Thị trường
Tiếng Việt

Giá cổ phiếu trực tiếp

Tên Bán Mua Chênh lệch Chg% Biểu đồ (2 ngày)
Giao dịch cổ phiếu bằng đòn bẩy

Có thể giao dịch cổ phiếu với đòn bẩy vốn tối đa là 5:1. Bắt đầu giao dịch với số tiền tối thiểu là 100 USD để kiểm soát vị thế 500 USD

CFD Cổ phiếu
  • Giao dịch 24/5 hàng loạt cổ phiếu

  • Mua và bán cổ phiếu để hưởng lợi nhuận khi giá lên và xuống

Kiểm soát lãi lỗ

Bạn có thể dễ dàng thiết lập Lệnh chặn và Giới hạn để yêu cầu đóng vị thế ở một mức giá cụ thể.

Thiết lập cảnh báo giá để được thông báo về những biến động lớn.