Моят профил
Въпрос 1 от общо 25

...пазарите са публични финансови пазари, в които цената, която плащате за даден продукт, е текущата цена за незабавна доставка.

CFD
Форуърд
Фючърси
Спот