ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 84% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Scan to Download iOS&Android APP

Какво е Дивидент?

Акционерите получават Дивиденти. Дивидентът е сумата, която един акционер получава от печалбите, реализирани от компания, в която той притежава акции. Сумата се базира на специфичния брой и тип акции, които той притежава.

Дивидентите обикновено са плащат в брой, но може да се предоставят и под формата на акции или капитал.

Къде сте чували за Дивиденти?

Дивидентът, който една компания плаща в широк смисъл се разглежда като отражение на рентабилността на компанията и общото й добро състояние. Така че новините за резултатите на компаниите е вероятно да казват за платения Дивидент и дали има увеличение или намаление спрямо предишни плащания.

Какво е необходимо да знаете за Дивидентите...

Времето на плащане и размерът на Дивидента се определят от директорите на компанията.

Публичните компании обикновено разпределят Дивиденти на всяко тримесечие. Малките компании може да разпределят Дивиденти в края на всяка счетоводна година. Компаниите не са задължени всеки път да плащат Дивиденти. Младите и развиващи се компании може да изберат да не плащат Дивиденти и да предпочетат да реинвестират печалбите в развитието на компанията.

Инвеститорите, които очакват доход ще търсят компании, които имат репутация на плащащи редовно добри Дивиденти.

Дивиденти може да се плащат от текущи печалби, печалби за минали периоди или съхранявани като резерв. Притежателите на привилегировани акции обикновено получават фиксиран Дивидент и на тях се плаща първо. Инвеститорите като цяло трябва да плашат данъци върху дохода от Дивиденти.

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 500,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия