CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch Loews Corporation - L CFD

58.56
0.27%
0.16
Thấp: 58.33
Cao: 58.83
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.16
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.025457%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
0.003235%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Loews Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 58.4
Mở* 58.41
Thay đổi trong 1 năm* -9.72%
Vùng giá trong ngày* 58.33 - 58.83
Vùng giá trong 52 tuần 49.36-65.52
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 1.02M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 18.35M
Giá trị vốn hóa thị trường 13.33B
Tỷ số P/E 13.27
Cổ phiếu đang lưu hành 227.90M
Doanh thu 14.44B
EPS 4.41
Tỷ suất cổ tức (%) 0.42757
Hệ số rủi ro beta 0.83
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Jul 31, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Jun 6, 2023 58.56 0.49 0.84% 58.07 58.88 58.07
Jun 5, 2023 58.40 -0.07 -0.12% 58.47 58.75 57.69
Jun 2, 2023 57.96 1.65 2.93% 56.31 58.07 56.12
Jun 1, 2023 56.33 0.31 0.55% 56.02 56.71 55.76
May 31, 2023 55.92 -0.62 -1.10% 56.54 57.14 55.86
May 30, 2023 57.33 0.68 1.20% 56.65 57.43 56.23
May 26, 2023 57.06 0.48 0.85% 56.58 57.33 56.43
May 25, 2023 56.91 0.33 0.58% 56.58 57.16 56.41
May 24, 2023 57.10 -0.05 -0.09% 57.15 57.56 56.83
May 23, 2023 57.83 -0.14 -0.24% 57.97 58.63 57.77
May 22, 2023 58.61 0.21 0.36% 58.40 58.89 57.91
May 19, 2023 58.72 -0.17 -0.29% 58.89 59.48 58.48
May 18, 2023 58.80 1.29 2.24% 57.51 58.83 57.42
May 17, 2023 58.16 0.56 0.97% 57.60 58.47 57.58
May 16, 2023 57.75 -0.05 -0.09% 57.80 58.33 57.49
May 15, 2023 58.31 0.11 0.19% 58.20 58.67 58.03
May 12, 2023 58.43 0.13 0.22% 58.30 59.05 57.92
May 11, 2023 58.31 0.57 0.99% 57.74 58.34 57.40
May 10, 2023 58.41 -0.06 -0.10% 58.47 58.93 57.55
May 9, 2023 58.55 0.55 0.95% 58.00 58.95 57.84

Loews Corporation Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
Monday, July 31, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

12:30

Quốc gia

US

Sự kiện

Q2 2023 Loews Corp Earnings Release
Q2 2023 Loews Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, October 30, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

12:30

Quốc gia

US

Sự kiện

Q3 2023 Loews Corp Earnings Release
Q3 2023 Loews Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 14098 14692 12691 14909 14087
Tổng chi phí hoạt động 12362 12082 13643 13265 12679
Chi phí bất thường (thu nhập) -62 31 885 44 21
Other Operating Expenses, Total 4548 4259 5178 6032 5751
Thu nhập hoạt động 1736 2610 -952 1644 1408
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -355 -428 -512 -525 -574
Thu nhập ròng trước thuế 1381 2182 -1464 1119 834
Thu nhập ròng sau thuế 1103 1703 -1291 871 706
Lợi ích thiểu số -91 -125 360 61 -70
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 1012 1578 -931 932 636
Tổng khoản mục bất thường
Thu nhập ròng 1012 1578 -931 932 636
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 1012 1578 -931 932 636
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 1012 1578 -931 932 636
Thu nhập ròng pha loãng 1012 1578 -931 932 636
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 243.28 260.2 280.32 303.35 319.93
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 4.15982 6.06457 -3.3212 3.07236 1.98793
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 4.84925 7.34836 0.00624 3.64456 2.0435
Total Premiums Earned 12441 11738 11834 12527 12306
Net Investment Income 1799 2236 1907 2314 1817
Realized Gains (Losses) -142 718 -1050 68 -36
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 6386 6349 6170 5806 5572
Amort. Of Policy Acquisition Costs 1490 1443 1410 1383 1335
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng doanh thu 3789 3681 3488 3478 3430
Tổng chi phí hoạt động 3189 3245 3204 3059 2882
Chi phí bất thường (thu nhập) -8 -117 25 20 -10
Other Operating Expenses, Total 1165 1290 1131 1082 1070
Thu nhập hoạt động 600 436 284 419 548
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -81 40 -94 -166 -109
Thu nhập ròng trước thuế 519 476 190 253 439
Thu nhập ròng sau thuế 404 388 143 202 352
Lợi ích thiểu số -29 -24 -13 -22 -30
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 375 364 130 180 322
Thu nhập ròng 375 364 130 180 322
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 375 364 130 180 322
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 375 364 130 180 322
Thu nhập ròng pha loãng 375 364 130 180 322
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 233.62 238.03 240.76 245.94 248.48
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 1.60517 1.52922 0.53996 0.73189 1.29588
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0625 0.0625 0.0625 0.0625 0.0625
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 1.75178 1.38882 0.97448 0.91693 1.32492
Total Premiums Earned 3249 3226 3153 3081 2981
Net Investment Income 558 418 472 271 463
Realized Gains (Losses) -18 37 -137 126 -14
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 1653 1683 1665 1583 1478
Amort. Of Policy Acquisition Costs 379 389 383 374 344
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Cash 532 621 478 336 405
Total Assets 75494 81626 80236 82243 78316
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10355 10160 10821 16141 15511
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 15502 14896 18235 23215 22395
Accumulated Depreciation, Total -5147 -4736 -7414 -7074 -6884
Goodwill, Net 346 349 785 767 665
Long Term Investments 46768 53938 53844 51250 48186
Other Assets, Total 3502 2963 2089 2572 2443
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 854 93 37 77 17
Total Liabilities 60896 63780 62376 63124 59798
Total Long Term Debt 8165 8986 10072 11456 11359
Long Term Debt 8165 8986 10072 11456 11359
Deferred Income Tax 243 1079 1065 1168 841
Minority Interest 880 1329 1321 2811 2868
Other Liabilities, Total 8600 8669 8145 8196 7907
Total Equity 14598 17846 17860 19119 18518
Common Stock 2 2 3 3 3
Additional Paid-In Capital 2748 2885 3133 3374 3627
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 15144 14776 14150 15823 15773
Unrealized Gain (Loss) -2476 928 1563 918 71
Other Equity, Total -808 -742 -982 -986 -951
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 75494 81626 80236 82243 78316
Total Common Shares Outstanding 235.961 248.417 269.211 290.97 312.069
Treasury Stock - Common -12 -3 -7 -13 -5
Accrued Expenses 397 363 501 694
Intangibles, Net 111 109 610
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Cash 594 532 886 951 798
Total Assets 76560 75494 75111 77071 79144
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10098 10027 9949 9962 9896
Goodwill, Net 346 346 344 346 348
Long Term Investments 47589 46768 45997 48075 51102
Other Long Term Assets, Total
Other Assets, Total 3994 3941 4037 3651 3471
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 908 854 814 839 393
Total Liabilities 62109 60896 61265 61835 62569
Total Long Term Debt 8150 8165 8475 8443 8883
Long Term Debt 8150 8165 8475 8443 8883
Deferred Income Tax 251 243 245 350 715
Minority Interest 863 880 807 985 1120
Other Liabilities, Total 8751 8997 9216 9124 8834
Total Equity 14451 14598 13846 15236 16575
Common Stock 2 2 2 2 2
Additional Paid-In Capital 2716 2748 2886 2869 2859
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 15293 15144 15377 15261 15097
Treasury Stock - Common -498 -12 -616 -386 -132
Unrealized Gain (Loss) -1881 -2476 -2934 -1728 -519
Other Equity, Total -1181 -808 -869 -782 -732
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 76560 75494 75111 77071 79144
Total Common Shares Outstanding 227.898 235.961 238.149 242.224 246.401
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Thu nhập ròng/khởi điểm 1103 1703 -1291 871 706
Tiền từ hoạt động kinh doanh 3314 2623 1745 1741 4222
Tiền từ hoạt động kinh doanh 509 515 734 943 912
Deferred Taxes 5 213 -235 70 86
Khoản mục phi tiền mặt 197 -74 906 117 618
Cash Taxes Paid 376 256 20 190 101
Lãi suất đã trả 380 391 463 560 558
Thay đổi vốn lưu động 1500 266 1631 -260 1900
Tiền từ hoạt động đầu tư -2347 -1187 -1414 -671 -1444
Chi phí vốn -660 -482 -710 -1041 -995
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -1687 -705 -704 370 -449
Tiền từ các hoạt động tài chính -1037 -1289 -198 -1144 -2835
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -180 -94 -138 -137 -1551
Total Cash Dividends Paid -61 -65 -70 -76 -80
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -729 -1136 -923 -1051 -1026
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -67 6 933 120 -178
Ảnh hưởng của ngoại hối -19 -4 9 5 -10
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -89 143 142 -69 -67
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 404 1103 715 572 370
Cash From Operating Activities 719 3314 2692 1446 423
Non-Cash Items 204 910 779 505 333
Changes in Working Capital 111 1301 1198 369 -280
Cash From Investing Activities -134 -2347 -1779 -786 -187
Capital Expenditures -159 -660 -437 -312 -121
Other Investing Cash Flow Items, Total 25 -1687 -1342 -474 -66
Cash From Financing Activities -524 -1037 -621 -318 -56
Financing Cash Flow Items -83 -180 -169 -104 -103
Total Cash Dividends Paid -15 -61 -46 -31 -16
Issuance (Retirement) of Stock, Net -462 -729 -611 -380 -132
Issuance (Retirement) of Debt, Net 36 -67 205 197 195
Net Change in Cash 62 -89 265 330 177
Foreign Exchange Effects 1 -19 -27 -12 -3
Cash From Operating Activities
Deferred Taxes
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.1402 23109307 -47929 2023-03-31 LOW
Tisch (James S) Individual Investor 7.3612 16776041 -105000 2023-03-03 LOW
Tisch (Andrew H) Individual Investor 6.7302 15337965 1567 2023-05-10 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 5.3311 12149586 -556002 2023-03-31 LOW
Tisch (Jonathan M) Individual Investor 4.2098 9593972 -291888 2023-03-03 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.199 9569382 -228165 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.659 8338846 -461364 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.1638 7210165 139120 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.3044 5251601 -3725089 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.8813 4287502 -537471 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7836 4064740 51482 2023-03-31 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4125 3219150 2041 2023-03-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1468 2613455 -76609 2023-03-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7949 1811488 -12617 2023-03-31 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 0.7243 1650694 -30012 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.7137 1626513 -3884 2023-03-31 LOW
Davis Selected Advisers, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6948 1583429 -56920 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6241 1422401 -30004 2023-03-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5018 1143542 -43590 2023-03-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4769 1086944 -118752 2023-03-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

535K+

Thương nhân

87K+

Hoạt động khách hàng tháng

$113M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$64M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Property & Casualty Insurance (NEC)

667 Madison Ave
NEW YORK
NEW YORK 10065-8087
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

BTC/USD

26,815.90 Price
-0.510% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

US100

14,518.40 Price
-0.290% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0255%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0032%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

XRP/USD

0.53 Price
+0.570% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00398

Oil - Crude

71.53 Price
-0.150% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0179%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0040%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 535,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch