CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch Euronext NV - ENX CFD

63.13
1.04%
0.29
Thấp: 62.63
Cao: 63.23
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.29
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.019974 %
Charges from borrowed part ($-0.80)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.019974%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.002248 %
Charges from borrowed part ($-0.09)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.002248%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ EUR
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán France
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Euronext NV ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 62.48
Mở* 62.83
Thay đổi trong 1 năm* -20.55%
Vùng giá trong ngày* 62.63 - 63.23
Vùng giá trong 52 tuần 60.60-83.04
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 155.81K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 2.72M
Giá trị vốn hóa thị trường 6.78B
Tỷ số P/E 17.35
Cổ phiếu đang lưu hành 106.73M
Doanh thu 1.40B
EPS 3.65
Tỷ suất cổ tức (%) 2.98104
Hệ số rủi ro beta 0.52
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Jul 27, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Jun 2, 2023 63.13 0.35 0.56% 62.78 63.23 62.18
Jun 1, 2023 62.48 0.59 0.95% 61.89 62.83 61.89
May 31, 2023 62.09 -0.39 -0.62% 62.48 62.73 61.89
May 30, 2023 62.38 -0.50 -0.80% 62.88 63.18 62.38
May 29, 2023 62.93 0.05 0.08% 62.88 63.38 62.88
May 26, 2023 63.18 0.30 0.48% 62.88 63.53 62.53
May 25, 2023 63.03 -0.85 -1.33% 63.88 64.43 62.88
May 24, 2023 64.08 -1.05 -1.61% 65.13 65.13 63.88
May 23, 2023 65.13 0.75 1.16% 64.38 65.78 64.38
May 22, 2023 67.13 0.70 1.05% 66.43 67.33 65.38
May 19, 2023 66.68 0.30 0.45% 66.38 67.28 64.93
May 18, 2023 67.68 0.80 1.20% 66.88 68.03 66.88
May 17, 2023 66.78 1.30 1.99% 65.48 68.08 65.13
May 16, 2023 69.12 -0.15 -0.22% 69.27 70.42 68.22
May 15, 2023 69.77 -0.90 -1.27% 70.67 70.67 69.27
May 12, 2023 70.37 -0.15 -0.21% 70.52 70.72 70.12
May 11, 2023 69.87 0.20 0.29% 69.67 70.42 69.37
May 10, 2023 69.37 0.05 0.07% 69.32 70.02 68.77
May 9, 2023 68.92 -2.00 -2.82% 70.92 70.92 68.43
May 8, 2023 71.77 1.70 2.43% 70.07 72.17 70.07

