Được thành lập năm 2016 để mang đến cho bạn
trải nghiệm giao dịch tốt nhất có thể

Nền tảng của chúng tôi có thể được thiết kế toàn diện để phù hợp với nhu cầu giao dịch của bạn. Thời gian quyết định tất cả, đó là lý do vì sao chúng tôi tập trung vào việc khớp lệnh chính xác, nhanh chóng, để giúp bạn giao dịch hiệu quả.

 

Nền tảng trực quan của chúng tôi giúp bạn nhanh chóng tìm hiểu công cụ nào đang được bán và nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ thứ gì, hãy sử dụng catalog bao gồm nội dung giáo dục dễ sử dụng để giao dịch tự tin.

 

Sự an tâm của bạn là kỳ vọng của chúng tôi, đó là lý do vì sao chúng tôi đảm bảo luôn minh bạch và đảm bảo an toàn cho khoản tiền đầu tư của bạn.

 

Chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ 24 giờ bằng 13 ngôn ngữ để giúp bạn giải quyết vấn đề hiệu quả và chúng tôi được quản lý đầy đủ.

Mang chuyên môn toàn cầu đến cho bạn

Hiển thị tất cả các quốc gia

300,000+

khách hàng

52

quốc gia

2000+

thị trường

Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi

Jonathan Squires

CEO

Ivan Gowan

CEO, London

Stathis Flangofas

CFO

Maryia Yahorava

Giám đốc Pháp chế

Clyde J.T. Zorgvol

Giám đốc Tuân thủ

Christoforos Soutzis

Giám đốc Quản trị Rủi ro

Ying Zhang-Panagiotou

Giám đốc Hỗ trợ Giao dịch

Vitali Kukresh

Giám đốc Phòng ngừa Rủi ro

Dmitry Ogievich

Giám đốc Văn phòng Phát triển

David Jones

Giám đốc Chiến lược Thị trường