ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 84% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Scan to Download iOS&Android APP

Какво е Активна поръчка?

В ден за търговия, Брокерът купува и продава. Какво купува и продава и в какъв обем зависи от конкретните Поръчки, дадени от инвеститорите.

Една поръчка се нарича активна, когато се извършва в рамките на деня за търговия или в рамките на деня за търговия плюс допълнителни часове за търговия.

Къде сте чували за Активни поръчки?

Всяка сделка, която виждате или в която участвате, се състои от поне две отделни Активни поръчки - една поръчка за покупка и една поръчка за продажба. Една сделка е извършва, когато поръчката за покупка и поръчката за продажба се срещнат, което означава, че параметрите на всяка поръчка за изпълнени (или казано по-просто продажната цена на една поръчка отговаря на покупната цена на друга поръчка).

Какво е необходимо да знаете за Активните поръчки...

Поръчките може да са много различни видове. Те варират от прости поръчки като Дневна поръчка, при която на брокера се дават параметри и той може да купи или продаде само ако тези параметри се изпълнят в рамките на деня за търговия, до по-сложни поръчки като стоп лимитирани нареждания, при които поръчката се характеризира с елементи на лимитирано нареждане и стоп поръчка.

Всяка поръчка за покупка или продажба, независимо от типа на поръчката и параметрите на Поръчката, е Активна поръчка, ако се изпълнява в деня за търговия (или в допълнителни часове за търговия).

Алтернативата на Активните поръчки са Веднага поръчки, съгласно които Брокерът трябва да изпълни поръчката незабавно или тя изтича, което означава, че тя няма много време да е "активна".

Подобни термини

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 500,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия