CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch Enphase Energy, Inc. - ENPH CFD

208.31
1.67%
0.60
Thấp: 207.93
Cao: 211.61
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Friday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.60
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.024874%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
0.002651%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 204.93
Mở* 207.93
Thay đổi trong 1 năm* 5.77%
Vùng giá trong ngày* 207.93 - 211.61
Vùng giá trong 52 tuần 128.67-339.92
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 4.28M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 88.28M
Giá trị vốn hóa thị trường 26.30B
Tỷ số P/E 70.68
Cổ phiếu đang lưu hành 136.44M
Doanh thu 2.33B
EPS 2.74
Tỷ suất cổ tức (%) N/A
Hệ số rủi ro beta 1.56
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Apr 24, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Mar 30, 2023 204.93 -4.05 -1.94% 208.98 213.98 203.36
Mar 29, 2023 203.71 8.55 4.38% 195.16 205.51 190.87
Mar 28, 2023 193.32 -1.65 -0.85% 194.97 195.50 190.42
Mar 27, 2023 195.51 -2.77 -1.40% 198.28 199.69 191.30
Mar 24, 2023 195.88 -6.89 -3.40% 202.77 203.09 192.04
Mar 23, 2023 204.33 -2.02 -0.98% 206.35 214.54 201.55
Mar 22, 2023 201.81 -6.35 -3.05% 208.16 211.01 201.75
Mar 21, 2023 207.34 10.76 5.47% 196.58 209.14 194.95
Mar 20, 2023 192.25 3.72 1.97% 188.53 196.56 184.92
Mar 17, 2023 183.33 -16.34 -8.18% 199.67 199.97 181.33
Mar 16, 2023 200.82 -2.67 -1.31% 203.49 204.68 197.97
Mar 15, 2023 205.55 -2.62 -1.26% 208.17 211.70 198.40
Mar 14, 2023 212.97 -3.11 -1.44% 216.08 221.16 208.93
Mar 13, 2023 211.30 3.24 1.56% 208.06 215.28 202.87
Mar 10, 2023 209.93 -6.93 -3.20% 216.86 221.13 207.27
Mar 9, 2023 215.66 -2.41 -1.11% 218.07 224.08 214.43
Mar 8, 2023 218.11 -4.34 -1.95% 222.45 222.87 213.52
Mar 7, 2023 224.08 -0.54 -0.24% 224.62 227.30 219.14
Mar 6, 2023 225.11 7.71 3.55% 217.40 230.18 217.36
Mar 3, 2023 216.91 3.95 1.85% 212.96 218.92 210.17

Enphase Energy, Inc. Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
No events scheduled
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 2330.85 1382.05 774.425 624.333 316.159
Doanh thu 2330.85 1382.05 774.425 624.333 316.159
Chi phí tổng doanh thu 1356.26 827.627 428.444 403.088 221.714
Lợi nhuận gộp 974.595 554.422 345.981 221.245 94.445
Tổng chi phí hoạt động 1882.59 1222.71 587.986 521.604 314.563
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 339.311 233.064 103.621 75.536 56.133
Nghiên cứu & phát triển 168.846 105.526 55.921 40.381 32.587
Chi phí bất thường (thu nhập) 2.384 56.497 0 2.599 4.129
Thu nhập hoạt động 448.261 159.335 186.439 102.729 1.596
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 4.953 -44.457 -63.193 -7.178 -9.635
Khác, giá trị ròng -1.166 6.05 -3.836 -5.437 -2.19
Thu nhập ròng trước thuế 452.048 120.928 119.41 90.114 -10.229
Thu nhập ròng sau thuế 397.362 145.449 133.995 161.148 -11.627
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 397.362 145.449 133.995 161.148 -11.627
Thu nhập ròng 397.362 145.449 133.995 161.148 -11.627
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 397.362 145.449 133.995 161.148 -11.627
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 397.362 145.449 133.995 161.148 -11.627
Thu nhập ròng pha loãng 397.362 145.449 133.995 161.148 -11.627
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 144.39 142.878 141.918 131.644 99.619
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 2.752 1.01799 0.94417 1.22412 -0.11671
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 2.76652 1.27502 0.94417 1.23695 -0.08977
Tổng khoản mục bất thường 0
Depreciation / Amortization 15.793
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Tổng doanh thu 724.652 634.713 530.196 441.292 412.719
Doanh thu 724.652 634.713 530.196 441.292 412.719
Chi phí tổng doanh thu 413.951 366.797 311.191 264.319 249.405
Lợi nhuận gộp 310.701 267.916 219.005 176.973 163.314
Tổng chi phí hoạt động 567.692 499.272 436.16 379.468 355.139
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 98.021 83.742 81.761 75.787 74.03
Nghiên cứu & phát triển 49.683 44.188 39.256 35.719 31.589
Chi phí bất thường (thu nhập) 1.79 0.594 0 0 0.115
Thu nhập hoạt động 156.96 135.441 94.036 61.824 57.58
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 6.786 1.944 -0.385 -3.392 -12.275
Khác, giá trị ròng 4.432 -3.13 -1.443 -1.025 5.236
Thu nhập ròng trước thuế 168.178 134.255 92.208 57.407 50.541
Thu nhập ròng sau thuế 153.753 114.812 76.976 51.821 52.591
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 153.753 114.812 76.976 51.821 52.591
Thu nhập ròng 153.753 114.812 76.976 51.821 52.591
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 153.753 114.812 76.976 51.821 52.591
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 153.753 114.812 76.976 51.821 52.591
Thu nhập ròng pha loãng 153.753 114.812 76.976 51.821 52.591
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 145.386 145.962 143.725 144.617 142.239
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 1.05755 0.78659 0.53558 0.35833 0.36974
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 1.06881 0.79007 0.53558 0.35833 0.37026
Depreciation / Amortization 4.247 3.951 3.952 3.643
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Tổng tài sản hiện tại 1462.46 933.064 499.657 222.302 130.446
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 1016.65 679.379 251.409 106.237 29.144
Tiền mặt và các khoản tương đương 119.316 679.379 251.409 106.237 29.144
Tổng các khoản phải thu, ròng 333.626 182.165 145.413 78.938 65.346
Accounts Receivable - Trade, Net 333.626 182.165 145.413 78.938 65.346
Total Inventory 74.4 41.764 32.056 16.267 25.999
Prepaid Expenses 37.784 29.756 26.079 20.86 9.957
Total Assets 2079.26 1200.1 713.223 339.937 169.147
Property/Plant/Equipment, Total - Net 96.587 60.668 39.053 20.998 26.483
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 173.953 122.37 91.148 72.895 70.921
Accumulated Depreciation, Total -77.366 -61.702 -52.095 -51.897 -44.438
Goodwill, Net 181.254 24.783 24.783 24.783 3.664
Intangibles, Net 97.758 28.808 30.579 35.306 0.515
Other Long Term Assets, Total 241.196 152.779 119.151 36.548 8.039
Total Current Liabilities 439.796 534.043 199.311 147.161 91.741
Accounts Payable 113.767 72.609 57.474 48.794 28.747
Accrued Expenses 157.912 76.542 47.092 29.01 22.447
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 86.052 325.967 2.884 28.155 17.429
Other Current Liabilities, Total 82.065 58.925 91.861 41.202 23.118
Total Liabilities 1649.09 716.109 441.011 332.161 178.273
Total Long Term Debt 951.594 4.898 102.659 81.628 32.322
Long Term Debt 951.594 4.898 102.659 81.628 32.322
Other Liabilities, Total 257.698 177.168 139.041 103.372 54.21
Total Equity 430.168 483.993 272.212 7.776 -9.126
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
Common Stock 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 837.924 534.744 458.315 353.335 287.256
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -405.737 -51.186 -185.181 -346.302 -295.727
Other Equity, Total -2.02 0.434 -0.923 0.742 -0.656
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2079.26 1200.1 713.223 339.937 169.147
Total Common Shares Outstanding 133.894 128.962 123.109 107.035 85.914
Total Preferred Shares Outstanding
Other Current Assets, Total 0 44.7
Đầu tư ngắn hạn 897.335
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Tổng tài sản hiện tại 1558.78 1462.46 1768.08 1665.92 1791.36
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 1063.47 1016.65 1394.12 1312.26 1489.01
Tiền mặt và các khoản tương đương 251.85 119.316 885.546 1312.26 1489.01
Tổng các khoản phải thu, ròng 383.179 333.626 273.012 281.154 236.09
Accounts Receivable - Trade, Net 383.179 333.626 273.012 281.154 236.09
Total Inventory 96.436 74.4 65.405 37.756 34.876
Prepaid Expenses 15.697 37.784 35.541 34.748 31.386
Total Assets 2263.28 2079.26 2230.16 2100.66 2194.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 104.515 96.587 88.63 78.904 70.336
Goodwill, Net 195.637 181.254 61.038 61.321 61.038
Intangibles, Net 103.173 97.758 43.146 45.409 47.917
Other Long Term Assets, Total 228.031 241.196 269.269 249.103 223.546
Total Current Liabilities 453.756 439.796 393.455 356.593 344.473
Accounts Payable 104.738 113.767 92.213 82.141 81.524
Accrued Expenses 169.146 157.912 131.765 119.234 115.172
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 87.219 86.052 86.039 85.125 84.356
Other Current Liabilities, Total 92.653 82.065 83.438 70.093 63.421
Total Liabilities 1932.3 1649.09 1582.35 1516.26 1461.36
Total Long Term Debt 1196.95 951.594 940.244 929.015 917.873
Long Term Debt 1196.95 951.594 940.244 929.015 917.873
Other Liabilities, Total 281.589 257.698 248.65 230.649 199.012
Total Equity 330.982 430.168 647.815 584.399 732.841
Common Stock 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 666.511 837.924 806.294 762.611 751.688
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -328.206 -405.737 -158.328 -180.137 -19.488
Other Equity, Total -7.324 -2.02 -0.152 1.924 0.64
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2263.28 2079.26 2230.16 2100.66 2194.2
Total Common Shares Outstanding 134.959 133.894 134.848 128.962 135.691
Đầu tư ngắn hạn 811.621 897.335 508.577
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 173.953
Accumulated Depreciation, Total -77.366
Note Receivable - Long Term 73.138
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Thu nhập ròng/khởi điểm 145.449 133.995 161.148 -11.627 -45.192
Tiền từ hoạt động kinh doanh 352.028 216.334 139.067 16.132 -28.442
Tiền từ hoạt động kinh doanh 32.439 18.103 14.119 9.667 9.004
Deferred Taxes -31.241 -17.117 -73.375 0.123 -1.394
Khoản mục phi tiền mặt 190.318 106.006 35.75 16.445 10.557
Cash Taxes Paid 4.823 3.452 1.755 0.775 0.909
Lãi suất đã trả 0.733 1.875 2.689 6.343 5.816
Thay đổi vốn lưu động 15.063 -24.653 1.425 1.524 -1.417
Tiền từ hoạt động đầu tư -1219.55 -25.568 -14.788 -19.151 -4.121
Chi phí vốn -52.508 -20.558 -14.788 -4.151 -4.121
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -1167.04 -5.01 0 -15 0
Tiền từ các hoạt động tài chính 309.411 191.678 65.85 80.614 43.297
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -94.571 -85.834 -20.693 0
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng -492.516 8.395 4.985 22.566 26.955
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 896.498 269.117 81.558 58.048 16.342
Ảnh hưởng của ngoại hối -1.955 0.826 -0.257 -0.502 0.646
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -560.063 383.27 189.872 77.093 11.38
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 51.821 145.449 92.858 71.049 31.698
Cash From Operating Activities 102.443 352.028 254.855 141.501 75.841
Cash From Operating Activities 15.558 32.439 21.467 13.154 5.558
Deferred Taxes 3.165 -31.241 -28.79 -30.127 -35.367
Non-Cash Items 51.039 190.318 147.097 88.318 61.367
Changes in Working Capital -19.14 15.063 22.223 -0.893 12.585
Cash From Investing Activities 39.735 -1219.55 -663.029 -126.607 -90.179
Capital Expenditures -12.375 -52.508 -39.3 -26.368 -9.94
Other Investing Cash Flow Items, Total 52.11 -1167.04 -623.729 -100.239 -80.239
Cash From Financing Activities -8.94 309.411 615.643 618.914 824.671
Financing Cash Flow Items -9.344 -94.571 -85.746 -82.433 -74.62
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.404 -492.516 -196.316 -196.358 0.214
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 896.498 897.705 897.705 899.077
Foreign Exchange Effects -0.704 -1.955 -1.302 -0.926 -0.702
Net Change in Cash 132.534 -560.063 206.167 632.882 809.631
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.4941 15623202 296598 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.4063 8707650 -48644 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.8108 5179783 -68523 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.6823 3645903 806890 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.094 2846187 75001 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 1.9236 2614682 -501705 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.5406 2094090 -176693 2022-12-31 HIGH
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.3014 1768923 9130 2023-02-28 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.2093 1643785 -368764 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.0194 1385629 329687 2022-12-31 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9564 1300019 409697 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9031 1227469 200754 2022-12-31 LOW
Kothandaraman (Badrinarayanan) Individual Investor 0.8724 1185760 26400 2023-03-08 LOW
Coatue Management, L.L.C. Hedge Fund 0.8382 1139372 -61747 2022-12-31 HIGH
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.8347 1134596 -348864 2022-12-31 HIGH
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.7772 1056343 705653 2022-12-31 LOW
Voya Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7566 1028464 -1046207 2022-12-31 MED
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7531 1023633 442009 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6976 948175 6158 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.6885 935861 123028 2022-12-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

500K+

Thương nhân

92K+

Hoạt động khách hàng tháng

$53M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$30M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Photovoltaic Solar Systems & Equipment

47281 Bayside Parkway
94538

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

Oil - Crude

75.67 Price
+1.610% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0156%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0063%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

BTC/USD

28,319.55 Price
+0.520% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

US100

13,108.00 Price
+1.120% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0249%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0027%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Gold

1,968.98 Price
-0.570% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0185%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0102%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 500,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch