Capital Com Australia Limited Australia (Regulated by ASIC)
Capital Com UK Limited Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
Capital Com SV Investments Limited Cyprus / EU (Regulated by CYSEC)
Capital Com Bel Belarus (Regulated by NBRB)
Thị trường
Tiếng Việt
 

Giao dịch JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust PLC - JMG CFD

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W

Cảm xúc của nhà giao dịch

% Người mua % Người bán
 • Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0221%
  Ký quỹ $1,000.00
  Phí qua đêmTính phí từ phần vay ($-0.88) -0.0221 %
 • Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0218%
  Ký quỹ $1,000.00
  Phí qua đêmTính phí từ phần vay ($-0.87) -0.0218 %
 • Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
 • Số lượng giao dịch tối thiểu 1
 • Tiền tệ GBP
 • Ký quỹ 20%
 • Sở giao dịch chứng khoán United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 • Giờ giao dịch (UTC)
  Mon - Fri: 08:00 - 16:30
 • Hoa hồng trên các giao dịch 0%

Giao dịch cổ phiếu bằng đòn bẩy

Có thể giao dịch cổ phiếu với đòn bẩy vốn tối đa là 5:1. Bắt đầu giao dịch với số tiền tối thiểu là 100 USD để kiểm soát vị thế 500 USD

CFD Cổ phiếu

 • Giao dịch 24/5 hàng loạt cổ phiếu

 • Mua và bán cổ phiếu để hưởng lợi nhuận khi giá lên và xuống

Kiểm soát lãi lỗ

Bạn có thể dễ dàng thiết lập Lệnh chặn và Giới hạn để yêu cầu đóng vị thế ở một mức giá cụ thể.

Thiết lập cảnh báo giá để được thông báo về những biến động lớn.

Bạn có thể quan tâm
-
-0.232
-
-1.92
-
-0.184
-
-0.19

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading