Thị trường
Tiếng Việt

Loại tài khoản CFD

Với Capital.com, bạn có thể chọn một trong 3 loại tài khoản được thiết kế dành cho bạn. Bạn hãy kiểm tra những thành phần và yêu cầu chính của các loại tài khoản, cân nhắc những ưu và nhược điểm, và chọn loại tài khoản phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn.Name

Leverage

Minimum deposit

Advanced charts

Range of markets

Negative balance protection

Dedicated platform walkthrough

Custom analytics

Dedicated account manager

Exclusive webinars

Premier events

Cash rebates

 

Standard account

Leverage

up to 30:1

Minimum deposit

up to $3,000

Advanced charts

Range of markets

Negative balance protection

Dedicated platform walkthrough

Custom analytics

Dedicated account manager

Exclusive webinars

Premier events

Cash rebates

Plus account

Leverage

up to 30:1

Minimum deposit

$3,000

Advanced charts

Range of markets

Negative balance protection

Dedicated platform walkthrough

Custom analytics

Dedicated account manager

Exclusive webinars

Premier events

Cash rebates

Premier account

Leverage

up to 30:1

Minimum deposit

$10,000

Advanced charts

Range of markets

Negative balance protection

Dedicated platform walkthrough

Custom analytics

Dedicated account manager

Exclusive webinars

Premier events

Cash rebates