Euronext NV Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
No events scheduled
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 1418.81 1298.66 884.318 679.108 615.033
Doanh thu 1418.81 1298.66 884.318 679.108 615.033
Tổng chi phí hoạt động 791.278 716.683 439.376 345.235 305.657
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 314.592 285.215 205.737 158.612 128.918
Depreciation / Amortization 160.191 125.747 57.776 43.676 23.4
Chi phí bất thường (thu nhập) 24.943 45.125 17.33 21.871 21.474
Other Operating Expenses, Total 291.552 260.596 158.533 121.076 131.865
Thu nhập hoạt động 627.532 581.972 444.942 333.873 309.376
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -13.529 -1.548 -2.544 -8.637 2.259
Thu nhập ròng trước thuế 614.245 580.733 442.704 325.572 311.712
Thu nhập ròng sau thuế 450.64 422.089 320.547 225.278 217.628
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 437.827 413.344 315.484 221.966 215.968
Thu nhập ròng 437.827 413.344 315.484 221.966 215.968
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 437.827 413.344 315.484 221.966 215.968
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 437.827 413.344 315.484 221.966 215.968
Thu nhập ròng pha loãng 437.827 413.344 315.484 221.966 215.968
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 106.901 96.2972 76.5783 76.6001 76.524
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 4.09562 4.29238 4.11975 2.89773 2.82222
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.887 1.6405 1.2495 1.23381 1.19501
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 4.31424 4.63297 4.28361 3.09529 3.01814
Khác, giá trị ròng 0.242 0.309 0.306 0.336 0.077
Lợi ích thiểu số -12.813 -8.745 -5.063 -3.312 -1.66
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng doanh thu 372.3 648.379 301.4 770.431 395.7
Doanh thu 372.3 648.379 301.4 770.431 395.7
Tổng chi phí hoạt động 241 401.435 191.9 389.843 189.3
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 84.4 160.643 80.4 153.949 75.3
Depreciation / Amortization 40.5 81.427 38.8 78.764 40.2
Chi phí bất thường (thu nhập) 10.416 14.527
Other Operating Expenses, Total 116.1 148.949 72.7 142.603 73.8
Thu nhập hoạt động 131.3 246.944 109.5 380.588 206.4
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 3.9 0.193 -2.9 -13.722 -6.8
Thu nhập ròng trước thuế 135.2 247.379 106.6 366.866 199.6
Thu nhập ròng sau thuế 102.1 181.033 78.7 269.607 147.6
Lợi ích thiểu số -5.6 -5.917 -2.9 -6.896 -3.8
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 96.5 175.116 75.8 262.711 143.8
Thu nhập ròng 96.5 175.116 75.8 262.711 143.8
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 96.5 175.116 75.8 262.711 143.8
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 96.5 175.116 75.8 262.711 143.8
Thu nhập ròng pha loãng 96.5 175.116 75.8 262.711 143.8
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 106.991 107 106.652 106.803 106.576
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 0.90194 1.6366 0.71072 2.45977 1.34927
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 1.887 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 0.90194 1.70784 0.71072 2.55973 1.34927
Total Adjustments to Net Income
Khác, giá trị ròng 0.242
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng tài sản hiện tại 168407 139158 943.515 548.881 532.393
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 1163.82 961.951 721.559 381.94 412.178
Cash 710.929 714.199 537.43 267.985 213.314
Đầu tư ngắn hạn 452.893 247.752 184.129 113.955 198.864
Tổng các khoản phải thu, ròng 373.018 404.951 184.411 126.771 103.614
Accounts Receivable - Trade, Net 296.577 310.481 129.181 112.116 91.278
Prepaid Expenses 0
Total Assets 175137 145906 2884.62 2407.22 1598.46
Property/Plant/Equipment, Total - Net 151.679 163.748 102.947 110.641 38.884
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 336.804 342.579 214.259 212.487 110.919
Accumulated Depreciation, Total -185.125 -178.831 -111.312 -101.846 -72.035
Goodwill, Net 4022.86 3983.19 1099.43 1092.06 590.958
Intangibles, Net 2182.97 2232.65 436.707 366.704 114.678
Long Term Investments 352.54 330.207 275.73 266.349 299.806
Other Long Term Assets, Total 20.291 38.806 26.295 22.584 21.744
Total Current Liabilities 167405 138337 309.58 255.096 194.249
Accounts Payable 162.482 211.124 56.259 3.155 2.585
Accrued Expenses 233.805 228.732 137.821 120.893 116.492
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 45.836 38.352 15.9 13.97 6.986
Other Current Liabilities, Total 166963 137859 99.6 117.078 68.186
Total Liabilities 171223 142259 1825.88 1489.07 807.37
Total Long Term Debt 3048.81 3095.08 1307.56 1052.71 504.94
Long Term Debt 3027.16 3044.39 1272.51 1011.53 504.94
Deferred Income Tax 552.574 592.431 92.86 78.754 21.429
Other Liabilities, Total 90.465 111.246 85.637 86.832 75.521
Total Equity 3913.97 3647.59 1058.75 918.14 791.093
Common Stock 171.37 171.37 112 112 112
Additional Paid-In Capital 2432.43 2432.43 116.56 116.56 116.56
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1265.77 1022.92 826.302 625.545 509.483
Treasury Stock - Common -32.836 -42.778 -19.867 -11.194 -17.816
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 175137 145906 2884.62 2407.22 1598.46
Total Common Shares Outstanding 106.728 106.582 76.3161 76.4222 76.2542
Minority Interest 126.339 123.114 30.238 15.686 11.231
Unrealized Gain (Loss) 114.042 74.278 78.245 74.259 67.515
Other Equity, Total -36.8 -10.631 -54.492 0.97 3.351
Other Current Assets, Total 166870 137791 37.545 40.17 16.601
Capital Lease Obligations 21.648 50.691 35.051 41.18
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 179835 168407 159397 170356 169212
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 1440.9 1163.82 1352.2 1089.17 1322.9
Tiền mặt và các khoản tương đương 1335.7 1001.08 1212.9 946.61 1154.8
Đầu tư ngắn hạn 105.2 162.74 139.3 142.563 168.1
Tổng các khoản phải thu, ròng 464.8 373.018 431.3 560.384 616.8
Accounts Receivable - Trade, Net 421 318.087 415.9 544.744 607.8
Other Current Assets, Total 177929 166870 157614 168707 167273
Total Assets 186529 175137 166080 177076 175932
Property/Plant/Equipment, Total - Net 166.2 151.679 151.5 156.981 159.2
Intangibles, Net 6140 2182.97 6125 2197.22 6184.8
Long Term Investments 353.8 352.54 359.4 366.652 330
Other Long Term Assets, Total 34.7 20.291 46.9 50.955 45.4
Total Current Liabilities 178746 167405 158479 169555 168265
Payable/Accrued 505.1 396.287 728.8 675.118 735.2
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 51.5 45.836 35.5 24.524 50.2
Other Current Liabilities, Total 178189 166963 157715 168852 167480
Total Liabilities 182566 171223 162291 173378 172127
Total Long Term Debt 3065.3 3048.81 3053.5 3058.32 3075.1
Long Term Debt 3028.3 3027.16 3026 3024.92 3034.9
Capital Lease Obligations 37 21.648 27.5 33.397 40.2
Deferred Income Tax 538.9 552.574 577.2 584.568 587.2
Minority Interest 130.7 126.339 85.7 82.943 89.5
Other Liabilities, Total 85.6 90.465 95.6 97.34 109.6
Total Equity 3962.9 3913.97 3789.1 3697.63 3805.2
Other Equity, Total 3962.9 -36.8 3789.1 -21.114 3805.2
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 186529 175137 166080 177076 175932
Total Common Shares Outstanding 106.728 106.728 106.582 106.582 106.582
Goodwill, Net 4022.86 3947.86
Accrued Expenses 3.401
Common Stock 171.37 171.37
Additional Paid-In Capital 2432.43 2432.43
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1265.77 1083.12
Treasury Stock - Common -32.836 -32.813
Unrealized Gain (Loss) 114.042 64.639
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Thu nhập ròng/khởi điểm 614.245 580.733 442.704 325.572 311.712
Tiền từ hoạt động kinh doanh 616.486 543.706 277.988 253.771 223.512
Tiền từ hoạt động kinh doanh 160.191 125.747 57.776 43.676 23.4
Khoản mục phi tiền mặt 5.16 2.953 -0.66 18.374 5.567
Cash Taxes Paid 220.636 215.614 114.821 98.433 98.292
Lãi suất đã trả 29.565 16.071 11.564 6.252 0.643
Thay đổi vốn lưu động -163.11 -165.727 -221.832 -133.851 -117.167
Tiền từ hoạt động đầu tư -128.474 -4215.51 -104.725 -607.307 -215.152
Chi phí vốn -99.517 -67.59 -19.218 -26.057 -22.265
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -28.957 -4147.92 -85.507 -581.25 -192.887
Tiền từ các hoạt động tài chính -276.479 3839.09 104.235 327.678 202.012
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -47.059 -32.217 -12.882 -4.486 -3.355
Total Cash Dividends Paid -205.985 -157.165 -110.62 -107.239 -120.441
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -0.018 2343.39 -13.228 0.896 -5.787
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -23.417 1685.08 240.965 438.507 331.595
Ảnh hưởng của ngoại hối -19.86 12.656 -17.851 -2.338 -0.139
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 191.673 179.94 259.647 -28.196 210.233
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 135.2 614.245 473.466 366.866 199.6
Cash From Operating Activities 318.2 616.486 763.533 445.433 368.6
Cash From Operating Activities 40.5 160.191 117.564 78.764 40.2
Non-Cash Items 0.3 5.16 3.78 2.88 -0.3
Cash Taxes Paid 26.5 220.636 143.661 114.861 33
Cash Interest Paid 0.4 29.565 29.31 28.71 0
Changes in Working Capital 142.2 -163.11 168.723 -3.077 129.1
Cash From Investing Activities 34.6 -128.474 -62.781 -36.481 -25
Capital Expenditures -23.9 -99.517 -68.828 -40.828 -17
Other Investing Cash Flow Items, Total 58.5 -28.957 6.047 4.347 -8
Cash From Financing Activities -3.9 -276.479 -267.159 -257.859 -6.5
Financing Cash Flow Items 2.9 -47.059 -41.291 -38.491 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -0.018 -0.995 0.005 -0.7
Issuance (Retirement) of Debt, Net -6.8 -23.417 -18.888 -13.388 -5.8
Foreign Exchange Effects -14.2 -19.86 -28.038 -11.438 10.6
Net Change in Cash 334.7 191.673 405.555 139.655 347.7
Total Cash Dividends Paid -205.985 -205.985 -205.985
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Cassa Depositi e Prestiti, S.p.A. Government Agency 7.3198 7840000 0 2022-11-23 LOW
Caisse des Dépôts et Consignations Investment Advisor 7.3198 7840000 0 2022-11-23 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 5.0282 5385551 41911 2022-03-10 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 4.18 4476996 -14152 2023-03-31 LOW
Euroclear Plc Holding Company 4 4284258 0 2022-11-23
SFPI-FPIM Sovereign Wealth Fund 3.1662 3391200 0 2022-11-23 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 3.0592 3276581 60065 2023-04-13 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.0278 3242911 102058 2023-05-26 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1519 2304838 15841 2023-04-30 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 2.0798 2227597 2218 2023-04-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.7368 1860170 108432 2022-12-31 LOW
OFI Invest Asset Management Investment Advisor 1.6858 1805647 0 2022-09-30 LOW
Intesa Sanpaolo S.p.A. Bank and Trust 1.5 1606594 0 2022-11-23 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.2378 1325722 -90565 2023-03-31 LOW
FMR Investment Management (U.K.) Limited Investment Advisor 1.1741 1257524 -23100 2023-04-30 LOW
La Financière de l'Echiquier Investment Advisor 1.1708 1253972 7482 2023-03-31 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.8963 960000 0 2023-04-30 LOW
Amundi Asset Management US, Inc. Investment Advisor 0.7855 841291 -955 2023-03-31 LOW
Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6489 695048 -262564 2023-03-31 LOW
1832 Asset Management L.P. Investment Advisor 0.5997 642363 0 2023-01-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

535K+

Thương nhân

87K+

Hoạt động khách hàng tháng

$113M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$64M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Financial & Commodity Market Operators & Service Providers (NEC)

Beursplein 5
AMSTERDAM
NOORD-HOLLAND 1012 JW
NL

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

US30

33,819.00 Price
+0.180% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0255%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0032%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 2

ETH/USD

1,894.04 Price
+0.260% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 5.00

BTC/USD

27,235.80 Price
+0.490% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

US100

14,509.50 Price
-0.320% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0255%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0032%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 535,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch