CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch Johnson & Johnson - JNJ CFD

152.44
0.52%
0.30
Thấp: 151.86
Cao: 153.55
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Wednesday at 00:00

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.30
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.024068%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
0.001846%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Johnson & Johnson ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 153.22
Mở* 153.23
Thay đổi trong 1 năm* -12.94%
Vùng giá trong ngày* 151.86 - 153.55
Vùng giá trong 52 tuần 150.11-186.69
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 9.33M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 163.48M
Giá trị vốn hóa thị trường 476.24B
Tỷ số P/E 22.66
Cổ phiếu đang lưu hành 3.12B
Doanh thu 94.94B
EPS 6.74
Tỷ suất cổ tức (%) 2.96102
Hệ số rủi ro beta 0.53
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Apr 18, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Mar 27, 2023 153.15 0.62 0.41% 152.53 154.37 152.26
Mar 24, 2023 152.36 1.50 0.99% 150.86 152.61 150.26
Mar 23, 2023 151.16 -0.14 -0.09% 151.30 151.86 149.98
Mar 22, 2023 151.07 -2.31 -1.51% 153.38 154.35 150.86
Mar 21, 2023 153.25 -0.50 -0.33% 153.75 154.84 152.02
Mar 20, 2023 153.48 2.23 1.47% 151.25 153.91 151.25
Mar 17, 2023 152.39 -1.63 -1.06% 154.02 154.76 152.09
Mar 16, 2023 153.71 -0.67 -0.43% 154.38 154.56 152.46
Mar 15, 2023 153.97 0.42 0.27% 153.55 154.71 151.94
Mar 14, 2023 153.11 -1.36 -0.88% 154.47 155.15 151.73
Mar 13, 2023 154.10 1.61 1.06% 152.49 155.74 150.92
Mar 10, 2023 151.38 0.37 0.25% 151.01 153.33 150.36
Mar 9, 2023 151.01 -1.61 -1.05% 152.62 153.41 150.55
Mar 8, 2023 152.36 -1.59 -1.03% 153.95 154.64 152.32
Mar 7, 2023 153.95 -1.75 -1.12% 155.70 156.35 153.19
Mar 6, 2023 155.55 1.59 1.03% 153.96 155.56 153.96
Mar 3, 2023 153.84 1.76 1.16% 152.08 153.96 151.56
Mar 2, 2023 152.07 -0.09 -0.06% 152.16 152.61 151.07
Mar 1, 2023 152.06 -0.99 -0.65% 153.05 153.75 151.76
Feb 28, 2023 153.15 -2.26 -1.45% 155.41 155.79 152.85

Johnson & Johnson Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
Monday, April 17, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

12:30

Quốc gia

US

Sự kiện

Q1 2023 Johnson & Johnson Earnings Release
Q1 2023 Johnson & Johnson Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Friday, April 28, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

14:00

Quốc gia

US

Sự kiện

Johnson & Johnson Annual Shareholders Meeting
Johnson & Johnson Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 94943 93775 82584 82059 81581
Doanh thu 94943 93775 82584 82059 81581
Chi phí tổng doanh thu 30989 29855 28327 27456 26986
Lợi nhuận gộp 63954 63920 54257 54603 54595
Tổng chi phí hoạt động 73218 70999 66087 64731 63582
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 24765 24659 22084 22178 22540
Nghiên cứu & phát triển 14603 14714 12159 11355 10775
Chi phí lãi vay (thu nhập) - hoạt động ròng 814 -370 -410 -183 394
Chi phí bất thường (thu nhập) 5004 4041 4428 1456 1826
Other Operating Expenses, Total -2957 -1900 -501 2469 1061
Thu nhập hoạt động 21725 22776 16497 17328 17999
Thu nhập ròng trước thuế 21725 22776 16497 17328 17999
Thu nhập ròng sau thuế 17941 20878 14414 15119 15297
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 17941 20878 14414 15119 15297
Thu nhập ròng 17941 20878 14714 15119 15297
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 17941 20878 14414 15119 15297
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 17941 20878 14714 15119 15297
Thu nhập ròng pha loãng 17941 20878 14714 15119 15297
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 2663.9 2674 2670.7 2684.3 2728.7
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 6.73486 7.80778 5.39709 5.63238 5.60597
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4.45 4.19 3.98 3.75 3.54
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 8.67833 9.22111 6.98515 7.87 6.92185
Tổng khoản mục bất thường 300
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Tổng doanh thu 23706 23791 24020 23426 24804
Doanh thu 23706 23791 24020 23426 24804
Chi phí tổng doanh thu 7711 7794 7902 7582 7955
Lợi nhuận gộp 15995 15997 16118 15844 16849
Tổng chi phí hoạt động 19505 17969 18180 17564 19968
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 6512 6089 6226 5938 7154
Nghiên cứu & phát triển 3841 3597 3703 3462 4720
Chi phí lãi vay (thu nhập) - hoạt động ròng -77 101 74 388 -153
Chi phí bất thường (thu nhập) 1871.2 723 828 1382 1234
Other Operating Expenses, Total -353.2 -335 -553 -1188 -942
Thu nhập hoạt động 4201 5822 5840 5862 4836
Thu nhập ròng trước thuế 4201 5822 5840 5862 4836
Thu nhập ròng sau thuế 3520 4458 4814 5149 4736
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 3520 4458 4814 5149 4736
Thu nhập ròng 3520 4458 4814 5149 4736
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 3520 4458 4814 5149 4736
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 3520 4458 4814 5149 4736
Thu nhập ròng pha loãng 3520 4458 4814 5149 4736
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 2653.1 2661.3 2667.9 2666.5 2672.2
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 1.32675 1.67512 1.80442 1.931 1.77232
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.13 1.13 1.13 1.06 1.06
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 2.02302 1.94069 2.12204 2.41406 2.22457
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Tổng tài sản hiện tại 60979 51237 45274 46033 43088
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 31608 25185 19287 19687 18296
Cash 2936 2863 2637 2619 2929
Tiền mặt và các khoản tương đương 1901 2102 2864 3397 4288
Đầu tư ngắn hạn 26771 20220 13786 13671 11079
Tổng các khoản phải thu, ròng 15283 13576 14481 14098 13490
Accounts Receivable - Trade, Net 15283 13576 14481 14098 13490
Total Inventory 10387 9344 9020 8599 8765
Prepaid Expenses 3701 3132 2392 2699 2537
Total Assets 182018 174894 157728 152954 157303
Property/Plant/Equipment, Total - Net 19862 19766 18615 17035 17005
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 48579 47804 44289 41851 41466
Accumulated Depreciation, Total -28717 -28038 -25674 -24816 -24461
Goodwill, Net 35246 36393 33639 30453 31906
Intangibles, Net 46392 53402 47643 47611 53228
Other Long Term Assets, Total 17655 12615 11409 11311 12076
Total Current Liabilities 45226 42493 35964 31230 30537
Accounts Payable 11055 9505 7537 7310
Accrued Expenses 29293 28965 32496 20079 17467
Notes Payable/Short Term Debt 1635 832 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2131 1799 1202 2297 3906
Other Current Liabilities, Total 1112 1392 2266 1317 1854
Total Liabilities 107995 111616 98257 93202 97143
Total Long Term Debt 29985 32635 26494 27684 30675
Long Term Debt 29985 32635 26494 27684 30675
Deferred Income Tax 7487 7214 5958 7506 8368
Other Liabilities, Total 25297 29274 29841 26782 27563
Total Equity 74023 63278 59471 59752 60160
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 3120 3120 3120 3120 3120
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 123060 113890 110659 106216 101793
Treasury Stock - Common -39099 -38490 -38417 -34362 -31554
Unrealized Gain (Loss) -3 1 0 0 232
Other Equity, Total -13055 -15243 -15891 -15222 -13431
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 182018 174894 157728 152954 157303
Total Common Shares Outstanding 2628.97 2632.51 2632.51 2662.32 2682.52
Other Current Assets, Total 0 94 950
Long Term Investments 1884 1481 1148 511
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Tổng tài sản hiện tại 60424 60979 59889 53769 52533
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 30388 31608 31001 25306 24619
Cash 3128 2936 2607 2313 2247
Tiền mặt và các khoản tương đương 1579 1901 2120 2618 2094
Đầu tư ngắn hạn 25681 26771 26274 20375 20278
Tổng các khoản phải thu, ròng 15594 15283 14911 14871 14938
Accounts Receivable - Trade, Net 15594 15283 14911 14871 14938
Total Inventory 10990 10387 10387 10100 9952
Prepaid Expenses 3452 3701 3590 3492 3024
Total Assets 178355 182018 179228 176440 172557
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18701 19862 18478 18632 18367
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 47702 47679 47347 47201 46430
Accumulated Depreciation, Total -29001 -28717 -28869 -28569 -28063
Goodwill, Net 34935 35246 35569 35819 35688
Intangibles, Net 44420 46392 47776 50244 51110
Long Term Investments 1452 1884 1867 1678 1452
Other Long Term Assets, Total 18423 17655 15649 16298 13407
Total Current Liabilities 43390 45226 44561 38721 40932
Accounts Payable 9309 11055 8961 8704 8503
Accrued Expenses 28076 29293 29641 25644 27202
Notes Payable/Short Term Debt 3800 1635 1300 600 300
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 497 2131 2498 2573 3050
Other Current Liabilities, Total 1708 1112 2161 1200 1877
Total Liabilities 103646 107995 108956 106860 106723
Total Long Term Debt 28851 29985 30130 30310 30263
Long Term Debt 28851 29985 30130 30310 30263
Deferred Income Tax 6424 7487 7147 9016 6507
Other Liabilities, Total 24981 25297 27118 28813 29021
Total Equity 74709 74023 70272 69580 65834
Common Stock 3120 3120 3120 3120 3120
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 124380 123060 121092 120154 116508
Treasury Stock - Common -39034 -39099 -38525 -38594 -38466
Unrealized Gain (Loss) -16 -3 0 0 1
Other Equity, Total -13741 -13055 -15415 -15100 -15329
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 178355 182018 179228 176440 172557
Total Common Shares Outstanding 2629.38 2628.97 2632.49 2631.99 2632.7
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Thu nhập ròng/khởi điểm 20878 14714 15119 15297 1300
Tiền từ hoạt động kinh doanh 23410 23536 23416 22201 21056
Tiền từ hoạt động kinh doanh 7390 7231 7009 6929 5642
Deferred Taxes -2079 -1141 -2476 -1016 2406
Khoản mục phi tiền mặt 1459 42 -101 988 467
Cash Taxes Paid 4768 4619 4191 4570 3312
Lãi suất đã trả 990 904 995 1049 960
Thay đổi vốn lưu động -4238 2690 3865 3 11241
Tiền từ hoạt động đầu tư -8683 -20825 -6194 -3167 -14868
Chi phí vốn -3652 -3347 -3498 -3670 -3279
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -5031 -17478 -2696 503 -11589
Tiền từ các hoạt động tài chính -14047 -6120 -18015 -18510 -7673
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ 395 -627 575 -148 -188
Total Cash Dividends Paid -11032 -10481 -9917 -9494 -8943
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -2420 -2107 -5792 -4919 -5296
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -990 7095 -2881 -3949 6754
Ảnh hưởng của ngoại hối -178 89 -9 -241 337
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 502 -3320 -802 283 -1148
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Net income/Starting Line 5149 20878 16142 12475 6197
Cash From Operating Activities 3979 23410 17678 9388 4074
Cash From Operating Activities 1769 7390 5547 3733 1894
Deferred Taxes -926 -2079 -2564 -685 -730
Non-Cash Items 726 1459 1223 34 -272
Changes in Working Capital -2739 -4238 -2670 -6169 -3015
Cash From Investing Activities -3634 -8683 -3323 -604 -185
Capital Expenditures -607 -3652 -2237 -1490 -677
Other Investing Cash Flow Items, Total -3027 -5031 -1086 886 492
Cash From Financing Activities -4385 -14047 -10611 -8404 -5125
Financing Cash Flow Items -373 395 269 213 188
Total Cash Dividends Paid -2787 -11032 -8241 -5450 -2659
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1256 -2420 -1652 -1526 -1202
Issuance (Retirement) of Debt, Net 31 -990 -987 -1641 -1452
Foreign Exchange Effects 16 -178 -125 -33 -78
Net Change in Cash -4024 502 3619 347 -1314
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.8771 245753287 1454228 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.5542 142084378 198067 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.0211 125452825 -986275 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5372 47958583 294671 2022-12-31 LOW
State Farm Insurance Companies Insurance Company 1.0153 31675492 0 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.861 26861119 -1125820 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8364 26093398 1700287 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.8236 25695612 3814698 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.7267 22671643 204861 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7015 21884954 24625 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.6562 20472848 -1558866 2022-12-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.6347 19800227 -625991 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5901 18410390 -654505 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5892 18382540 418336 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.586 18280864 141119 2022-12-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 0.5632 17569654 -1212751 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5477 17086571 174516 2022-12-31 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 0.5436 16958793 47687 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.532 16596744 -2192644 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.4993 15576114 -481392 2022-12-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

500K+

Thương nhân

92K+

Hoạt động khách hàng tháng

$53M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$30M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Pharmaceuticals (NEC)

One Johnson & Johnson Plaza
08933

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

XRP/USD

0.50 Price
+6.360% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00472

BTC/USD

26,910.05 Price
-0.600% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

US100

12,559.30 Price
-1.050% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0241%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0018%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Gold

1,969.93 Price
+0.680% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0180%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0097%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 500,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch