CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch CIE Automotive, S.A. - CIEA CFD

28.76
2.2%
0.14
Thấp: 27.88
Cao: 28.76
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.14
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.024161%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.020283%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ EUR
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán Spain
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

CIE Automotive SA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 28.14
Mở* 27.94
Thay đổi trong 1 năm* 6.89%
Vùng giá trong ngày* 27.88 - 28.76
Vùng giá trong 52 tuần 18.68-28.88
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 87.58K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 1.37M
Giá trị vốn hóa thị trường 3.54B
Tỷ số P/E 12.66
Cổ phiếu đang lưu hành 119.71M
Doanh thu 3.56B
EPS 2.28
Tỷ suất cổ tức (%) 2.66621
Hệ số rủi ro beta 1.01
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Feb 27, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Feb 3, 2023 28.76 0.80 2.86% 27.96 28.76 27.68
Feb 2, 2023 28.14 0.52 1.88% 27.62 28.48 27.12
Feb 1, 2023 27.94 0.86 3.18% 27.08 28.04 27.08
Jan 31, 2023 27.10 0.02 0.07% 27.08 27.34 27.04
Jan 30, 2023 27.24 -0.10 -0.37% 27.34 27.36 27.00
Jan 27, 2023 27.30 0.44 1.64% 26.86 27.36 26.54
Jan 26, 2023 26.74 0.26 0.98% 26.48 26.96 26.40
Jan 25, 2023 26.56 -0.06 -0.23% 26.62 26.72 26.34
Jan 24, 2023 26.76 0.24 0.90% 26.52 26.80 26.28
Jan 23, 2023 26.58 0.14 0.53% 26.44 26.60 26.14
Jan 20, 2023 26.44 0.40 1.54% 26.04 26.52 25.96
Jan 19, 2023 25.92 -0.16 -0.61% 26.08 26.32 25.56
Jan 18, 2023 26.38 -0.16 -0.60% 26.54 26.72 26.26
Jan 17, 2023 26.30 -0.12 -0.45% 26.42 26.74 26.28
Jan 16, 2023 26.40 0.42 1.62% 25.98 26.44 25.72
Jan 13, 2023 25.94 0.86 3.43% 25.08 26.14 25.08
Jan 12, 2023 25.46 0.16 0.63% 25.30 25.62 25.14
Jan 11, 2023 25.38 -0.12 -0.47% 25.50 25.72 25.02
Jan 10, 2023 25.38 0.20 0.79% 25.18 25.40 25.02
Jan 9, 2023 25.36 -0.20 -0.78% 25.56 25.70 25.28

CIE Automotive, S.A. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng doanh thu 2879.04 2842.57 3029.5 3461.05 2882.49 3269.11
Doanh thu 2879.04 2842.57 3029.5 3461.05 2882.49 3269.11
Chi phí tổng doanh thu 1616 1667.48 1829.27 2064.62 1713.14 2009.92
Lợi nhuận gộp 1263.04 1175.09 1200.22 1396.43 1169.35 1259.19
Tổng chi phí hoạt động 2599.72 2503.47 2664.21 3033.98 2599.07 2865.62
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 655.051 543.553 572.294 621.888 563.011 602.622
Depreciation / Amortization 127.14 129.908 163.689 166.98 147.637 161.302
Chi phí bất thường (thu nhập) 1.004 2.12 0.047 0.302 0.177 9.865
Other Operating Expenses, Total 200.519 160.417 98.906 180.181 175.109 81.912
Thu nhập hoạt động 279.326 339.092 365.286 427.077 283.42 403.492
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -28.071 -35.488 -46.813 -24.183 -30.654 -23.201
Thu nhập ròng trước thuế 251.255 303.604 318.473 402.894 252.766 380.291
Thu nhập ròng sau thuế 201.77 232.399 228.334 313.11 194.98 292.049
Lợi ích thiểu số -27.853 -42.748 -40.731 -26.576 -10.021 -25.931
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 173.917 189.651 187.603 286.534 184.959 266.118
Tổng khoản mục bất thường -11.567 25.757 209.151 0.941 0.266 1.426
Thu nhập ròng 162.35 215.408 396.754 287.475 185.225 267.544
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 173.917 189.651 187.603 286.534 184.959 266.118
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 162.35 215.408 396.754 287.475 185.225 267.544
Thu nhập ròng pha loãng 162.35 215.408 396.754 287.475 185.225 267.544
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 129 128.808 128.888 129 125.276 122.46
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 1.34819 1.47235 1.45555 2.22119 1.47641 2.1731
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.41 0.56 0.62 0.74 0.5 0.72
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 1.35444 1.48495 1.45581 2.22301 1.4775 2.23497
Q2 2021 Q4 2021
Tổng doanh thu 1681.64 1587.47
Doanh thu 1681.64 1587.47
Chi phí tổng doanh thu 992.597 997.122
Lợi nhuận gộp 689.044 590.348
Tổng chi phí hoạt động 1461.02 1404.59
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 301.267 298.299
Depreciation / Amortization 82.19 79.112
Other Operating Expenses, Total 84.97 20.197
Thu nhập hoạt động 220.617 182.875
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -19.636 -3.565
Thu nhập ròng trước thuế 200.981 179.31
Thu nhập ròng sau thuế 158.311 133.738
Lợi ích thiểu số -10.547 -15.384
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 147.764 118.354
Tổng khoản mục bất thường 0.45 0.976
Thu nhập ròng 148.214 119.33
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 147.764 118.354
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 148.214 119.33
Thu nhập ròng pha loãng 148.214 119.33
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 122.495 122.425
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 1.20629 0.96675
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.36 0.36
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 1.20629 1.02685
Chi phí bất thường (thu nhập) 9.865
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng tài sản hiện tại 1337.65 1552.07 1127.42 1424.95 1438.86 1640.96
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 429.638 378.892 361.036 569.791 626.372 761.653
Cash 304.314 253.314 163.456 188.515 365.14 463.383
Tiền mặt và các khoản tương đương 68.236 36.134 85.439 326.176 200.421 195.405
Đầu tư ngắn hạn 57.088 89.444 112.141 55.1 60.811 102.865
Tổng các khoản phải thu, ròng 540.759 706.953 339.615 413.291 403.57 344.622
Accounts Receivable - Trade, Net 441.191 560.642 272.532 329.337 303.209 246.963
Total Inventory 355.349 450.218 405.739 416.12 370.632 482.868
Other Current Assets, Total 11.901 16.007 21.026 25.751 38.29 51.819
Total Assets 4076.74 4479.86 3663.85 5066.99 4983.57 5398.12
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1166.74 1271.16 1231.67 1523.48 1475.98 1575.32
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2739.76 2971.63 2833.85 3389.97 3383.55 3574.02
Accumulated Depreciation, Total -1573.02 -1700.47 -1602.18 -1866.48 -1907.57 -1998.69
Goodwill, Net 1240.17 1303.4 996.902 1765.52 1738.62 1830.25
Intangibles, Net 56.837 66.412 19.604 37.164 33.142 35.584
Long Term Investments 22.359 32.719 54.464 115.318 89.769 71.669
Other Long Term Assets, Total 252.983 254.101 233.786 200.547 207.192 244.328
Total Current Liabilities 1442.44 1811.54 1204.78 1699.28 1781.23 1846.08
Accounts Payable 861.862 1084.71 647.061 759.711 776.144 934.873
Notes Payable/Short Term Debt 22.96 16.164 105.055 324.338 306.247 365.366
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 192.124 226.478 177.257 232.364 308.871 180.247
Other Current Liabilities, Total 365.496 484.183 275.406 369.999 376.654 259.293
Total Liabilities 3314.76 3665.41 2983.92 4225.42 4336.77 4410.86
Total Long Term Debt 1015.9 982.247 1057.7 1707.01 1796.58 1781.23
Long Term Debt 1015.9 982.247 1057.7 1633.18 1734.9 1723.41
Deferred Income Tax 87.207 85.48 72.882 129.027 141.653 161.834
Minority Interest 501.329 522.456 368.955 393.406 348.171 380.369
Other Liabilities, Total 267.883 263.684 279.596 296.697 269.128 241.347
Total Equity 761.977 814.457 679.931 841.568 646.803 987.253
Common Stock 32.25 32.25 32.25 32.25 30.637 30.637
Additional Paid-In Capital 152.171 152.171 152.171 152.171 152.171 152.171
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 622.026 772.529 647.358 826.676 844.215 1041.5
Other Equity, Total -44.47 -137.967 -151.848 -169.529 -380.22 -236.658
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4076.74 4479.86 3663.85 5066.99 4983.57 5398.12
Total Common Shares Outstanding 129 128.747 129 129 122.55 122.535
Treasury Stock - Common -4.526 0 -0.401
Accrued Expenses 12.87 13.318 106.306
Capital Lease Obligations 73.831 61.681 57.813
Jun 2021 Dec 2021
Tổng tài sản hiện tại 1532.8 1640.96
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 552.258 761.653
Cash 216.142 463.383
Tiền mặt và các khoản tương đương 281.709 195.405
Đầu tư ngắn hạn 54.407 102.865
Tổng các khoản phải thu, ròng 467.351 344.622
Accounts Receivable - Trade, Net 393.949 246.963
Total Inventory 475.146 482.868
Other Current Assets, Total 38.049 51.819
Total Assets 5187.48 5398.12
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1530.07 1575.32
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3490.52 3574.02
Accumulated Depreciation, Total -1960.45 -1998.69
Goodwill, Net 1774.72 1830.25
Intangibles, Net 32.889 35.584
Long Term Investments 104.624 71.669
Other Long Term Assets, Total 212.372 244.328
Total Current Liabilities 1900.92 1846.08
Accounts Payable 945.666 934.873
Notes Payable/Short Term Debt 350.886 365.366
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 260.179 180.015
Other Current Liabilities, Total 344.19 365.831
Total Liabilities 4347.65 4410.86
Total Long Term Debt 1610.3 1711.89
Long Term Debt 1552.7 1654.08
Capital Lease Obligations 57.599 57.813
Deferred Income Tax 157.765 161.834
Minority Interest 358.539 380.369
Other Liabilities, Total 320.126 310.683
Total Equity 839.828 987.253
Common Stock 30.637 30.637
Additional Paid-In Capital 152.171 152.171
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 971.54 1041.5
Treasury Stock - Common -1.948 -0.401
Other Equity, Total -312.572 -236.658
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5187.48 5398.12
Total Common Shares Outstanding 122.472 122.535
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Thu nhập ròng/khởi điểm 190.203 258.156 437.485 314.051 253.065 382.099
Tiền từ hoạt động kinh doanh 344.443 468.97 411.706 550.19 391.415 465.449
Tiền từ hoạt động kinh doanh 111.862 135.178 158.435 161.037 139.66 154.235
Amortization 15.278 16.872 5.254 5.943 7.977 7.067
Deferred Taxes -6.347 5.173 1.501 35.084
Khoản mục phi tiền mặt 46.543 72.072 -130.546 5.126 25.755 29.611
Cash Taxes Paid 43.313 55.871 66.941 58.786 43.333 54.255
Lãi suất đã trả 37.556 49.545 38.755 45.529 34.189 27.031
Thay đổi vốn lưu động -13.096 -18.481 -60.423 28.949 -35.042 -107.563
Tiền từ hoạt động đầu tư -578.433 -505.029 -424.307 -915.598 -251.184 -215.325
Chi phí vốn -182.515 -281.541 -207.39 -223.356 -158.577 -192.024
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -395.918 -223.488 -216.917 -692.242 -92.607 -23.301
Tiền từ các hoạt động tài chính 336.783 -44.288 -25.016 635.341 -53.58 -201.071
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ 147.742 1.626 -115.353 -0.19 3.759 -8.261
Total Cash Dividends Paid -42.57 -52.837 -72.169 -79.98 -93.936 -61.262
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 87.681 1.285 7.733 -95.391 0.078
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 143.93 5.638 154.773 715.511 131.988 -131.626
Ảnh hưởng của ngoại hối 8.746 -2.755 -1.249 -4.589 -36.803 44.756
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 111.539 -83.102 -38.866 265.344 49.848 93.809
Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 201.599 382.099
Cash From Operating Activities 181.454 465.449
Cash From Operating Activities 78.771 154.235
Amortization 3.419 7.067
Non-Cash Items 16.084 29.611
Cash Taxes Paid 31.073 54.255
Cash Interest Paid 19.019 27.031
Changes in Working Capital -118.419 -107.563
Cash From Investing Activities -104.154 -215.325
Capital Expenditures -101.36 -192.024
Other Investing Cash Flow Items, Total -2.794 -23.301
Cash From Financing Activities -162.435 -201.071
Financing Cash Flow Items -7.889 -8.261
Total Cash Dividends Paid -30.638 -61.262
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1.492 0.078
Issuance (Retirement) of Debt, Net -122.416 -131.626
Foreign Exchange Effects 18.378 44.756
Net Change in Cash -66.757 93.809
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Acek Desarrollo y gestión Industrial, S.L Corporation 15.6934 19232203 0 2022-08-05 LOW
Corporacion Financiera Alba SA Investment Advisor 12.73 15600615 0 2022-08-05 LOW
Elidoza Promocion de Empresas, S.L. Corporation 10.89 13345695 0 2022-08-05 LOW
Pradera Jauregui (Antonio Maria) Individual Investor 10.53 12904515 0 2022-08-05 LOW
Mahindra Group Corporation 7.8316 9597600 0 2022-08-05 LOW
Addvalia Capital, S.A. Corporation 5.2632 6450000 0 2022-08-05 LOW
Alantra Asset Management SGIIC, S.A. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3674 4126715 -162535 2022-08-05 LOW
Fidelity International Investment Advisor 3.0192 3699981 0 2022-08-05 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 2.8863 3537192 -1352553 2022-03-16 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.3882 2926746 0 2022-12-31 LOW
Herrera Barandiaran (Jesus Maria) Individual Investor 1.4211 1741500 0 2021-12-31
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1899 1458194 63294 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1472 1405945 -12763 2022-12-31 LOW
FMR Investment Management (U.K.) Limited Investment Advisor 0.7295 893978 0 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 0.7291 893562 -3702 2022-12-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7162 877703 2551 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.5873 719708 -7505 2022-12-31 LOW
Baring Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.4521 553996 -9265 2022-12-31 LOW
EDM Gestión S.A., S.G.I.I.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4442 544399 9000 2022-12-31 MED
Buy & Hold Capital, SGIIC S.A. Investment Advisor 0.2538 311011 0 2022-12-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group
+485000+

Thương nhân

65000+

Hoạt động khách hàng tháng

$48000000+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$28000000+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Đòn bẩy
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Auto, Truck & Motorcycle Parts (NEC)

Alameda Mazarredo 69, 8º
BILBAO
VIZCAYA 48009
ES

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0183%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0071%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 3.0

BTC/USD

23,355.75 Price
-0.250% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0223%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0065%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

XRP/USD

0.41 Price
-0.410% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00270

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 485,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch