тест

Коя фондова борса е най-голямата по пазарна капитализация?

Нюйоркската фондова борса (NYSE)
Лондонската фондова борса (LSE)
Шанхайската фондова борса (SSE)
Токийската фондова борса (TSE)