x
Български
Моят профил
Въпрос 1 от общо 25

...пазарите са публични финансови пазари, в които цената, която плащате за даден продукт, е текущата цена за незабавна доставка.

Форуърд
CFD
Спот
Фючърси