CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch H&R Block - HRB CFD

34.24
0.21%
0.16
Thấp: 33.62
Cao: 34.21
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.16
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.024068%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
0.001846%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

H & R Block Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 34.14
Mở* 33.62
Thay đổi trong 1 năm* 29.41%
Vùng giá trong ngày* 33.62 - 34.21
Vùng giá trong 52 tuần 23.65-48.76
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 1.93M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 31.84M
Giá trị vốn hóa thị trường 5.35B
Tỷ số P/E 11.77
Cổ phiếu đang lưu hành 152.28M
Doanh thu 3.46B
EPS 2.98
Tỷ suất cổ tức (%) 3.30202
Hệ số rủi ro beta 0.69
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo May 8, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Mar 22, 2023 34.14 -0.77 -2.21% 34.91 35.18 33.92
Mar 21, 2023 35.08 -0.53 -1.49% 35.61 35.93 34.85
Mar 20, 2023 35.43 1.04 3.02% 34.39 35.54 34.11
Mar 17, 2023 34.33 -0.29 -0.84% 34.62 34.69 33.81
Mar 16, 2023 34.98 0.61 1.77% 34.37 35.00 34.02
Mar 15, 2023 34.73 0.03 0.09% 34.70 34.78 34.22
Mar 14, 2023 35.27 0.40 1.15% 34.87 35.74 34.69
Mar 13, 2023 34.76 -0.08 -0.23% 34.84 35.54 34.52
Mar 10, 2023 35.55 -0.29 -0.81% 35.84 36.32 35.22
Mar 9, 2023 36.19 -0.72 -1.95% 36.91 37.15 35.95
Mar 8, 2023 37.01 1.02 2.83% 35.99 37.36 35.98
Mar 7, 2023 36.08 0.22 0.61% 35.86 36.69 35.84
Mar 6, 2023 35.79 0.26 0.73% 35.53 35.99 35.38
Mar 3, 2023 36.07 -0.14 -0.39% 36.21 36.27 35.87
Mar 2, 2023 36.32 0.22 0.61% 36.10 36.67 35.97
Mar 1, 2023 36.49 -0.04 -0.11% 36.53 36.77 35.95
Feb 28, 2023 36.77 0.18 0.49% 36.59 37.29 36.59
Feb 27, 2023 37.02 0.00 0.00% 37.02 37.48 36.84
Feb 24, 2023 37.05 0.05 0.14% 37.00 37.42 36.91
Feb 23, 2023 37.50 -0.01 -0.03% 37.51 38.15 37.16

H&R Block Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
No events scheduled
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 3413.99 466.106 2639.72 3094.88 3159.93
Doanh thu 3413.99 466.106 2639.72 3094.88 3159.93
Chi phí tổng doanh thu 1842.09 232.763 1712.28 1756.92 1739.73
Lợi nhuận gộp 1571.9 233.343 927.444 1337.96 1420.2
Tổng chi phí hoạt động 2644.36 331.751 2562.64 2479.09 2407.88
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 802.268 98.988 744.361 722.167 668.152
Depreciation / Amortization
Chi phí bất thường (thu nhập) 0 0 106
Thu nhập hoạt động 769.627 134.355 77.083 615.792 752.05
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -106.87 -14.032 -82.063 -70.772 -82.676
Khác, giá trị ròng 5.979 0.672 1.606 0.14 -0.642
Thu nhập ròng trước thuế 668.736 120.995 -3.374 545.16 668.732
Thu nhập ròng sau thuế 590.212 91.119 6.156 445.256 626.909
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 590.212 91.119 6.156 445.256 626.909
Tổng khoản mục bất thường -6.421 -1.509 -13.682 -22.747 -13.76
Thu nhập ròng 583.791 89.61 -7.526 422.509 613.149
Total Adjustments to Net Income -2.413 -0.402 -0.639 -1.04 -1.492
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 587.799 90.717 5.517 444.216 625.417
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 581.378 89.208 -8.165 421.469 611.657
Thu nhập ròng pha loãng 581.378 89.208 -8.165 421.469 611.657
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 188.777 184.862 196.701 206.724 210.213
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 3.11372 0.49073 0.02805 2.14884 2.97516
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.04 0 1.04 1 0.96
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 3.03939 0.49073 0.37833 2.14884 2.97516
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Apr 2021 Jan 2021
Tổng doanh thu 2061.76 351.44 192.624 2328.18 308.227
Doanh thu 2061.76 351.44 192.624 2328.18 308.227
Chi phí tổng doanh thu 831.455 530.855 241.532 901.728 380.273
Lợi nhuận gộp 1230.3 -179.415 -48.908 1426.45 -72.046
Tổng chi phí hoạt động 1176.39 803.512 367.396 1242.63 571.761
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 344.937 272.657 125.864 340.9 191.488
Thu nhập hoạt động 885.365 -452.072 -174.772 1085.55 -263.534
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -23.746 -45.915 -22.83 -21.551 -21.721
Khác, giá trị ròng 0.238 1.751 0.284 1.22 1.755
Thu nhập ròng trước thuế 861.857 -496.236 -197.318 1065.22 -283.5
Thu nhập ròng sau thuế 674.973 -339.018 -149.945 950.967 -231.831
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 674.973 -339.018 -149.945 950.967 -231.831
Tổng khoản mục bất thường -1.796 -3.188 -1.656 -1.715 -1.163
Thu nhập ròng 673.177 -342.206 -151.601 949.252 -232.994
Total Adjustments to Net Income -3.061 1.518 -0.239 -1.821 -0.21
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 671.912 -337.5 -150.184 949.146 -232.041
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 670.116 -340.688 -151.84 947.431 -233.204
Thu nhập ròng pha loãng 670.116 -340.688 -151.84 947.431 -233.204
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 165.612 167.129 178.099 189.464 183.438
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 4.05715 -2.0194 -0.84326 5.00964 -1.26496
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.27 0.54 0.27 0.26 0.26
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 4.05715 -2.0194 -0.84326 5.00964 -1.26956
Chi phí bất thường (thu nhập) 0
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2021 2020 2019 2018
Tổng tài sản hiện tại 1699.72 2080.38 3086.74 1993.36 1891.71
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 934.251 1434.38 2661.91 1572.15 1544.94
Tiền mặt và các khoản tương đương 934.251 1434.38 2661.91 1572.15 1544.94
Tổng các khoản phải thu, ròng 531.242 419.804 133.197 138.965 159.084
Accounts Receivable - Trade, Net 197.876 88.932 133.197 138.965 146.774
Prepaid Expenses 105.562 76.414 80.519 146.667 68.951
Other Current Assets, Total 128.669 149.783 211.106 135.577 118.734
Total Assets 3653.65 4014.39 5112.05 3299.95 3140.95
Property/Plant/Equipment, Total - Net 585.736 585.123 679.155 212.092 231.888
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 981.375 982.137 980.559 957.853 977.285
Accumulated Depreciation, Total -832.885 -842.861 -796.192 -745.761 -745.397
Goodwill, Net 757.659 754.521 712.138 519.937 507.871
Intangibles, Net 360.148 351.093 414.976 342.493 373.981
Long Term Investments
Other Long Term Assets, Total 197.69 201.674 219.042 232.064 135.496
Total Current Liabilities 1163.08 982.486 1575.62 923.001 843.651
Payable/Accrued 198.084 164.269 203.103 249.525 251.975
Accrued Expenses 477.375 383.179 311.912 196.527 141.499
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 649.384 0 1.026
Other Current Liabilities, Total 487.62 435.038 411.217 476.949 449.151
Total Liabilities 3301.25 3626.33 5041.01 2758.42 2747.24
Total Long Term Debt 1490.04 1983.72 2845.87 1492.63 1494.61
Long Term Debt 1490.04 1983.72 2845.87 1492.63 1490.01
Capital Lease Obligations 4.602
Deferred Income Tax 279.351 301.658 182.441 197.906 229.43
Other Liabilities, Total 368.776 358.467 437.076 144.882 179.548
Total Equity 352.401 388.058 71.041 541.527 393.711
Common Stock 2.167 2.167 2.282 2.383 2.462
Additional Paid-In Capital 783.292 779.465 775.387 767.636 760.25
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 248.506 286.694 42.965 499.386 362.98
Treasury Stock - Common -686.35 -680.356 -698.017 -707.462 -717.678
Other Equity, Total 4.786 0.088 -51.576 -20.416 -14.303
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3653.65 4014.39 5112.05 3299.95 3140.95
Total Common Shares Outstanding 181.466 181.813 192.475 201.959 209.254
Note Receivable - Long Term 52.689 41.595
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Apr 2021 Jan 2021
Tổng tài sản hiện tại 1868.04 1239.6 1495.75 1699.72 1220.64
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 1041.74 336.25 891.739 934.251 280.249
Tiền mặt và các khoản tương đương 1041.74 336.25 891.739 934.251 280.249
Tổng các khoản phải thu, ròng 601.957 652.884 395.228 531.242 563.089
Accounts Receivable - Trade, Net 261.602 301.055 56.829 197.876 563.089
Prepaid Expenses 89.025 126.784 69.714 105.562 196.145
Other Current Assets, Total 135.314 123.686 139.067 128.669 181.159
Total Assets 3781.13 3100.05 3368.03 3653.65 3168.36
Property/Plant/Equipment, Total - Net 523.794 536.981 551.73 585.736 582.01
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1014.88 1006.05 998.102 981.375 1014.5
Accumulated Depreciation, Total -881.841 -865.593 -857.096 -832.885 -851.731
Goodwill, Net 764.428 759.183 749.409 757.659 745.616
Intangibles, Net 322.836 334.557 337.451 360.148 381.264
Note Receivable - Long Term 45.258 35.554 38.584 52.689 49.13
Other Long Term Assets, Total 256.775 194.176 195.105 197.69 189.701
Total Current Liabilities 1692.88 1171.44 752.969 1163.08 691.483
Payable/Accrued 225.708 155.841 156.605 198.084 160.88
Accrued Expenses 414.338 252.508 255.995 477.375 304.726
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 499.395 499.395 0 0
Other Current Liabilities, Total 553.436 263.696 340.369 487.62 225.877
Total Liabilities 3736.27 3472.71 3352.5 3301.25 3702.94
Total Long Term Debt 1486.53 1760.83 1984.51 1490.04 2369.57
Long Term Debt 1486.53 1760.83 1984.51 1490.04 2369.57
Deferred Income Tax 218.461 249.751 303.476 279.351 302.12
Other Liabilities, Total 338.403 290.689 311.542 368.776 339.766
Total Equity 44.856 -372.655 15.528 352.401 -534.58
Common Stock 1.936 2.033 2.099 2.167 2.187
Additional Paid-In Capital 767.869 770.661 770.683 783.292 778.495
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -56.79 -466.856 -74.757 248.506 -616.518
Treasury Stock - Common -664.321 -669.06 -671.408 -686.35 -687.051
Other Equity, Total -3.838 -9.433 -11.089 4.786 -11.693
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3781.13 3100.05 3368.03 3653.65 3168.36
Total Common Shares Outstanding 159.592 169.043 175.512 181.466 183.494
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2021 2020 2019 2018
Thu nhập ròng/khởi điểm 583.791 89.61 -7.526 422.509 613.149
Tiền từ hoạt động kinh doanh 625.928 34.826 108.961 606.538 850.003
Tiền từ hoạt động kinh doanh 156.852 24.586 169.536 166.695 183.295
Deferred Taxes -22.583 22.926 -8.3 1.129 112.14
Khoản mục phi tiền mặt 101.722 9.317 210.666 94.336 96.443
Cash Taxes Paid 236.459 52.149 89.204 132.982 8.276
Lãi suất đã trả 103.855 14.317 87.426 82.442 84.32
Thay đổi vốn lưu động -193.854 -111.613 -255.415 -78.131 -155.024
Tiền từ hoạt động đầu tư -45.523 3.692 -470.231 -155.131 -112.057
Chi phí vốn -52.792 -5.188 -81.685 -95.49 -98.583
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng 7.269 8.88 -388.546 -59.641 -13.474
Tiền từ các hoạt động tài chính -2408.82 484.526 1531.85 -403.695 -190.664
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -22.566 -5.584 -9.143 -10.854 -9.388
Total Cash Dividends Paid -195.068 -204.87 -205.461 -200.469
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -189.154 -4.325 -254.139 -187.38 19.193
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -2002.04 494.435 2000 0 0
Ảnh hưởng của ngoại hối 18.318 -1.8 -5.285 -3.663 -1.143
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -1810.1 521.244 1165.29 44.049 546.139
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Apr 2021 Jan 2021
Net income/Starting Line 330.971 -342.206 -151.601 583.791 -365.461
Cash From Operating Activities 373.128 -913.571 -312.624 625.928 -908.679
Cash From Operating Activities 107.462 71.346 35.715 156.852 117.163
Deferred Taxes -85.122 16.685 -13.547 -22.583 -39.858
Non-Cash Items 79.766 27.872 8.697 101.722 46.386
Cash Taxes Paid 76.894 72.169 38.419 236.459 96.965
Cash Interest Paid 58.009 36.539 12.594 103.855 78.098
Changes in Working Capital -59.949 -687.268 -191.888 -193.854 -666.909
Cash From Investing Activities -71.106 -57.444 -19.453 -45.523 -74.112
Capital Expenditures -52.718 -39.371 -15.62 -52.792 -47.996
Other Investing Cash Flow Items, Total -18.388 -18.073 -3.833 7.269 -26.116
Cash From Financing Activities -707.466 -149.883 -217.322 -2408.82 -1442.82
Financing Cash Flow Items -13.389 -7.423 -5.911 -22.566 -21.884
Total Cash Dividends Paid -143.435 -96.938 -48.996 -195.068 -147.887
Issuance (Retirement) of Stock, Net -550.642 -320.522 -162.415 -189.154 -151.019
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 275 0 -2002.04 -1122.04
Foreign Exchange Effects -1.666 -3.33 -3.959 18.318 14.004
Net Change in Cash -407.11 -1124.23 -553.358 -1810.1 -2411.61
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 11.817 17994620 675946 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.0789 16870553 -1864464 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 10.0674 15330354 3650977 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 5.5405 8436857 27774 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.4786 6819909 -174023 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 2.569 3912048 302482 2022-12-31 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 2.5138 3827964 827867 2022-12-31 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9991 3044117 1002316 2022-12-31 LOW
Fuller & Thaler Asset Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4195 2161616 -125661 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4052 2139870 66269 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3742 2092532 -55756 2022-12-31 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 1.3568 2066081 27763 2022-12-31 LOW
AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.3369 2035737 602289 2022-12-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1306 1721580 624016 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1213 1707534 -102939 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0445 1590599 -329042 2022-12-31 LOW
Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0036 1528291 543253 2022-12-31 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.9666 1471892 229467 2022-12-31 MED
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8999 1370326 -470036 2022-12-31 LOW
Qube Research & Technologies Ltd Hedge Fund 0.8787 1338037 866708 2022-12-31 HIGH

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

500K+

Thương nhân

92K+

Hoạt động khách hàng tháng

$53M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$30M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Accounting & Tax Preparation

1 H And R Block Way
KANSAS CITY
MISSOURI 64105-1905
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

Gold

1,979.10 Price
+0.540% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0086%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0004%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

US100

12,864.70 Price
+2.400% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0241%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0018%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.9

XRP/USD

0.45 Price
+4.600% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00460

BTC/USD

28,073.70 Price
+0.970% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 500,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch