1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W

Cảm xúc của nhà giao dịch

% Người mua % Người bán
 • Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0263%
 • Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0194%
 • Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
 • Số lượng giao dịch tối thiểu 1
 • Tiền tệ USD
 • Ký quỹ 10%
 • Sở giao dịch chứng khoán United States of America
 • Giờ giao dịch (UTC)
  Mon - Fri: 01:00 - 18:20
 • Hoa hồng trên các giao dịch 0%

Chúng tôi kiếm tiền như thế nào?

Capital.com kiếm tiền chủ yếu từ các khoản chênh lệch, chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Giao dịch hàng hóa bằng đòn bẩy

Có thể giao dịch hàng hóa với đòn bẩy vốn tối đa là 10:1. Bắt đầu giao dịch với số tiền tối thiểu là 100 USD để kiểm soát vị thế 1000 USD

CFD Hàng hóa

 • Giao dịch 24/5 hàng loạt hàng hóa

 • Mua và bán hàng hóa để hưởng lợi nhuận khi giá lên và xuống

Kiểm soát lãi lỗ

Bạn có thể dễ dàng thiết lập Lệnh chặn và Giới hạn để yêu cầu đóng vị thế ở một mức giá cụ thể.

Thiết lập cảnh báo giá để được thông báo về những biến động lớn.

Bạn có thể quan tâm