CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch Kaleido Biosciences, Inc. - KLDO CFD

0.38
0%
 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.05
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.024068%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
0.001846%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 0.39
Mở* 0.4
Thay đổi trong 1 năm* 2.56%
Vùng giá trong ngày* 0.38 - 0.45
Vùng giá trong 52 tuần 0.00-1.92
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 26.79K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 306.37K
Giá trị vốn hóa thị trường 8,520.00
Tỷ số P/E -100.00K
Cổ phiếu đang lưu hành 42.62M
Doanh thu 1.10M
EPS -2.16
Tỷ suất cổ tức (%) N/A
Hệ số rủi ro beta 0.47
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Mar 23, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Apr 14, 2022 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Apr 13, 2022 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.47 0.38
Apr 8, 2022 0.40 -0.24 -37.50% 0.64 0.64 0.38
Apr 7, 2022 1.46 -0.01 -0.68% 1.47 1.55 1.42
Apr 6, 2022 1.46 -0.02 -1.35% 1.48 1.48 1.42
Apr 5, 2022 1.50 -0.09 -5.66% 1.59 1.62 1.48
Apr 4, 2022 1.59 -0.14 -8.09% 1.73 1.73 1.54
Apr 1, 2022 1.68 0.06 3.70% 1.62 1.70 1.58
Mar 31, 2022 1.60 -0.08 -4.76% 1.68 1.72 1.55
Mar 30, 2022 1.69 -0.14 -7.65% 1.83 1.83 1.69
Mar 29, 2022 1.70 0.02 1.19% 1.68 1.77 1.60
Mar 28, 2022 1.60 -0.13 -7.51% 1.73 1.73 1.50
Mar 25, 2022 1.64 -0.10 -5.75% 1.74 1.74 1.63
Mar 24, 2022 1.74 0.00 0.00% 1.74 1.76 1.68
Mar 23, 2022 1.74 0.01 0.58% 1.73 1.81 1.73
Mar 22, 2022 1.75 0.10 6.06% 1.65 1.75 1.65
Mar 21, 2022 1.63 -0.05 -2.98% 1.68 1.68 1.55
Mar 18, 2022 1.67 0.14 9.15% 1.53 1.71 1.53
Mar 17, 2022 1.56 0.14 9.86% 1.42 1.57 1.42
Mar 16, 2022 1.42 0.04 2.90% 1.38 1.42 1.31

Kaleido Biosciences, Inc. Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
No events scheduled
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Tổng doanh thu 1.104 0.975 0 0 0
Tổng chi phí hoạt động 88.771 79.849 87.24 60.683 27.03
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 20.968 23.882 22.428 18.621 6.038
Nghiên cứu & phát triển 67.803 55.967 64.232 42.062 20.992
Thu nhập hoạt động -87.667 -78.874 -87.24 -60.683 -27.03
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -2.766 -2.553 0.968 -0.805 -0.512
Khác, giá trị ròng 0.145 -0.193 -0.059 -0.256 -0.017
Thu nhập ròng trước thuế -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Thu nhập ròng sau thuế -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Thu nhập ròng -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Thu nhập ròng pha loãng -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 41.86 33.4502 25.7033 29.3948 29.3948
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -2.1569 -2.44004 -3.35876 -2.10051 -0.93755
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -2.1569 -2.44004 -3.33619 -2.10051 -0.93755
Chi phí bất thường (thu nhập) 0 0.58
Doanh thu 1.104 0.975
Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Tổng doanh thu 0.492 0.104 0.211 0.297 0.243
Doanh thu 0.492 0.104 0.211 0.297 0.243
Tổng chi phí hoạt động 20.191 22.517 23.418 22.645 19.543
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 4.617 5.106 5.785 5.46 5.205
Nghiên cứu & phát triển 15.574 17.411 17.633 17.185 14.338
Chi phí bất thường (thu nhập) 0
Thu nhập hoạt động -19.699 -22.413 -23.207 -22.348 -19.3
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -0.705 -0.692 -0.681 -0.688 -0.713
Khác, giá trị ròng 0.132 0.02 -0.001 -0.006 -0.003
Thu nhập ròng trước thuế -20.272 -23.085 -23.889 -23.042 -20.016
Thu nhập ròng sau thuế -20.272 -23.085 -23.889 -23.042 -20.016
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -20.272 -23.085 -23.889 -23.042 -20.016
Thu nhập ròng -20.272 -23.085 -23.889 -23.042 -20.016
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -20.272 -23.085 -23.889 -23.042 -20.016
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -20.272 -23.085 -23.889 -23.042 -20.016
Thu nhập ròng pha loãng -20.272 -23.085 -23.889 -23.042 -20.016
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 42.5995 42.5776 42.5386 39.6926 35.9841
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.47587 -0.54219 -0.56158 -0.58051 -0.55625
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.47587 -0.54219 -0.56158 -0.58051 -0.55625
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Tổng tài sản hiện tại 42.311 48.721 73.279 76.243 28.551
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 38.474 46.222 71.241 76.086 28.456
Tiền mặt và các khoản tương đương 38.474 46.222 71.241 76.086 28.456
Tổng các khoản phải thu, ròng 0.005 0.045
Prepaid Expenses 3.583 2.499 2.038 0.152 0.05
Total Assets 50.137 59.344 82.306 85.325 30.747
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.665 8.462 6.742 4.693 1.975
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11.136 11.955 9.281 5.914 2.406
Accumulated Depreciation, Total -5.471 -3.493 -2.539 -1.221 -0.431
Other Long Term Assets, Total 2.161 2.161 2.285 4.389 0.221
Total Current Liabilities 29.682 16.659 10.377 11.301 3.854
Accounts Payable 5.67 5.389 2.016 3.442 0.864
Accrued Expenses 6.686 7.356 7.086 7.406 2.615
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 16.144 2.634 0.068 0.091 0.104
Other Current Liabilities, Total 1.182 1.28 1.207 0.362 0.271
Total Liabilities 39.53 38.848 33.423 28.343 21.932
Total Long Term Debt 5.55 18.375 20.391 14.831 14.81
Long Term Debt 5.55 18.375 20.391 14.831 14.81
Other Liabilities, Total 4.298 3.814 2.655 2.211 3.268
Total Equity 10.607 20.496 48.883 56.982 8.815
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 153.226 52.494
Common Stock 0.043 0.036 0.03 0.006 0.005
Additional Paid-In Capital 375.031 294.639 241.412 9.978 0.8
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -364.467 -274.179 -192.559 -106.228 -44.484
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 50.137 59.344 82.306 85.325 30.747
Total Common Shares Outstanding 42.596 36.0228 30.1278 29.3948 29.3948
Redeemable Preferred Stock 0 0
Other Current Assets, Total 0.254
Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Tổng tài sản hiện tại 42.311 58.304 74.603 95.032 48.721
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 38.474 55.657 71.979 92.362 46.222
Tiền mặt và các khoản tương đương 38.474 55.657 71.979 92.362 46.222
Prepaid Expenses 3.583 2.647 2.624 2.67 2.499
Total Assets 50.137 67.804 84.29 105.026 59.344
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.665 7.339 7.526 7.833 8.462
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11.136 12.482 12.165 11.889 11.955
Accumulated Depreciation, Total -5.471 -5.143 -4.639 -4.056 -3.493
Other Long Term Assets, Total 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161
Total Current Liabilities 29.682 19.261 12.269 12.873 16.659
Accounts Payable 5.67 3.559 2.695 2.412 5.389
Accrued Expenses 6.686 8.681 5.014 4.403 7.356
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 16.144 6.384 3.667 4.759 2.634
Other Current Liabilities, Total 1.182 0.637 0.893 1.299 1.28
Total Liabilities 39.53 38.604 34.024 33.252 38.848
Total Long Term Debt 5.55 15.132 17.677 16.433 18.375
Long Term Debt 5.55 15.132 17.677 16.433 18.375
Other Liabilities, Total 4.298 4.211 4.078 3.946 3.814
Total Equity 10.607 29.2 50.266 71.774 20.496
Common Stock 0.043 0.043 0.043 0.042 0.036
Additional Paid-In Capital 375.031 373.352 371.333 368.953 294.639
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -364.467 -344.195 -321.11 -297.221 -274.179
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 50.137 67.804 84.29 105.026 59.344
Total Common Shares Outstanding 42.596 42.5801 42.5714 42.4832 36.0228
Redeemable Preferred Stock 0 0
Other Current Assets, Total 0.254
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Thu nhập ròng/khởi điểm -90.288 -81.62 -86.331 -61.744 -27.559
Tiền từ hoạt động kinh doanh -77.094 -61.518 -75.796 -46.316 -22.495
Tiền từ hoạt động kinh doanh 2.358 1.823 1.318 0.792 0.316
Khoản mục phi tiền mặt 11.099 13.728 10.433 8.14 0.738
Lãi suất đã trả 2.133 1.925 0.881 0.943 0.343
Thay đổi vốn lưu động -0.263 4.551 -1.216 6.496 4.01
Tiền từ hoạt động đầu tư -0.691 -4.024 -3.586 -3.002 -1.406
Chi phí vốn -1.129 -4.024 -3.586 -3.002 -1.406
Tiền từ các hoạt động tài chính 70.037 40.399 74.642 98.907 49.736
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -0.359 -0.079 -1.158 -1.84 0
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 70.396 40.546 68.391 100.852 39.86
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 0 -0.068 7.409 -0.105 9.876
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -7.748 -25.143 -4.74 49.589 25.835
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng 0.438
Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line -90.288 -70.016 -46.931 -23.042 -81.62
Cash From Operating Activities -77.094 -59.934 -44.057 -23.974 -61.518
Cash From Operating Activities 2.358 1.754 1.16 0.577 1.823
Non-Cash Items 11.099 9.331 7.146 4.603 13.728
Cash Interest Paid 2.133 1.601 1.064 0.526 1.925
Changes in Working Capital -0.263 -1.003 -5.432 -6.112 4.551
Cash From Investing Activities -0.691 -0.693 -0.262 -0.03 -4.024
Capital Expenditures -1.129 -0.693 -0.262 -0.03 -4.024
Cash From Financing Activities 70.037 70.062 70.076 70.144 40.399
Financing Cash Flow Items -0.359 -0.329 -0.31 -0.186 -0.079
Issuance (Retirement) of Stock, Net 70.396 70.391 70.386 70.33 40.546
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 -0.068
Net Change in Cash -7.748 9.435 25.757 46.14 -25.143
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.438
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Menichella (Daniel L.) Individual Investor 0.2996 127700 107700 2022-03-31 MED
Duke (William E. Jr.) Individual Investor 0.1598 68115 68115 2022-03-31 LOW
Korn (Jerald) Individual Investor 0.1215 51803 51803 2022-03-31
Melas-Kyriazi (Theo) Individual Investor 0.0782 33333 0 2022-03-31 LOW
Quinn (Anthony G) Individual Investor 0.0741 31603 0 2022-03-31 LOW
Northern Trust Global Investments Investment Advisor 0.0334 14235 14235 2022-12-31 LOW
DWS Investments UK Limited Investment Advisor 0.0244 10387 0 2023-02-28 MED
Amalgamated Financial Corp. Investment Advisor 0.0077 3266 3266 2022-03-31
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.0027 1139 -148 2022-09-30 LOW
Westfield Capital Management Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.002 854 0 2021-09-30 LOW
Carroll Financial Associates, Inc. Investment Advisor 0.0008 339 0 2021-12-31

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

500K+

Thương nhân

92K+

Hoạt động khách hàng tháng

$53M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$30M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

18 Crosby Dr
BEDFORD
MASSACHUSETTS 01730-1402
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

US100

12,677.90 Price
+0.890% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0241%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0018%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

BTC/USD

27,739.90 Price
+1.070% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

XRP/USD

0.45 Price
+5.840% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00461

Oil - Crude

70.43 Price
+0.490% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0170%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0050%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 500,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch