CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch Kyocera Corporation - 6971 CFD

7988.15
0.26%
51.70
Thấp: 7859.49
Cao: 8000.12
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 00:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 51.70
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.010936 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.010936%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.011287 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.011287%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ JPY
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán Japan
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Kyocera Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 7967.21
Mở* 7859.49
Thay đổi trong 1 năm* 4.9%
Vùng giá trong ngày* 7859.49 - 8000.12
Vùng giá trong 52 tuần 6,355.00-8,211.00
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 1.58M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 24.90M
Giá trị vốn hóa thị trường 3,020.95B
Tỷ số P/E 22.43
Cổ phiếu đang lưu hành 358.91M
Doanh thu 2,025.33B
EPS 356.60
Tỷ suất cổ tức (%) 2.5
Hệ số rủi ro beta 0.74
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Jul 31, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Jun 6, 2023 7924.32 52.86 0.67% 7871.46 7967.21 7855.50
Jun 5, 2023 7967.21 46.88 0.59% 7920.33 7977.18 7884.43
Jun 2, 2023 7874.45 39.89 0.51% 7834.56 7880.44 7783.69
Jun 1, 2023 7763.73 36.90 0.48% 7726.83 7811.62 7712.87
May 31, 2023 7697.91 60.85 0.80% 7637.06 7710.88 7626.08
May 30, 2023 7662.01 -19.94 -0.26% 7681.95 7685.95 7600.17
May 29, 2023 7651.03 -99.75 -1.29% 7750.78 7753.77 7642.05
May 26, 2023 7588.19 -12.98 -0.17% 7601.17 7637.07 7583.21
May 25, 2023 7563.26 44.88 0.60% 7518.38 7577.23 7513.39
May 24, 2023 7538.33 34.91 0.47% 7503.42 7568.25 7490.45
May 23, 2023 7572.24 -16.96 -0.22% 7589.20 7637.07 7531.34
May 22, 2023 7580.21 41.88 0.56% 7538.33 7594.18 7523.37
May 19, 2023 7530.35 -16.96 -0.22% 7547.31 7587.20 7527.36
May 18, 2023 7517.39 64.84 0.87% 7452.55 7524.37 7376.75
May 17, 2023 7360.79 -4.99 -0.07% 7365.78 7397.70 7312.92
May 16, 2023 7419.64 -164.56 -2.17% 7584.20 7584.20 7402.68
May 15, 2023 7354.81 16.96 0.23% 7337.85 7370.77 7301.95
May 12, 2023 7260.06 115.73 1.62% 7144.33 7273.02 7144.32
May 11, 2023 7179.27 3.99 0.06% 7175.28 7180.27 7125.40
May 10, 2023 7200.21 48.87 0.68% 7151.34 7205.20 7127.40

Kyocera Corporation Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
Wednesday, June 28, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

01:00

Quốc gia

JP

Sự kiện

Kyocera Corp Annual Shareholders Meeting
Kyocera Corp Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Monday, July 31, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

06:00

Quốc gia

JP

Sự kiện

Q1 2024 Kyocera Corp Earnings Release
Q1 2024 Kyocera Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Thursday, September 28, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

12:00

Quốc gia

JP

Sự kiện

Kyocera Corp
Kyocera Corp

Forecast

-

Previous

-
Monday, October 30, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

06:00

Quốc gia

JP

Sự kiện

Q2 2024 Kyocera Corp Earnings Release
Q2 2024 Kyocera Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2023 2022 2021 2020 2019
Tổng doanh thu 2025330 1838940 1526900 1599050 1623710
Doanh thu 2025330 1838940 1526900 1599050 1623710
Chi phí tổng doanh thu 1460390 1325300 1119950 1157880 1159690
Lợi nhuận gộp 564944 513643 406947 441174 464023
Tổng chi phí hoạt động 1896820 1690030 1456250 1498860 1528890
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 436427 324913 279276 304161 354447
Thu nhập hoạt động 128517 148910 70644 100193 94823
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 44739 44399 44092 46244 43941
Khác, giá trị ròng 2936 5638 2823 2389 1846
Thu nhập ròng trước thuế 176192 198947 117559 148826 140610
Thu nhập ròng sau thuế 130965 152036 93350 111846 114856
Lợi ích thiểu số -2977 -3622 -3136 -4125 -11646
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 127988 148414 90214 107721 103210
Thu nhập ròng 127988 148414 90214 107721 103210
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 127988 148414 90214 107721 103210
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 127988 148414 90214 107721 103210
Thu nhập ròng pha loãng 127988 148414 90214 107721 103124
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 358.91 360.969 362.439 362.263 362.22
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 356.602 411.154 248.908 297.356 284.7
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 200 180 140 160 120
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 356.602 416.235 299.702 312.67 284.7
Depreciation / Amortization 37420 33843 29438 14753
Chi phí bất thường (thu nhập) 2400 23184 7382
Điều chỉnh pha loãng -86
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng doanh thu 498835 514325 520218 491954 483273
Doanh thu 498835 514325 520218 491954 483273
Chi phí tổng doanh thu 374013 365057 372100 349218 354794
Lợi nhuận gộp 124822 149268 148118 142736 128479
Tổng chi phí hoạt động 484202 476929 485158 450526 452821
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 110189 111872 113058 101308 98027
Thu nhập hoạt động 14633 37396 35060 41428 30452
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -1581 17061 -1625 23995 929
Khác, giá trị ròng 384 3988 2165 3288 4463
Thu nhập ròng trước thuế 13436 58445 35600 68711 35844
Thu nhập ròng sau thuế 10111 43629 26473 50752 29650
Lợi ích thiểu số -906 -432 -861 -778 -1069
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 9205 43197 25612 49974 28581
Thu nhập ròng 9205 43197 25612 49974 28581
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 9205 43197 25612 49974 28581
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 9205 43197 25612 49974 28581
Thu nhập ròng pha loãng 9205 43197 25612 49974 28581
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 358.913 358.913 358.914 358.901 358.899
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 25.6469 120.355 71.3597 139.242 79.6352
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 100 0 100 0 90
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 25.6469 120.355 71.3597 139.242 79.6352
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2023 2022 2021 2020 2019
Tổng tài sản hiện tại 1357310 1329120 1199760 1202710 1357760
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 396902 458212 484083 493654 621895
Tiền mặt và các khoản tương đương 373500 414129 386727 419620 512814
Đầu tư ngắn hạn 23402 44083 97356 74034 109081
Tổng các khoản phải thu, ròng 380972 379066 339621 336294 357352
Accounts Receivable - Trade, Net 380972 315654 282829 280162 302537
Total Inventory 539441 452506 345354 344304 343880
Other Current Assets, Total 39997 12899 11655 8876 9271
Total Assets 4093930 3917260 3493470 3250180 2968480
Property/Plant/Equipment, Total - Net 650098 552878 477748 418192 341855
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1724320 1563770 1446350 1375660
Accumulated Depreciation, Total -1171440 -1086020 -1028160 -1033800
Goodwill, Net 271156 262985 256532 212207 149499
Intangibles, Net 147782 149879 151295 118533 80001
Long Term Investments 1567580 1526470 1324530 1241240 985679
Other Long Term Assets, Total 100003 95932 83602 57301 53677
Total Current Liabilities 461074 539349 422853 397509 374748
Accounts Payable 203864 159896 139783 130907 135059
Accrued Expenses 135836 134282 120165 114983 120903
Notes Payable/Short Term Debt 30000 30135 30208 113
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 49411 66708 25748 20294 4091
Other Current Liabilities, Total 71963 148463 107022 101117 114582
Total Liabilities 1070150 1045710 902055 818041 702556
Total Long Term Debt 160390 52553 91939 76817 5656
Long Term Debt 107726 17163 57888 44970 5656
Deferred Income Tax 393961 384513 309951 271317 174823
Minority Interest 25058 26719 24695 22108 96341
Other Liabilities, Total 29668 42577 52617 50290 50988
Total Equity 3023780 2871550 2591420 2432130 2265920
Common Stock 115703 115703 115703 115703 115703
Additional Paid-In Capital 119144 122751 122745 123539 165225
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1912370 1846100 1750260 1686670 1638710
Treasury Stock - Common -93243 -93299 -69243 -69275 -72361
Unrealized Gain (Loss) 807993 663171 599595 420678
Other Equity, Total 969801 72304 8780 -24100 -2035
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4093930 3917260 3493470 3250180 2968480
Total Common Shares Outstanding 358.913 358.901 362.44 362.432 361.754
Prepaid Expenses 26440 19051 19579 25366
Capital Lease Obligations 52664 35390 34051 31847
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 1357310 1345500 1390480 1364310 1329120
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 396902 369915 401874 423437 458212
Tiền mặt và các khoản tương đương 373500 335109 378080 384384 414129
Đầu tư ngắn hạn 23402 34806 23794 39053 44083
Tổng các khoản phải thu, ròng 380972 374743 383710 368695 379066
Accounts Receivable - Trade, Net 380972 374743 383710 368695 379066
Total Inventory 539441 556399 559519 527207 452506
Other Current Assets, Total 39997 44443 45374 44973 39339
Total Assets 4093930 3991890 4149990 4113030 3917260
Property/Plant/Equipment, Total - Net 650098 619244 622993 603104 552878
Goodwill, Net 271156 268526 273854 270958 262985
Intangibles, Net 147782 148561 159747 158039 149879
Long Term Investments 1567580 1520020 1609660 1624240 1526470
Other Long Term Assets, Total 100003 90043 93266 92372 95932
Total Current Liabilities 461074 528245 545547 551839 539349
Accounts Payable 203864 205015 225849 228232 222962
Accrued Expenses 135836 117503 140148 123893 134282
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 30000
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 49411 126562 97175 97538 66708
Other Current Liabilities, Total 71963 79165 82375 102176 85397
Total Liabilities 1070150 1022780 1070720 1079000 1045710
Total Long Term Debt 160390 56471 57527 56885 52553
Long Term Debt 107726 16415 16472 17300 17163
Capital Lease Obligations 52664 40056 41055 39585 35390
Deferred Income Tax 393961 380550 409200 413189 384513
Minority Interest 25058 27333 27986 27223 26719
Other Liabilities, Total 29668 30183 30455 29868 42577
Total Equity 3023780 2969110 3079280 3034020 2871550
Common Stock 115703 115703 115703 115703 115703
Additional Paid-In Capital 119144 122523 122523 122490 122751
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1912370 1896320 1888970 1863330 1846100
Treasury Stock - Common -93243 -93242 -93238 -93302 -93299
Other Equity, Total 969801 927802 1045320 1025800 880297
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4093930 3991890 4149990 4113030 3917260
Total Common Shares Outstanding 358.913 358.913 358.914 358.901 358.901
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2023 2022 2021 2020 2019
Thu nhập ròng/khởi điểm 130965 152036 93350 111846 114856
Tiền từ hoạt động kinh doanh 179212 201957 220821 214630 220025
Tiền từ hoạt động kinh doanh 149603 128960 109058 92748 63889
Khoản mục phi tiền mặt -4524 664 -16951 -12977 -34338
Thay đổi vốn lưu động -96832 -79703 35364 23013 75618
Tiền từ hoạt động đầu tư -168833 -79457 -183792 -145551 -47121
Chi phí vốn -186643 -146902 -132126 -120734 -118555
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng 17810 67445 -51666 -24817 71434
Tiền từ các hoạt động tài chính -61257 -111473 -80968 -157126 -89056
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -5831 0 -1004 -115169 -898
Total Cash Dividends Paid -70117 -63774 -52351 -62017 -48064
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 14705 -23588 -27614 15341 -74
Ảnh hưởng của ngoại hối 10249 16375 11046 -5147 4028
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -40629 27402 -32893 -93194 87876
Cash Taxes Paid 51464 19511 11206 16454 41949
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -14 -24111 1 4719 -40020
Lãi suất đã trả 2535 2297 1944 1430 660
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 130965 120854 77225 50752 152036
Cash From Operating Activities 179212 101336 60050 29222 201957
Cash From Operating Activities 149603 111019 72673 35285 128960
Non-Cash Items -4524 -4605 4071 -4673 664
Cash Taxes Paid 51464 37393 22619 15254 19511
Cash Interest Paid 2535 1840 1214 625 2297
Changes in Working Capital -96832 -125932 -93919 -52142 -79703
Cash From Investing Activities -168833 -121178 -69652 -37185 -79457
Capital Expenditures -186643 -141830 -91686 -44439 -146902
Other Investing Cash Flow Items, Total 17810 20652 22034 7254 67445
Cash From Financing Activities -61257 -59702 -49143 -40399 -111473
Financing Cash Flow Items -5831 -312 -321 -318 0
Total Cash Dividends Paid -70117 -69443 -34842 -32898 -63774
Issuance (Retirement) of Stock, Net -14 -12 -24111
Issuance (Retirement) of Debt, Net 14705 10065 -13980 -7183 -23588
Foreign Exchange Effects 10249 524 22696 18617 16375
Net Change in Cash -40629 -79020 -36049 -29745 27402
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 7.518 28389354 82000 2023-04-30 LOW
Bank of Kyoto Ltd Bank and Trust 3.8229 14436000 0 2022-09-30 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.656 13805749 -35100 2023-04-30 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.5776 13509651 -98662 2023-04-30 LOW
Inamori (Kazuo) Individual Investor 2.7043 10212000 0 2022-09-30
Inamori Foundation Corporation 2.4787 9360000 0 2022-09-30
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 2.4616 9295390 9295390 2022-09-12 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.3816 8993408 253400 2023-04-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2399 8458180 54700 2023-04-30 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.0564 7765200 1250013 2022-09-12 LOW
BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 1.9761 7462300 4548500 2022-06-30 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 1.8401 6948400 -11000 2023-03-31 LOW
Kyocera Corporation Employees Corporation 1.7632 6658000 73000 2022-09-30
Nats Cumco Corporation 1.4933 5639000 5639000 2022-09-30
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4809 5592036 1135169 2022-12-31 LOW
BlackRock Fund Advisors Investment Advisor 1.4805 5590700 5576200 2022-06-30 LOW
MUFG Bank, Ltd. Bank and Trust 1.3445 5077000 0 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.2253 4627091 -3007398 2022-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6485 2448680 4632 2023-04-30 LOW
GLG Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6338 2393213 12495 2023-04-30 MED

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

535K+

Thương nhân

87K+

Hoạt động khách hàng tháng

$113M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$64M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Electrical Components & Equipment (NEC)

竹田鳥羽殿町6番地
伏見区
KYOTO-SHI
KYOTO-FU 612-8501
JP

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

BTC/USD

27,197.90 Price
+5.940% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 66.00

Oil - Crude

71.69 Price
-0.490% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0179%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0040%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

Gold

1,963.77 Price
+0.090% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0184%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0102%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

US100

14,551.70 Price
-0.010% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0255%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0032%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 535,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch