CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch Intel Corporation - INTC CFD

30.88
3.55%
0.06
Thấp: 29.72
Cao: 31.27
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 08:10

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.06
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.025457%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
0.003235%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Intel Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 29.82
Mở* 29.83
Thay đổi trong 1 năm* -31.08%
Vùng giá trong ngày* 29.72 - 31.27
Vùng giá trong 52 tuần 24.59-44.04
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 56.46M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 952.42M
Giá trị vốn hóa thị trường 124.55B
Tỷ số P/E -100.00K
Cổ phiếu đang lưu hành 4.17B
Doanh thu 56.42B
EPS -0.69
Tỷ suất cổ tức (%) 1.67448
Hệ số rủi ro beta 0.86
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Jul 26, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Jun 6, 2023 30.88 1.06 3.55% 29.82 31.43 29.68
Jun 5, 2023 29.71 -1.46 -4.68% 31.17 31.39 29.69
Jun 2, 2023 31.35 0.09 0.29% 31.26 31.57 30.81
Jun 1, 2023 31.16 -0.44 -1.39% 31.60 31.92 31.07
May 31, 2023 31.50 1.74 5.85% 29.76 32.27 29.66
May 30, 2023 29.99 0.67 2.29% 29.32 30.13 28.98
May 26, 2023 28.94 1.39 5.05% 27.55 29.08 27.09
May 25, 2023 27.32 -1.41 -4.91% 28.73 28.96 26.84
May 24, 2023 28.59 -0.88 -2.99% 29.47 29.56 28.59
May 23, 2023 29.54 -0.64 -2.12% 30.18 30.28 29.41
May 22, 2023 30.34 0.55 1.85% 29.79 30.43 29.68
May 19, 2023 29.88 0.10 0.34% 29.78 30.22 29.44
May 18, 2023 29.67 0.74 2.56% 28.93 29.78 28.86
May 17, 2023 28.86 -0.36 -1.23% 29.22 29.52 28.67
May 16, 2023 29.21 -0.54 -1.82% 29.75 29.88 29.19
May 15, 2023 29.69 0.70 2.41% 28.99 29.83 28.79
May 12, 2023 28.90 0.01 0.03% 28.89 29.08 28.70
May 11, 2023 28.75 -1.25 -4.17% 30.00 30.06 28.61
May 10, 2023 29.89 -0.08 -0.27% 29.97 30.54 29.48
May 9, 2023 30.08 -0.61 -1.99% 30.69 30.69 29.90

Intel Corporation Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
Wednesday, June 7, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

21:00

Quốc gia

US

Sự kiện

Intel Corp at Bank of America Global Technology Conference
Intel Corp at Bank of America Global Technology Conference

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, July 26, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

23:00

Quốc gia

US

Sự kiện

Q2 2023 Intel Corp Earnings Release
Q2 2023 Intel Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, October 25, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

20:00

Quốc gia

US

Sự kiện

Q3 2023 Intel Corp Earnings Release
Q3 2023 Intel Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 63054 79024 77867 71965 70848
Doanh thu 63054 79024 77867 71965 70848
Chi phí tổng doanh thu 36188 35209 34255 29825 27111
Lợi nhuận gộp 26866 43815 43612 42140 43737
Tổng chi phí hoạt động 59720 59564 54183 49930 47532
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 6817 6334 5975 6150 6750
Nghiên cứu & phát triển 17528 15190 13556 13362 13543
Depreciation / Amortization 185 209 205 200 200
Chi phí bất thường (thu nhập) -998 2622 192 393 -72
Thu nhập hoạt động 3334 19460 23684 22035 23316
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 4361 2276 1547 1533 -155
Khác, giá trị ròng 73 -33 -153 490 156
Thu nhập ròng trước thuế 7768 21703 25078 24058 23317
Thu nhập ròng sau thuế 8017 19868 20899 21048 20753
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 8014 19868 20899 21048 20753
Thu nhập ròng 8014 19868 20899 21048 21053
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 8014 19868 20899 21048 20753
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 8014 19868 20899 21048 21053
Thu nhập ròng pha loãng 8014 19868 20899 21048 21053
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 4123 4090 4232 4473 4701
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 1.94373 4.8577 4.93833 4.70557 4.41459
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.46 1.39 1.32 1.26 1.2
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 2.02697 5.4721 5.36767 5.09256 4.40096
Tổng khoản mục bất thường 300
Lợi ích thiểu số -3
Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
Tổng doanh thu 11715 14042 15338 15321 18353
Doanh thu 11715 14042 15338 15321 18353
Chi phí tổng doanh thu 7707 8542 8803 9734 9109
Lợi nhuận gộp 4008 5500 6535 5587 9244
Tổng chi phí hoạt động 13183 15174 15513 16121 12912
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 1303 1706 1744 1800 1752
Nghiên cứu & phát triển 4109 4464 4302 4400 4362
Chi phí bất thường (thu nhập) 64 462 664 187 -2311
Thu nhập hoạt động -1468 -1132 -175 -800 5441
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 310 311 -95 -101 4246
Khác, giá trị ròng 0 25 82 -8 -26
Thu nhập ròng trước thuế -1158 -796 -188 -909 9661
Thu nhập ròng sau thuế -2768 -661 1019 -454 8113
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -2758 -664 1019 -454 8113
Thu nhập ròng -2758 -664 1019 -454 8113
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -2758 -664 1019 -454 8113
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -2758 -664 1019 -454 8113
Thu nhập ròng pha loãng -2758 -664 1019 -454 8113
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 4154 4120 4125 4100 4107
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.66394 -0.16117 0.24703 -0.11073 1.97541
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.65392 -0.02959 0.41044 -0.02132 1.58548
Lợi ích thiểu số 10 -3
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng tài sản hiện tại 50407 58558 47249 31239 28787
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 28338 29253 23895 13123 11650
Tiền mặt và các khoản tương đương 11144 4827 5865 4194 3019
Đầu tư ngắn hạn 17194 24426 18030 8929 8631
Tổng các khoản phải thu, ròng 4271 9457 6913 7659 6722
Accounts Receivable - Trade, Net 4133 9457 6782 7659 6722
Total Inventory 13224 10776 8427 8744 7253
Other Current Assets, Total 4574 9072 8014 1713 3162
Total Assets 182103 168406 153091 136524 127963
Property/Plant/Equipment, Total - Net 81347 63245 57188 56014 48976
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 174733 148539 134833 129335 114318
Accumulated Depreciation, Total -93386 -85294 -77645 -73321 -65342
Goodwill, Net 27591 26963 26971 26276 24513
Intangibles, Net 6018 7270 9026 10827 11836
Long Term Investments 5912 6298 7344 7243 9430
Note Receivable - Long Term 554 479
Other Long Term Assets, Total 10828 6072 5313 4371 3942
Total Current Liabilities 32155 27462 24754 22310 16626
Accounts Payable 9595 5747 5581 4128 3824
Accrued Expenses 15942 17124 15403 14186 10646
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 500
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4367 4591 2504 3693 761
Other Current Liabilities, Total 2251 1266 303 895
Total Liabilities 80680 73015 72053 58865 52981
Total Long Term Debt 37684 33510 33897 25308 25098
Long Term Debt 37684 33510 33897 25308 25098
Deferred Income Tax 202 2667 3843 2044 1665
Other Liabilities, Total 8776 9376 9559 9203 9592
Total Equity 101423 95391 81038 77659 74982
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 4.13 4.07 4.062 4.29 25365
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 70405 68265 56233 53523 50172
Unrealized Gain (Loss) 731 0 0
Other Equity, Total -562 -880 -1482 -1125 -555
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 182103 168406 153091 136524 127963
Total Common Shares Outstanding 4137 4070 4062 4290 4516
Additional Paid-In Capital 31575.9 28001.9 25551.9 25256.7
Minority Interest 1863
Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
Tổng tài sản hiện tại 48314 50407 49263 50588 62568
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 27534 28338 22559 27044 38696
Tiền mặt và các khoản tương đương 8232 11144 4529 4390 6215
Đầu tư ngắn hạn 19302 17194 18030 22654 32481
Tổng các khoản phải thu, ròng 3847 4133 7469 6063 7074
Accounts Receivable - Trade, Net 3847 4133 7469 6063 7074
Total Inventory 12993 13224 12831 12174 11935
Other Current Assets, Total 3940 4712 6404 5307 4863
Total Assets 185303 182103 174841 170418 176356
Property/Plant/Equipment, Total - Net 85734 80860 75763 71660 66718
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 180284 174246 167180 160823 153814
Accumulated Depreciation, Total -94550 -93386 -91417 -89163 -87096
Goodwill, Net 27591 27591 27591 27587 27011
Intangibles, Net 5567 6018 6268 6427 6813
Long Term Investments 6029 5912 5822 5929 6036
Other Long Term Assets, Total 12068 11315 10134 8227 7210
Total Current Liabilities 27393 32155 27813 27218 29322
Accounts Payable 8083 9595 7133 7945 7210
Accrued Expenses 13827 15942 18397 16391 17653
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1437 4367 2283 2882 4459
Total Liabilities 87244 80680 74956 69200 73220
Total Long Term Debt 48836 37684 37240 32548 32788
Long Term Debt 48836 37684 37240 32548 32788
Deferred Income Tax 202 361 572 1547
Other Liabilities, Total 8671 8776 9542 8862 9563
Total Equity 98059 101423 99885 101218 103136
Common Stock 4.171 4.13 4.127 4.106 4.089
Additional Paid-In Capital 32824.8 31575.9 30907.9 29853.9 29239.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 65649 70405 71024 72985 74894
Other Equity, Total -419 -562 -2051 -1625 -1002
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 185303 182103 174841 170418 176356
Total Common Shares Outstanding 4171 4137 4127 4106 4089
Other Current Liabilities, Total 4046 2251
Minority Interest 2344 1863
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Thu nhập ròng/khởi điểm 8017 19868 20899 21048 21053
Tiền từ hoạt động kinh doanh 15433 29991 35384 33145 29432
Tiền từ hoạt động kinh doanh 11128 9953 10482 9204 7520
Amortization 1907 1839 1757 1622 1565
Deferred Taxes -1749
Khoản mục phi tiền mặt -1111 3204 67 123 1464
Cash Taxes Paid 4282 2263 2436 2110 3813
Lãi suất đã trả 459 545 594 469 448
Thay đổi vốn lưu động -4508 -4873 2179 1148 -421
Tiền từ hoạt động đầu tư -10477 -25167 -20796 -14405 -11239
Chi phí vốn -25050 -20329 -14453 -16213 -15181
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng 14573 -4838 -6343 1808 3942
Tiền từ các hoạt động tài chính 1361 -5862 -12917 -17565 -18607
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ 1217 -1297 261 72 -748
Total Cash Dividends Paid -5997 -5644 -5568 -5576 -5541
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 977 -1395 -13332 -12826 -10175
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 5164 2474 5722 765 -2143
Ảnh hưởng của ngoại hối
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 6317 -1038 1671 1175 -414
Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
Net income/Starting Line -2768 8017 8678 7659 8113
Cash From Operating Activities -1785 15433 7730 6700 5891
Cash From Operating Activities 1901 11128 8309 5528 2847
Amortization 465 1907 1439 968 501
Non-Cash Items 627 -1111 -2090 -3630 -4722
Cash Taxes Paid 267 4282 3960 3326 335
Cash Interest Paid 313 459 315 214 177
Changes in Working Capital -2010 -4508 -8606 -3825 -848
Cash From Investing Activities -8521 -10477 -7046 -2472 -2640
Capital Expenditures -7413 -25050 -19351 -12052 -4797
Other Investing Cash Flow Items, Total -1108 14573 12305 9580 2157
Cash From Financing Activities 7394 1361 -982 -4665 -1863
Financing Cash Flow Items 224 1217 -140 -281 -666
Total Cash Dividends Paid -1512 -5997 -4488 -2986 -1487
Issuance (Retirement) of Stock, Net 659 977 972 589 589
Issuance (Retirement) of Debt, Net 8023 5164 2674 -1987 -299
Net Change in Cash -2912 6317 -298 -437 1388
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.8966 371075245 6074340 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.9955 208361631 -4743802 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.2992 179319417 1447881 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9834 82728971 512209 2023-03-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 1.6858 70314125 7224859 2023-03-31 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 1.6568 69103171 12531210 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.3092 54607305 212595 2023-04-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.2939 53970650 53970650 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9914 41352218 2181064 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.9827 40989803 2351626 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7307 30477592 69710 2023-03-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7078 29523373 468436 2023-03-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.68 28363060 17706999 2023-03-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6597 27515639 -1582792 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.648 27027513 1054603 2023-03-31 LOW
State Farm Insurance Companies Insurance Company 0.641 26736304 0 2023-03-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5419 22602348 655052 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.5275 22001142 2750354 2023-03-31 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.5142 21448823 1605511 2023-03-31 MED
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.4417 18424664 -5647344 2023-03-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

535K+

Thương nhân

87K+

Hoạt động khách hàng tháng

$113M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$64M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Semiconductors (NEC)

Rnb-4-151
2200 Mission College Blvd
SANTA CLARA
CALIFORNIA 95054
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

US100

14,555.30 Price
-0.080% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0255%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0032%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Gold

1,963.45 Price
+0.020% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0184%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0102%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

XRP/USD

0.53 Price
+1.240% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00405

Oil - Crude

71.39 Price
-0.170% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0179%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0040%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 535,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch