CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch Nintendo Co., Ltd. - 7974 CFD

6078.0
2.09%
40.0
Thấp: 6047.1
Cao: 6093
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 40.0
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.010936 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.010936%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.011287 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.011287%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ JPY
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán Japan
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Nintendo Co Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 5953.3
Mở* 6070
Thay đổi trong 1 năm* -89.67%
Vùng giá trong ngày* 6047.1 - 6093
Vùng giá trong 52 tuần 4,996.00-6,342.00
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 5.54M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 109.79M
Giá trị vốn hóa thị trường 7,770.06B
Tỷ số P/E 16.11
Cổ phiếu đang lưu hành 1.16B
Doanh thu 1,601.68B
EPS 371.38
Tỷ suất cổ tức (%) 3.10881
Hệ số rủi ro beta 0.71
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Aug 1, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Jun 9, 2023 6059.1 -7.9 -0.13% 6067.0 6088.0 6040.1
Jun 8, 2023 5953.3 -92.8 -1.53% 6046.1 6057.1 5922.4
Jun 7, 2023 6029.1 -64.9 -1.06% 6094.0 6098.0 5987.2
Jun 6, 2023 6098.9 61.8 1.02% 6037.1 6102.9 6032.1
Jun 5, 2023 6063.0 1.0 0.02% 6062.0 6069.0 6017.2
Jun 2, 2023 6030.1 12.9 0.21% 6017.2 6066.0 5997.2
Jun 1, 2023 5934.4 12.0 0.20% 5922.4 5957.3 5910.4
May 31, 2023 5909.4 -24.0 -0.40% 5933.4 5955.3 5875.5
May 30, 2023 5974.3 55.9 0.94% 5918.4 5998.2 5900.5
May 29, 2023 5887.5 -33.9 -0.57% 5921.4 5940.4 5866.6
May 26, 2023 5922.4 -16.0 -0.27% 5938.4 5956.3 5908.4
May 25, 2023 5859.6 -13.9 -0.24% 5873.5 5897.5 5846.6
May 24, 2023 5915.4 24.9 0.42% 5890.5 5927.4 5865.6
May 23, 2023 5956.3 -85.8 -1.42% 6042.1 6057.1 5917.4
May 22, 2023 6032.1 46.9 0.78% 5985.2 6041.1 5985.2
May 19, 2023 5959.3 -73.8 -1.22% 6033.1 6033.1 5951.3
May 18, 2023 6029.1 14.9 0.25% 6014.2 6044.1 5995.2
May 17, 2023 5905.5 10.0 0.17% 5895.5 5944.4 5888.5
May 16, 2023 5825.7 -3.9 -0.07% 5829.6 5842.6 5781.8
May 15, 2023 5769.8 44.9 0.78% 5724.9 5785.8 5713.0

Nintendo Co., Ltd. Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
Thursday, June 29, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

01:00

Quốc gia

JP

Sự kiện

Nintendo Co Ltd Annual Shareholders Meeting
Nintendo Co Ltd Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, August 1, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

07:00

Quốc gia

JP

Sự kiện

Q1 2024 Nintendo Co Ltd Earnings Release
Q1 2024 Nintendo Co Ltd Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Thursday, September 28, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

12:00

Quốc gia

JP

Sự kiện

Nintendo Co Ltd
Nintendo Co Ltd

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 6, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

06:30

Quốc gia

JP

Sự kiện

Q2 2024 Nintendo Co Ltd Earnings Release
Q2 2024 Nintendo Co Ltd Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2023 2022 2021 2020 2019
Tổng doanh thu 1601680 1695340 1758910 1308520 1200560
Doanh thu 1601680 1695340 1758910 1308520 1200560
Chi phí tổng doanh thu 716237 749299 788437 666817 699370
Lợi nhuận gộp 885440 946045 970473 641702 501190
Tổng chi phí hoạt động 1097660 1099280 1118280 956148 956165
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 381065 243281 226038 198074 175446
Nghiên cứu & phát triển 102182 93187 84127 69624
Depreciation / Amortization 7820 10613 7130 6418
Chi phí bất thường (thu nhập) 362 -3300 -1 5306
Other Operating Expenses, Total 2 1 1 1
Thu nhập hoạt động 504013 596060 640634 352371 244395
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 91595 75681 35176 8316 25066
Gain (Loss) on Sale of Assets -334 -72 2269 -163 -277
Khác, giá trị ròng 5483 2720 3226 749 2588
Thu nhập ròng trước thuế 600757 674389 681305 361273 271772
Thu nhập ròng sau thuế 432800 477715 480421 258684 194568
Lợi ích thiểu số -32 -22 -44 -41 -558
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 432768 477693 480377 258643 194010
Thu nhập ròng 432768 477693 480377 258643 194010
Total Adjustments to Net Income -2 -1 -2 -1
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 432768 477691 480376 258641 194009
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 432768 477691 480376 258641 194009
Thu nhập ròng pha loãng 432768 477691 480376 258641 194009
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 1165.21 1180.44 1191.23 1191.24 1200.91
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 371.407 404.672 403.26 217.119 161.552
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 186 203 222 109 81
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 371.837 402.735 401.917 217.217 164.88
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng doanh thu 306499 638204 349514 307460 375125
Doanh thu 306499 638204 349514 307460 375125
Chi phí tổng doanh thu 118725 332149 142502 122861 163112
Lợi nhuận gộp 187774 306055 207012 184599 212013
Tổng chi phí hoạt động 212406 447743 231047 206468 254916
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 93941 115902 88272 82950 91803
Other Operating Expenses, Total -1 -1 2 1
Thu nhập hoạt động 94093 190461 118467 100992 120209
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 23166 -15670 29822 54520 37470
Gain (Loss) on Sale of Assets -222 -2 -127 17 -37
Khác, giá trị ròng 1251 -14675 7453 11211 -312
Thu nhập ròng trước thuế 118288 160114 155615 166740 157330
Thu nhập ròng sau thuế 86544 115807 111484 118965 110296
Lợi ích thiểu số -3 -31 -16 18 9
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 86541 115776 111468 118983 110305
Thu nhập ròng 86541 115776 111468 118983 110305
Total Adjustments to Net Income -1 1 -1
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 86541 115776 111467 118984 110304
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 86541 115776 111467 118984 110304
Thu nhập ròng pha loãng 86541 115776 111467 118984 110304
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 1164.25 1164.22 1164.21 1168.17 1173.33
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 74.3322 99.4448 95.7444 101.855 94.0094
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 123 0 63 0 141
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 74.3089 99.2553 95.9906 102.245 94.0315
Chi phí bất thường (thu nhập) -259 -307 273 655 0
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2023 2022 2021 2020 2019
Tổng tài sản hiện tại 2314510 2126210 2020380 1501580 1344970
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 1879360 1710890 1742390 1216780 1082960
Tiền mặt và các khoản tương đương 1263670 1206510 1185150 890402 844550
Đầu tư ngắn hạn 615699 504385 557238 326382 238410
Tổng các khoản phải thu, ròng 119696 140989 140476 132536 78087
Accounts Receivable - Trade, Net 119696 140989 140476 132536 78087
Total Inventory 258628 204183 86817 88994 135470
Other Current Assets, Total 56824 70149 50693 63269 48455
Total Assets 2854280 2662380 2446920 1934090 1690300
Property/Plant/Equipment, Total - Net 99509 85164 83569 82866 81550
Intangibles, Net 18595 17315 14922 15017 14090
Long Term Investments 276253 312663 214832 237710 167134
Other Long Term Assets, Total 145414 121030 113220 96911 82558
Total Current Liabilities 533480 540726 526331 355683 245009
Accounts Payable 149217 150910 114677 98074 59689
Accrued Expenses 4219 5459 5227 4394 3891
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 380044 383216 405499 252662 181409
Total Liabilities 588050 593340 572547 393400 280592
Total Long Term Debt 5093 4838 1608 36
Minority Interest 232 266 243 213 5086
Other Liabilities, Total 54338 47255 41135 35896 30461
Total Equity 2266230 2069040 1874370 1540690 1409710
Common Stock 10065 10065 10065 10065 10065
Additional Paid-In Capital 15079 15041 15043 15041 12069
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2392700 2198710 1993320 1707120 1556880
Treasury Stock - Common -271049 -220343 -156851 -156798 -156755
Unrealized Gain (Loss) 28028 33199 33571 10637 17665
Other Equity, Total 91407 32376 -20782 -45377 -30213
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2854280 2662380 2446920 1934090 1690300
Total Common Shares Outstanding 1164.23 1173.22 1191.23 1191.24 1191.25
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1141 928 553 20
Capital Lease Obligations 5093 4838 1608 36
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 2314510 2241860 2179540 2009750 2126210
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 1879360 1725650 1654600 1564780 1710890
Tiền mặt và các khoản tương đương 1263670 1285320 1214280 1123080 1206510
Đầu tư ngắn hạn 615699 440327 440323 441693 504385
Tổng các khoản phải thu, ròng 119696 240676 160185 121620 140989
Accounts Receivable - Trade, Net 119696 240676 160185 121620 140989
Total Inventory 258628 203828 295347 256241 204183
Other Current Assets, Total 56824 71705 69412 67110 70149
Total Assets 2854280 2785810 2781210 2586210 2662380
Property/Plant/Equipment, Total - Net 99509 97640 92728 91849 85164
Intangibles, Net 18595 18018 19614 18525 17315
Long Term Investments 276253 298694 351943 339358 312663
Other Long Term Assets, Total 145414 129601 137377 126734 121030
Total Current Liabilities 533480 559517 547624 491072 540726
Accounts Payable 149217 192426 138395 136849 150910
Accrued Expenses 4219 5459
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1141
Other Current Liabilities, Total 380044 367091 409229 354223 383216
Total Liabilities 588050 612982 603452 550852 593340
Total Long Term Debt 0 0 0 5093
Capital Lease Obligations 5093
Minority Interest 232 228 197 247 266
Other Liabilities, Total 54338 53237 55631 59533 47255
Total Equity 2266230 2172830 2177760 2035360 2069040
Common Stock 10065 10065 10065 10065 10065
Additional Paid-In Capital 15079 15079 15079 15041 15041
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2392700 2305840 2263730 2152270 2198710
Treasury Stock - Common -271049 -271049 -271042 -271048 -220343
Unrealized Gain (Loss) 28028 25816 31447 34167 33199
Other Equity, Total 91407 87084 128473 94871 32376
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2854280 2785810 2781210 2586210 2662380
Total Common Shares Outstanding 1164.23 1164.23 1164.23 1164.22 1173.22
Long Term Debt
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2023 2022 2021 2020 2019
Thu nhập ròng/khởi điểm 600757 674389 681305 361273 271772
Tiền từ hoạt động kinh doanh 322843 289661 612105 347752 170529
Tiền từ hoạt động kinh doanh 11040 10527 10798 9557 9564
Khoản mục phi tiền mặt -108154 -88558 -38511 -8866 -19975
Cash Taxes Paid 189615 264031 133122 111464 69000
Lãi suất đã trả 131 281 177 121 44
Thay đổi vốn lưu động -180800 -306697 -41487 -14212 -90832
Tiền từ hoạt động đầu tư 111507 93699 -136533 -188433 45353
Chi phí vốn -22190 -7587 -7011 -9843 -10737
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng 133697 101286 -129522 -178590 56090
Tiền từ các hoạt động tài chính -290973 -337010 -194938 -111031 -109037
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -1540 -1100 -917 -2657 -19
Total Cash Dividends Paid -238700 -240560 -194021 -108331 -77980
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -50733 -95350 -43 -31038
Ảnh hưởng của ngoại hối 28474 44288 30042 -12264 -5948
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 171851 90638 310676 36024 100897
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 600757 322355 674389
Cash From Operating Activities 322843 25963 289661
Cash From Operating Activities 11040 5424 10527
Non-Cash Items -108154 -107394 -88558
Cash Taxes Paid 189615 85508 264031
Cash Interest Paid 131 72 281
Changes in Working Capital -180800 -194422 -306697
Cash From Investing Activities 111507 111954 93699
Capital Expenditures -22190 -7587
Other Investing Cash Flow Items, Total 133697 111954 101286
Cash From Financing Activities -290973 -216739 -337010
Financing Cash Flow Items -1540 -720 -1100
Total Cash Dividends Paid -238700 -165294 -240560
Foreign Exchange Effects 28474 59218 44288
Net Change in Cash 171851 -19604 90638
Issuance (Retirement) of Stock, Net -50733 -50725 -95350
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Public Investment Fund Sovereign Wealth Fund 8.2574 107237600 28468900 2023-02-13 LOW
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.8159 49557261 -39100 2023-05-31 LOW
Bank of Kyoto Ltd Bank and Trust 3.7578 48802000 0 2022-09-30 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.4356 44617400 -301600 2023-03-31 LOW
Nomura Trust & Banking (Trust) Corporation 3.2424 42109000 0 2022-09-30 LOW
MUFG Bank, Ltd. Bank and Trust 3.2424 42109000 42109000 2022-01-10 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 3.1301 40650000 40650000 2022-01-10 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2284 28940194 182300 2023-04-30 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1922 28470100 14300 2023-03-31 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.7709 22998397 -200600 2023-05-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.554 20180999 -817000 2023-05-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4624 18992593 4072393 2022-12-31 LOW
GIC Private Limited Sovereign Wealth Fund 1.0339 13427000 -4412000 2022-09-30 LOW
Lindsell Train Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.0059 13063000 0 2023-04-30 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.7125 9252544 -1822456 2023-05-31 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.6203 8055300 -617000 2022-06-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.5875 7629841 2043 2023-05-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.554 7194323 1500 2023-05-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4878 6334850 122500 2023-04-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.4052 5262017 -745100 2023-04-30 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

535K+

Thương nhân

87K+

Hoạt động khách hàng tháng

$113M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$64M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Games, Toys & Children's Vehicles

上鳥羽鉾立町11番地1
南区
KYOTO-SHI
KYOTO-FU 601-8114
JP

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

US100

14,500.80 Price
-0.020% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0255%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0032%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

BTC/USD

26,596.55 Price
-0.290% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

Oil - Crude

71.73 Price
+0.890% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0153%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0066%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

XRP/USD

0.53 Price
-0.050% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00397

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 535,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch