Capital Com Australia Limited Australia (Regulated by ASIC)
Capital Com UK Limited Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
Capital Com SV Investments Limited Cyprus / EU (Regulated by CYSEC)
Capital Com Bel Belarus (Regulated by NBRB)
Thị trường
Tiếng Việt
USD/JPY
 

Giao dịch US Dollar / Japanese Yen CFD

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W

Cảm xúc của nhà giao dịch

% Người mua % Người bán
 • Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0040%
  Ký quỹ $1,000.00
  Phí qua đêmCharges from full size ($-1.19) -0.0040 %
 • Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0037%
  Ký quỹ $1,000.00
  Phí qua đêmCharges from full size ($-1.12) -0.0037 %
 • Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
 • Số lượng giao dịch tối thiểu 1000
 • Tiền tệ JPY
 • Ký quỹ 3.3333%
 • Giờ giao dịch (UTC)
  Mon - Thu: 00:00 - 22:00
  22:05 - 00:00
  Fri: 00:00 - 22:00
  Sun: 22:05 - 00:00
 • Hoa hồng trên các giao dịch 0%

Giao dịch ngoại hối bằng đòn bẩy vốn

Có thể giao dịch các đồng ngoại tệ với đòn bẩy vốn tối đa là 30:1. Bắt đầu giao dịch với số tiền tối thiểu là 100 USD để kiểm soát vị thế 3000 USD

CFD Ngoại hối

 • Giao dịch 24/5 hàng loạt ngoại hối

 • Mua và bán các ngoại hối để hưởng lợi nhuận khi giá lên và xuống

Kiểm soát lãi lỗ

Bạn có thể dễ dàng thiết lập Lệnh chặn và Giới hạn để yêu cầu đóng vị thế ở một mức giá cụ thể.

Thiết lập cảnh báo giá để được thông báo về những biến động lớn.

Bạn có thể quan tâm
-
-0.930
-
-0.00697
-
+0.01032
-
+0.00116

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading