Пазари
Научете се да търгувате
Основи на търговията
Ръководство за водещите пазари
Наръчници за търгуване
Български

Сравнение на спред

Колкото по-тесен е спреда, толкова по-добре.US Tech 100

EUR/USD

GOLD

USD/JPY

AUD/USD

GBP/USD

EUR/GBP

USD/CAD

US Tech 100

1.9

EUR/USD

0.00008

GOLD

0.25

USD/JPY

0.008

AUD/USD

0.00006

GBP/USD

0.00013

EUR/GBP

0.00015

USD/CAD

0.0002

US Tech 100

1.9

EUR/USD

0.00008

GOLD

0.35

USD/JPY

0.01

AUD/USD

0.00008

GBP/USD

0.00013

EUR/GBP

0.00015

USD/CAD

0.0002

US Tech 100

3.37

EUR/USD

0.00027

GOLD

0.41

USD/JPY

0.03

AUD/USD

0.00032

GBP/USD

0.00032

EUR/GBP

0.00032

USD/CAD

0.00032

US Tech 100

2.4

EUR/USD

0.00009

GOLD

0.45

USD/JPY

0.01

AUD/USD

0.00008

GBP/USD

0.00021

EUR/GBP

0.00015

USD/CAD

0.0002

US Tech 100

2

EUR/USD

0.00009

GOLD

0.5

USD/JPY

0.01

AUD/USD

0.00009

GBP/USD

0.00015

EUR/GBP

0.00015

USD/CAD

0.00021

*Представената информация в таблицата е към 8 януари 2021 г.
** Някои брокери може да начисляват комисионна към сделките ви в допълнение към спреда. Capital.com начислява 0% комисионна

Сравнение на скорост при изпълнение на поръчки

Capital.com осигурява представяне без допускане на грешки и е разработена с многоизмерно мащабиране.
Системата може да обработи хиляди поръчки в секунда.Средна скорост на изпълнение на поръчките (секунди)

Средна скорост на изпълнение на поръчките (секунди)

0.022

Средна скорост на изпълнение на поръчките (секунди)

0.104

Средна скорост на изпълнение на поръчките (секунди)

0.05

Средна скорост на изпълнение на поръчките (секунди)

0.029

Средна скорост на изпълнение на поръчките (секунди)

0.029

* Представената информация в таблицата е към 11 декември 2020 г