CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch CMS Energy - CMS CFD

62.59
1.56%
0.42
Thấp: 61.55
Cao: 63.01
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.42
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.030779%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.013666%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

CMS Energy Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 63.58
Mở* 63.01
Thay đổi trong 1 năm* -1.5%
Vùng giá trong ngày* 61.55 - 63.01
Vùng giá trong 52 tuần 52.41-73.76
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 2.17M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 38.72M
Giá trị vốn hóa thị trường 18.21B
Tỷ số P/E 22.11
Cổ phiếu đang lưu hành 290.25M
Doanh thu 8.60B
EPS 2.84
Tỷ suất cổ tức (%) 3.10757
Hệ số rủi ro beta 0.32
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo May 1, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Feb 3, 2023 62.59 -0.28 -0.45% 62.87 63.36 61.29
Feb 2, 2023 63.58 0.43 0.68% 63.15 64.62 61.97
Feb 1, 2023 63.61 1.06 1.69% 62.55 63.88 62.23
Jan 31, 2023 63.11 0.79 1.27% 62.32 63.14 61.81
Jan 30, 2023 62.60 0.46 0.74% 62.14 63.13 61.92
Jan 27, 2023 62.42 0.58 0.94% 61.84 63.01 61.68
Jan 26, 2023 62.38 1.04 1.70% 61.34 62.41 61.34
Jan 25, 2023 62.05 1.35 2.22% 60.70 62.29 60.57
Jan 24, 2023 61.72 0.13 0.21% 61.59 61.93 60.64
Jan 23, 2023 61.63 0.18 0.29% 61.45 62.45 61.00
Jan 20, 2023 61.95 1.42 2.35% 60.53 62.00 60.00
Jan 19, 2023 61.03 0.42 0.69% 60.61 61.14 60.30
Jan 18, 2023 61.22 -1.81 -2.87% 63.03 63.54 60.95
Jan 17, 2023 63.39 0.32 0.51% 63.07 63.97 62.72
Jan 13, 2023 63.83 0.44 0.69% 63.39 64.25 63.30
Jan 12, 2023 64.30 -0.50 -0.77% 64.80 65.44 64.13
Jan 11, 2023 65.33 0.92 1.43% 64.41 65.43 64.15
Jan 10, 2023 64.82 0.32 0.50% 64.50 64.92 64.29
Jan 9, 2023 64.92 0.93 1.45% 63.99 65.66 63.79
Jan 6, 2023 64.37 0.99 1.56% 63.38 64.68 63.16

CMS Energy Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng doanh thu 6399 6583 6873 6624 6418 7329
Doanh thu 6064 6222 6464 6376 6189 7021
Other Revenue, Total 335 361 409 248 229 308
Chi phí tổng doanh thu 2304 2339 2530 2340 2133 2477
Tổng chi phí hoạt động 5143 5245 5711 5509 5204 6183
Depreciation / Amortization 811 881 933 989 1043 1114
Other Operating Expenses, Total 281 284 303 331 357 389
Thu nhập hoạt động 1256 1338 1162 1115 1214 1146
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -416 -411 -438 -443 -489 -487
Khác, giá trị ròng -26 -46 44 82 78 156
Thu nhập ròng trước thuế 826 886 774 764 809 823
Thu nhập ròng sau thuế 553 610 629 602 659 678
Lợi ích thiểu số -2 -2 -2 -2 3 23
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 551 608 627 600 662 701
Thu nhập ròng 551 460 657 680 755 1353
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 551 608 627 600 662 696
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 551 460 657 680 755 1348
Thu nhập ròng pha loãng 551 460 657 680 755 1348
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 278.9 280.8 282.9 284.3 286.3 289.5
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 1.97562 2.16524 2.21633 2.11045 2.31226 2.40415
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.24 1.33 1.43 1.53 1.63 1.74
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 1.97562 2.16524 2.21633 2.11045 2.35778 2.40415
Fuel Expense 499 505 528 493 375 593
Operations & Maintenance 1248 1236 1417 1356 1280 1610
Allowance for Funds Used During Const. 12 5 6 10 6 8
Tổng khoản mục bất thường -148 30 80 93 652
Total Adjustments to Net Income 0 0 -5
Chi phí bất thường (thu nhập) 16
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng doanh thu 2013 1558 1725 2033 2374
Doanh thu 1937 1493 1644 1947 2283
Other Revenue, Total 76 65 81 86 91
Chi phí tổng doanh thu 674 504 540 759 940
Tổng chi phí hoạt động 1583 1306 1465 1829 1918
Depreciation / Amortization 338 244 250 282 345
Other Operating Expenses, Total 122 87 81 99 132
Thu nhập hoạt động 430 252 260 204 456
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -121 -122 -121 -123 -123
Khác, giá trị ròng 40 43 38 35 45
Thu nhập ròng trước thuế 350 175 179 119 380
Thu nhập ròng sau thuế 308 153 153 64 341
Lợi ích thiểu số 7 5 6 5 8
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 315 158 159 69 349
Tổng khoản mục bất thường 34 18 30 570 4
Thu nhập ròng 349 176 189 639 353
Total Adjustments to Net Income 0 -3 -2 -2
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 315 158 156 67 347
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 349 176 186 637 351
Thu nhập ròng pha loãng 349 176 186 637 351
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 289.1 289.4 289.6 289.8 289.9
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 1.08959 0.54596 0.53867 0.23119 1.19696
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.435 0.435 0.435 0.435 0.46
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 1.08959 0.54596 0.53867 0.23119 1.19696
Fuel Expense 138 116 184 155 167
Operations & Maintenance 311 355 410 534 334
Allowance for Funds Used During Const. 1 2 2 3 2
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng tài sản hiện tại 2280 2475 2468 2331 2404 2627
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 235 182 153 140 32 452
Tiền mặt và các khoản tương đương 235 182 153 140 32 452
Tổng các khoản phải thu, ròng 1052 1244 1227 1145 872 943
Accounts Receivable - Trade, Net 833 1044 994 903 872 943
Total Inventory 626 672 650 605 576 667
Prepaid Expenses 81 83 101 86 104 120
Other Current Assets, Total 286 294 337 355 820 445
Total Assets 21622 23050 24529 26837 29666 28753
Property/Plant/Equipment, Total - Net 761 765 763 943 1085 987
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 761 765 763 943 1085 987
Long Term Investments 65 64 69 71 70 71
Note Receivable - Long Term 1118 1187 1645 2281 19 30
Other Long Term Assets, Total 2444 2563 2221 3181 6156 3647
Total Current Liabilities 2655 2784 2624 2704 3074 2204
Accounts Payable 610 740 733 635 668 886
Accrued Expenses 119 136 98 148 124 122
Notes Payable/Short Term Debt 398 170 97 90 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 886 1103 996 1117 591 6
Other Current Liabilities, Total 642 635 700 714 1691 1190
Total Liabilities 17369 18609 19774 21819 24170 22122
Total Long Term Debt 8750 9214 10684 12011 11800 12092
Long Term Debt 8640 9123 10615 11951 11744 12046
Capital Lease Obligations 110 91 69 60 56 46
Deferred Income Tax 2287 1269 1487 1655 1863 2210
Minority Interest 37 37 37 37 581 557
Other Liabilities, Total 3640 5305 4942 5412 6852 5059
Total Equity 4253 4441 4755 5018 5496 6631
Common Stock 3 3 3 3 3 3
Additional Paid-In Capital 4916 5019 5088 5113 5365 5406
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -616 -531 -271 -25 214 1057
Other Equity, Total -50 -50 -65 -73 -86 -59
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 21622 23050 24529 26837 29666 28753
Total Common Shares Outstanding 279.2 281.6 283.4 283.9 288.9 289.8
Redeemable Preferred Stock 224
Total Preferred Shares Outstanding 9.2
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 2513 2322 2477 2627 2459
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 496 153 102 452 446
Tiền mặt và các khoản tương đương 496 153 102 452 446
Tổng các khoản phải thu, ròng 1140 761 735 943 1052
Accounts Receivable - Trade, Net 856 761 735 943 1052
Total Inventory 407 539 760 667 454
Prepaid Expenses 145 139 130 120 158
Other Current Assets, Total 325 730 750 445 349
Total Assets 29723 29953 30513 28753 28740
Property/Plant/Equipment, Total - Net 928 832 973 987 884
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 928 832 973 987 884
Long Term Investments 72 71 73 71 71
Note Receivable - Long Term 2445 18 18 30 30
Other Long Term Assets, Total 3486 6009 6011 3647 3640
Total Current Liabilities 2885 3114 3254 2204 1814
Accounts Payable 545 666 795 886 695
Accrued Expenses 115 124 121 122 112
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1506 589 585 382 382
Other Current Liabilities, Total 719 1735 1753 814 625
Total Liabilities 23996 24156 24423 22122 21886
Total Long Term Debt 13612 11778 12075 12092 12091
Long Term Debt 13561 11728 12027 12046 12045
Capital Lease Obligations 51 50 48 46 46
Deferred Income Tax 1926 1966 2014 2210 2315
Minority Interest 575 569 563 557 551
Other Liabilities, Total 4998 6729 6517 5059 5115
Total Equity 5727 5797 6090 6631 6854
Common Stock 3 3 3 3 3
Additional Paid-In Capital 5371 5389 5397 5406 5406
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 437 487 547 1057 1275
Other Equity, Total -84 -82 -81 -59 -54
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 29723 29953 30513 28753 28740
Total Common Shares Outstanding 289.5 289.7 289.7 289.8 290.1
Redeemable Preferred Stock 224 224 224
Total Preferred Shares Outstanding 9.2 9.2
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Thu nhập ròng/khởi điểm 553 462 659 682 752 1330
Tiền từ hoạt động kinh doanh 1629 1705 1703 1790 1276 1819
Tiền từ hoạt động kinh doanh 811 881 933 992 1048 1114
Deferred Taxes 264 417 182 150 170 249
Khoản mục phi tiền mặt -6 119 -176 -1 -644 -828
Cash Taxes Paid 32 5 -123 -58 -58 16
Lãi suất đã trả 427 418 458 498 549 489
Thay đổi vốn lưu động 7 -174 105 -33 -50 -46
Tiền từ hoạt động đầu tư -1915 -1868 -2606 -2816 -2867 -1233
Chi phí vốn -1672 -1665 -2074 -2104 -2317 -2076
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -243 -203 -532 -712 -550 843
Tiền từ các hoạt động tài chính 255 110 874 1008 1619 -295
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -18 -22 -36 -8 338 -136
Total Cash Dividends Paid -347 -377 -407 -436 -467 -509
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 72 83 41 12 253 250
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 548 426 1276 1440 1495 100
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -31 -53 -29 -18 28 291
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 342 513 696 1330 345
Cash From Operating Activities 832 1367 1483 1819 707
Cash From Operating Activities 340 582 832 1114 345
Deferred Taxes 48 75 110 249 33
Non-Cash Items -17 -52 -182 -828 -27
Changes in Working Capital 119 249 27 -46 11
Cash From Investing Activities -283 -851 -1460 -1233 -539
Capital Expenditures -437 -878 -1442 -2076 -520
Other Investing Cash Flow Items, Total 154 27 -18 843 -19
Cash From Financing Activities -210 -409 28 -295 -170
Financing Cash Flow Items -18 -20 -37 -136 -35
Total Cash Dividends Paid -126 -253 -380 -509 -136
Issuance (Retirement) of Stock, Net 9 20 247 250 4
Issuance (Retirement) of Debt, Net -75 -156 198 100 -3
Net Change in Cash 339 107 51 291 -2
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 12.6823 36810558 405988 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.8813 19973160 263479 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.8073 16855679 82250 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 5.1259 14877971 1394394 2022-09-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 3.302 9584093 -268154 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.1416 6215943 1726828 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0878 6059794 122578 2022-09-30 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 2.022 5868800 252306 2022-09-30 LOW
Caisse de Depot et Placement du Quebec Pension Fund 1.6756 4863552 543752 2022-09-30 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6275 4723950 -14296 2022-09-30 LOW
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5155 4398859 -512506 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.4403 4180626 -7938405 2022-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.4383 4174581 -2003752 2022-09-30 LOW
Zimmer Partners, LP Hedge Fund 1.3757 3992894 2325684 2022-09-30
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.2064 3501593 136747 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1888 3450494 -175849 2022-09-30 LOW
Magellan Asset Management Limited Investment Advisor 1.105 3207373 -136845 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.0902 3164446 170412 2022-09-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.8588 2492807 18206 2022-09-30 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8534 2477123 -119207 2022-09-30 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group
+485000+

Thương nhân

65000+

Hoạt động khách hàng tháng

$48000000+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$28000000+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Đòn bẩy
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Multiline Utilities

One Energy Plaza
JACKSON
MICHIGAN 49201
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0183%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0071%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 3.0

XRP/USD

0.41 Price
-0.880% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00348

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0223%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0065%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

BTC/USD

23,407.75 Price
-0.180% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 485,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch