CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch RWE AG - RWE CFD

39.030
0.99%
0.110
Thấp: 38.37
Cao: 39.15
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.110
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.019974 %
Charges from borrowed part ($-0.80)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.019974%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.002248 %
Charges from borrowed part ($-0.09)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.002248%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ EUR
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán Germany
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

RWE AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 39.42
Mở* 39.15
Thay đổi trong 1 năm* -7.24%
Vùng giá trong ngày* 38.37 - 39.15
Vùng giá trong 52 tuần 34.40-43.96
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 1.52M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 38.04M
Giá trị vốn hóa thị trường 29.02B
Tỷ số P/E 13.48
Cổ phiếu đang lưu hành 743.84M
Doanh thu 39.83B
EPS 2.89
Tỷ suất cổ tức (%) 2.3071
Hệ số rủi ro beta 0.69
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Aug 10, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
May 26, 2023 39.030 -0.170 -0.43% 39.200 39.270 38.320
May 25, 2023 39.420 -0.840 -2.09% 40.260 40.260 39.370
May 24, 2023 40.240 -0.490 -1.20% 40.730 40.820 40.150
May 23, 2023 40.770 0.010 0.02% 40.760 41.005 40.480
May 22, 2023 41.125 0.150 0.37% 40.975 41.895 40.865
May 19, 2023 41.195 0.040 0.10% 41.155 41.205 40.790
May 18, 2023 41.205 -0.580 -1.39% 41.785 42.015 40.985
May 17, 2023 41.755 -0.210 -0.50% 41.965 42.075 41.665
May 16, 2023 42.255 -0.180 -0.42% 42.435 42.875 42.155
May 15, 2023 42.405 0.460 1.10% 41.945 42.775 41.945
May 12, 2023 42.305 0.290 0.69% 42.015 42.545 42.015
May 11, 2023 41.725 0.230 0.55% 41.495 42.255 41.045
May 10, 2023 41.795 -0.030 -0.07% 41.825 42.315 41.655
May 9, 2023 41.915 -0.070 -0.17% 41.985 42.495 41.405
May 8, 2023 41.275 -0.060 -0.15% 41.335 41.635 41.215
May 5, 2023 41.405 0.050 0.12% 41.355 41.605 40.905
May 4, 2023 41.975 0.280 0.67% 41.695 42.075 41.475
May 3, 2023 41.605 -0.020 -0.05% 41.625 42.195 41.505
May 2, 2023 41.655 -0.780 -1.84% 42.435 42.475 41.605
Apr 28, 2023 42.455 -0.090 -0.21% 42.545 42.595 42.025

RWE AG Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
Thursday, August 10, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

10:59

Quốc gia

DE

Sự kiện

Half Year 2023 RWE AG Earnings Call
Half Year 2023 RWE AG Earnings Call

Forecast

-

Previous

-

Thời gian (UTC) (UTC)

10:59

Quốc gia

DE

Sự kiện

Half Year 2023 RWE AG Earnings Press Conference
Half Year 2023 RWE AG Earnings Press Conference

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, November 14, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

10:59

Quốc gia

DE

Sự kiện

Q3 2023 RWE AG Earnings Call
Q3 2023 RWE AG Earnings Call

Forecast

-

Previous

-

Thời gian (UTC) (UTC)

10:59

Quốc gia

DE

Sự kiện

Q3 2023 RWE AG Earnings Press Conference
Q3 2023 RWE AG Earnings Press Conference

Forecast

-

Previous

-
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 38366 24571 13688 13125 13406
Doanh thu 38366 24571 13688 13125 13406
Chi phí tổng doanh thu 31252 17691 9720 8981 9953
Tổng chi phí hoạt động 38744 23457 12288 13268 13117
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 4206 3682 3445 3692 2796
Depreciation / Amortization 1630 1421 1424 1198 901
Chi phí lãi vay (thu nhập) - hoạt động ròng 1953 1058 -3285 -826 -1068
Chi phí bất thường (thu nhập) -1859 547 1616 1467 0
Other Operating Expenses, Total 1562 -942 -632 -1244 535
Thu nhập hoạt động -378 1114 1400 -143 289
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -194 341 306 256 155
Khác, giá trị ròng 1287 67 -441 -865 -395
Thu nhập ròng trước thuế 715 1522 1265 -752 49
Thu nhập ròng sau thuế 2992 832 889 -660 -54
Lợi ích thiểu số -275 -111 -59 -658 -738
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 2717 721 830 -1318 -792
Thu nhập ròng 2717 721 1051 8498 335
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 2717 721 830 -1318 -792
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 2717 721 1051 8498 335
Điều chỉnh pha loãng
Thu nhập ròng pha loãng 2717 721 1051 8498 335
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 691.247 676.22 637.286 614.745 614.745
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 3.93058 1.06622 1.3024 -2.14398 -1.28834
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.9 0.9 0.85 0.8 0.7
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 2.63856 1.62724 3.39101 0.63579 -1.27248
Tổng khoản mục bất thường 221 9816 1127
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng doanh thu 9409 11434 10744 8245 7998
Doanh thu 9409 11434 10744 8245 7998
Chi phí tổng doanh thu 9251 3870 11739 8224 7570
Tổng chi phí hoạt động 7345 13489 11216 8955 5139
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 660 834 961 634 691
Depreciation / Amortization 494 582 456 403 382
Other Operating Expenses, Total -3060 8203 -1940 -306 -3504
Thu nhập hoạt động 2064 -2055 -472 -710 2859
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 126 -341 49 150 -52
Khác, giá trị ròng -275 518 439 408 -78
Thu nhập ròng trước thuế 1915 -1878 16 -152 2729
Thu nhập ròng sau thuế 1649 728 72 -62 2254
Lợi ích thiểu số -51 -113 -53 -21 -88
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 1598 615 19 -83 2166
Tổng khoản mục bất thường
Thu nhập ròng 1598 615 19 -83 2166
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 1598 615 19 -83 2166
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 1598 615 19 -83 2166
Thu nhập ròng pha loãng 1598 615 19 -83 2166
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 743.841 736.328 633.333 691.667 676.22
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 2.14831 0.83523 0.03 -0.12 3.2031
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.9 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 2.15525 1.17067 -0.81671 -0.40569 3.67579
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng tài sản hiện tại 96262 103446 27224 28241 61513
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 20456 13865 8993 6450 7132
Tiền mặt và các khoản tương đương 6988 5825 4774 3192 3523
Đầu tư ngắn hạn 13468 8040 4219 3258 3609
Tổng các khoản phải thu, ròng 18675 19291 5717 6176 4846
Accounts Receivable - Trade, Net 9946 6470 3007 3621 1963
Total Inventory 4206 2828 1632 1585 1631
Prepaid Expenses 206 167 148 144
Other Current Assets, Total 52719 67295 10734 13886 47904
Total Assets 138548 142309 61642 64009 80108
Property/Plant/Equipment, Total - Net 23749 19984 17902 19016 12409
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 69407 66993 63071 59292 51243
Accumulated Depreciation, Total -45658 -47009 -45169 -40276 -38834
Goodwill, Net 2800 2736 2679 2549 1718
Intangibles, Net 2851 3120 2210 2222 466
Long Term Investments 8261 8498 7513 7618 1867
Note Receivable - Long Term 160 344 273 392 356
Other Long Term Assets, Total 4465 4181 3841 3971 1779
Total Current Liabilities 79685 97007 16501 19605 45844
Accounts Payable 7464 4428 2387 2987 2429
Accrued Expenses 22 20 14 17 14
Notes Payable/Short Term Debt 2426 2710 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6250 3655 169 474 91
Other Current Liabilities, Total 63523 86194 13931 16127 43310
Total Liabilities 110972 127055 44726 47045 71372
Total Long Term Debt 8534 5759 3297 3103 1807
Long Term Debt 7037 4425 2077 2075 1576
Capital Lease Obligations 1497 1334 1220 1028 231
Deferred Income Tax 1781 1948 1862 2164 1638
Minority Interest 1703 1742 790 503 5521
Other Liabilities, Total 19269 20599 22276 21670 16562
Total Equity 27576 15254 16916 16964 8736
Common Stock 1731 1731 1731 1574 1574
Additional Paid-In Capital 4234 4229 4229 2385 2385
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 15733 10705 8303 8908 1139
Unrealized Gain (Loss) 19 35 64 45 17
Other Equity, Total 5859 -1446 2589 4052 3621
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 138548 142309 61642 64009 80108
Total Common Shares Outstanding 676.22 676.22 676.22 614.745 614.745
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 70121 96262 176514 149596 138411
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 15643 20456 7578 12625 13928
Tiền mặt và các khoản tương đương 6795 6988 3307 4615 6367
Đầu tư ngắn hạn 8848 13468 4271 8010 7561
Tổng các khoản phải thu, ròng 7936 18675 8830 5855 7325
Accounts Receivable - Trade, Net 7936 9946 8830 5855 7325
Total Inventory 1816 4206 9786 8042 2831
Other Current Assets, Total 44726 52925 150320 123074 114327
Total Assets 121859 138548 220918 189609 176592
Property/Plant/Equipment, Total - Net 28048 23749 24329 21502 19972
Intangibles, Net 9637 5668 5733 5731 5817
Long Term Investments 9208 8261 7743 7656 7868
Other Long Term Assets, Total 4845 4448 6599 5124 4524
Total Current Liabilities 53013 79685 189991 151515 138515
Accounts Payable 6017 7464 7278 5688 5858
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7628 11214 16338 9878 10776
Other Current Liabilities, Total 39368 61007 166375 135949 121881
Total Liabilities 89772 110972 222407 181837 167057
Total Long Term Debt 12882 9789 10387 9142 6991
Long Term Debt 12882 9789 10387 9142 6991
Deferred Income Tax 2900 1781 1538 1502 1418
Minority Interest 1665 1703 1692 1698 1763
Other Liabilities, Total 19312 18014 18799 17980 18370
Total Equity 32087 27576 -1489 7772 9535
Other Equity, Total 32087 27576 -1489 7772 9535
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 121859 138548 220918 189609 176592
Total Common Shares Outstanding 743.841 676.22 676.22 676.22 676.22
Note Receivable - Long Term 160
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Thu nhập ròng/khởi điểm 2992 832 833 -660 -54
Tiền từ hoạt động kinh doanh 2406 7274 4175 -1523 6648
Tiền từ hoạt động kinh doanh 2117 3179 2754 958
Deferred Taxes -2714 840 485 44 -97
Khoản mục phi tiền mặt 5028 3314 -309 -875 1368
Cash Taxes Paid -77 -163 72 325 321
Lãi suất đã trả 428 284 299 257 176
Thay đổi vốn lưu động -2900 171 -13 -2786 4473
Tiền từ hoạt động đầu tư -9892 -7738 -4354 -729 -4404
Chi phí vốn -4484 -3769 -3358 -1771 -1246
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -5408 -3969 -996 1042 -3158
Tiền từ các hoạt động tài chính 8615 1457 1775 224 -990
Total Cash Dividends Paid -913 -730 -522 -560 -1025
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 2230 -60 721
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 7179 2371 61 1678 -1255
Ảnh hưởng của ngoại hối 34 58 -34 15 13
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 1163 1051 1562 -2013 1267
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ 2349 -184 6 -834 569
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 1649 2992 2264 2192 2254
Cash From Operating Activities 886 2406 1254 2905 2688
Cash From Operating Activities 502 196 430
Deferred Taxes -2505 -2714 7596 3674 2693
Non-Cash Items 226 5028 -89 -623 36
Changes in Working Capital 1014 -2900 -8517 -2534 -2725
Cash From Investing Activities -749 -9892 472 -2105 -134
Other Investing Cash Flow Items, Total -749 -5408 472 -2105 -134
Cash From Financing Activities -395 8615 -4301 -2009 -1990
Financing Cash Flow Items -395 2349 -4301 -2009 -1990
Foreign Exchange Effects 65 34 57 -1 -11
Net Change in Cash -193 1163 -2518 -1210 553
Capital Expenditures -4484
Total Cash Dividends Paid -913
Issuance (Retirement) of Debt, Net 7179
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Qatar Holding, L.L.C. Investment Advisor 9.0908 67621169 0 2023-03-15 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.2505 46493893 199622 2023-05-16 LOW
Stadt Dortmund Corporation 3.9616 29468145 0 2022-08-04
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 2.9974 22295633 1242871 2023-04-19 MED
GIC Private Limited Sovereign Wealth Fund 2.7229 20253912 -190225 2022-09-02 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3978 17835758 125928 2023-04-30 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3834 17728702 -31378 2023-01-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5455 11495726 6249 2023-03-31 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.1429 8501433 -20828 2023-04-30 LOW
Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 1.0232 7611354 -33725 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.9084 6757265 138128 2023-03-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8721 6486796 178860 2023-04-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.7658 5696457 205740 2023-03-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.7207 5360595 -113248 2023-03-31 LOW
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.7166 5330554 -18159 2023-04-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.7063 5253624 6912 2023-04-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.629 4678484 203500 2023-04-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6164 4585263 57 2023-04-30 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.5893 4383706 82299 2023-04-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.5322 3958800 -512788 2023-03-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

530K+

Thương nhân

87K+

Hoạt động khách hàng tháng

$46M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$31M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Multiline Utilities

RWE Platz 1
ESSEN
NORDRHEIN-WESTFALEN 45141
DE

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

US100

14,326.80 Price
+2.750% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0255%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0032%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 3.0

Oil - Crude

72.94 Price
+1.570% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0154%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0065%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.04

Gold

1,946.90 Price
+0.290% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0185%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0103%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.60

BTC/USD

27,648.35 Price
+3.180% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 530,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch