CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch Boeing - BA CFD

212.65
0.23%
0.16
Thấp: 212.65
Cao: 212.83
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Tuesday at 00:00

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.16
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.025457%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
0.003235%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 0.1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Boeing Co ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 213.14
Mở* 212.83
Thay đổi trong 1 năm* 53.09%
Vùng giá trong ngày* 212.65 - 212.83
Vùng giá trong 52 tuần 113.02-221.33
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 4.52M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 113.73M
Giá trị vốn hóa thị trường 128.33B
Tỷ số P/E -100.00K
Cổ phiếu đang lưu hành 601.59M
Doanh thu 70.54B
EPS -6.93
Tỷ suất cổ tức (%) N/A
Hệ số rủi ro beta 1.43
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Jul 25, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Jun 2, 2023 213.14 4.72 2.26% 208.42 215.13 208.23
Jun 1, 2023 207.87 2.94 1.43% 204.93 210.14 204.93
May 31, 2023 205.18 1.43 0.70% 203.75 206.00 200.78
May 30, 2023 204.04 0.01 0.00% 204.03 207.68 202.93
May 26, 2023 201.93 1.45 0.72% 200.48 204.69 200.48
May 25, 2023 200.78 3.79 1.92% 196.99 201.57 196.48
May 24, 2023 198.93 -3.00 -1.49% 201.93 201.94 196.94
May 23, 2023 202.68 -2.78 -1.35% 205.46 207.34 201.93
May 22, 2023 205.94 1.26 0.62% 204.68 206.80 203.75
May 19, 2023 205.13 -1.79 -0.87% 206.92 208.18 204.53
May 18, 2023 207.23 0.30 0.14% 206.93 208.04 203.97
May 17, 2023 206.48 4.80 2.38% 201.68 208.48 199.92
May 16, 2023 200.82 0.90 0.45% 199.92 202.18 199.77
May 15, 2023 202.37 1.68 0.84% 200.69 203.23 198.53
May 12, 2023 200.22 -1.01 -0.50% 201.23 202.93 198.42
May 11, 2023 201.82 2.60 1.31% 199.22 202.45 197.98
May 10, 2023 200.82 0.29 0.14% 200.53 203.38 198.16
May 9, 2023 201.62 4.84 2.46% 196.78 204.52 196.23
May 8, 2023 197.21 -1.52 -0.76% 198.73 199.47 196.33
May 5, 2023 197.99 1.46 0.74% 196.53 198.96 196.32

Boeing Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
Tuesday, July 25, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

12:30

Quốc gia

US

Sự kiện

Q2 2023 Boeing Co Earnings Release
Q2 2023 Boeing Co Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, October 24, 2023

Thời gian (UTC) (UTC)

12:30

Quốc gia

US

Sự kiện

Q3 2023 Boeing Co Earnings Release
Q3 2023 Boeing Co Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 66608 62286 58656 84818 101127
Doanh thu 66608 62286 58656 84818 101127
Chi phí tổng doanh thu 63106 59269 63843 72093 81490
Lợi nhuận gộp 3502 3017 -5187 12725 19637
Tổng chi phí hoạt động 70155 65188 71423 86793 89140
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 4187 4157 4817 3909 4567
Nghiên cứu & phát triển 2852 2249 2476 3219 3269
Chi phí lãi vay (thu nhập) - hoạt động ròng 16 -210 -9 4 -111
Chi phí bất thường (thu nhập) -6 -277 296 7568 -75
Thu nhập hoạt động -3547 -2902 -12767 -1975 11987
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -2533 -2682 -2156 -722 -474
Khác, giá trị ròng 1058 551 447 438 91
Thu nhập ròng trước thuế -5022 -5033 -14476 -2259 11604
Thu nhập ròng sau thuế -5058 -4287 -13116 -636 10460
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -4940 -4199 -13048 -636 10460
Thu nhập ròng -4935 -4202 -11873 -636 10460
Total Adjustments to Net Income 0 -7
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -4940 -4199 -13048 -636 10453
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -4935 -4202 -11873 -636 10453
Thu nhập ròng pha loãng -4935 -4202 -11873 -636 10453
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 594.9 587.6 568.6 566 585.5
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -8.30392 -7.14602 -22.9476 -1.12367 17.8531
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 8.22 6.84
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -6.27273 -5.06305 -15.7583 8.31625 17.7376
Tổng khoản mục bất thường 5 -3 1175
Lợi ích thiểu số 118 88 68
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng doanh thu 17921 19980 15956 16681 13991
Doanh thu 17921 19980 15956 16681 13991
Chi phí tổng doanh thu 15998 18124 16778 14559 13638
Lợi nhuận gộp 1923 1856 -822 2122 353
Tổng chi phí hoạt động 18070 20333 18755 15907 15153
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 1304 1430 1226 668 863
Nghiên cứu & phát triển 741 794 727 698 633
Chi phí lãi vay (thu nhập) - hoạt động ròng 27 -11 24 -17 20
Chi phí bất thường (thu nhập) -4 0 -1 -1
Thu nhập hoạt động -149 -353 -2799 774 -1162
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -649 -632 -621 -650 -637
Khác, giá trị ròng 302 336 288 253 181
Thu nhập ròng trước thuế -496 -649 -3132 377 -1618
Thu nhập ròng sau thuế -425 -668 -3308 160 -1242
Lợi ích thiểu số 11 29 33 33 23
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -414 -639 -3275 193 -1219
Thu nhập ròng -414 -634 -3275 193 -1219
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -414 -639 -3275 193 -1219
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -414 -634 -3275 193 -1219
Thu nhập ròng pha loãng -414 -634 -3275 193 -1219
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 602.5 597.6 596.3 596.4 591.7
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.68714 -1.06928 -5.4922 0.32361 -2.06017
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.13046 -0.57221 -5.00495 0.59687 -1.43291
Tổng khoản mục bất thường 5
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng tài sản hiện tại 109523 108666 121642 102229 87830
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 17220 16244 25590 10030 8564
Tiền mặt và các khoản tương đương 14614 8052 7752 9485 7637
Đầu tư ngắn hạn 2606 8192 17838 545 927
Tổng các khoản phải thu, ròng 11305 11378 10051 12471 14364
Accounts Receivable - Trade, Net 11151 11261 9950 12309 13904
Total Inventory 78151 78823 81715 76622 62567
Total Assets 137100 138552 152136 133625 117359
Property/Plant/Equipment, Total - Net 12001 12355 13072 13684 12645
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 33443 32893 33579 33026 31213
Accumulated Depreciation, Total -21442 -20538 -20507 -19342 -18568
Goodwill, Net 8057 8068 8081 8060 7840
Intangibles, Net 1362 1587 2114 3338 3429
Long Term Investments 983 975 1016 1092 1087
Note Receivable - Long Term 1450 1695 1936 2380 2662
Other Long Term Assets, Total 3724 5206 4275 2842 1866
Total Current Liabilities 90052 81992 87280 97312 81590
Accounts Payable 10200 9261 12928 15553 12916
Accrued Expenses 21581 18450 22128 20921 13051
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 6109 1895
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5190 1296 1693 1231 1295
Other Current Liabilities, Total 53081 52985 50531 53498 52433
Total Liabilities 152983 153551 170452 142242 117020
Total Long Term Debt 51811 56806 61890 19962 10657
Long Term Debt 51670 56687 61662 19795 10551
Capital Lease Obligations 141 119 228 167 106
Deferred Income Tax 230 218 1010 413 1736
Minority Interest 35 153 241 317 71
Other Liabilities, Total 10855 14382 20031 24238 22966
Total Equity -15883 -14999 -18316 -8617 339
Common Stock 5061 5061 5061 5061 5061
Additional Paid-In Capital 9947 9052 7787 6745 6768
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 29473 34408 38610 50644 55941
Treasury Stock - Common -50814 -51861 -52641 -54914 -52348
Unrealized Gain (Loss) 1 1 1 0
Other Equity, Total -9550 -11660 -17134 -16154 -15083
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 137100 138552 152136 133625 117359
Total Common Shares Outstanding 597.59 588.917 582.32 562.909 567.641
Other Current Assets, Total 2847 2221 4286 3106 2335
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Tổng tài sản hiện tại 108811 109523 109251 106000 106012
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 14767 17220 14257 11448 12282
Tiền mặt và các khoản tương đương 10812 14614 13494 10090 7409
Đầu tư ngắn hạn 3955 2606 763 1358 4873
Tổng các khoản phải thu, ròng 12684 11305 12144 12549 11555
Accounts Receivable - Trade, Net 12551 11151 11989 12390 11398
Total Inventory 78503 78151 79777 79917 79819
Other Current Assets, Total 2857 2847 3073 2086 2356
Total Assets 136347 137100 137558 135479 135801
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10493 10550 10508 10617 10755
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 32185 31992 31716 31588 31514
Accumulated Depreciation, Total -21692 -21442 -21208 -20971 -20759
Goodwill, Net 8063 8057 8045 8055 8065
Intangibles, Net 1252 1362 1474 1567 1468
Long Term Investments 969 983 979 981 992
Note Receivable - Long Term 1372 1450 1513 1542 1580
Other Long Term Assets, Total 5387 5175 5788 6717 6929
Total Current Liabilities 93510 90052 89618 84799 81692
Accounts Payable 10274 10200 9793 9575 8779
Accrued Expenses 20812 21581 21217 17752 17864
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7926 5190 5431 5406 2591
Other Current Liabilities, Total 54498 53081 53177 52066 52458
Total Liabilities 151855 152983 155257 150367 151199
Total Long Term Debt 47465 51811 51788 51794 55150
Long Term Debt 47465 51811 51788 51794 55150
Deferred Income Tax 194 230 230 38 158
Minority Interest 24 35 64 97 130
Other Liabilities, Total 10662 10855 13557 13639 14069
Total Equity -15508 -15883 -17699 -14888 -15398
Common Stock 5061 5061 5061 5061 5061
Additional Paid-In Capital 10298 9947 9705 9475 9295
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 29059 29473 30107 33382 33189
Treasury Stock - Common -50376 -50814 -51054 -51319 -51573
Unrealized Gain (Loss) -1 1 1
Other Equity, Total -9550 -9550 -11517 -11488 -11371
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 136347 137100 137558 135479 135801
Total Common Shares Outstanding 601.277 597.59 595.622 593.451 591.375
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Thu nhập ròng/khởi điểm -5053 -4290 -11941 -636 10460
Tiền từ hoạt động kinh doanh 3512 -3416 -18410 -2446 15322
Tiền từ hoạt động kinh doanh 1979 2144 2246 2271 2114
Khoản mục phi tiền mặt 2447 5707 8620 548 464
Cash Taxes Paid 1317 1480 37 837 1326
Lãi suất đã trả 2572 2583 1925 973 616
Thay đổi vốn lưu động 4139 -6977 -17335 -4629 2284
Tiền từ hoạt động đầu tư 4370 9324 -18366 -1530 -4621
Chi phí vốn -1222 -980 -1303 -1961 -1791
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng 5592 10304 -17063 431 -2830
Tiền từ các hoạt động tài chính -1266 -5600 34955 5739 -11722
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -40 -66 -173 -256 -222
Total Cash Dividends Paid -1158 -4630 -3946
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 50 42 36 -2593 -8919
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -1276 -5576 36250 13218 1365
Ảnh hưởng của ngoại hối -73 -39 85 -5 -53
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 6543 269 -1736 1758 -1074
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -425 -5053 -4390 -1082 -1242
Cash From Operating Activities -318 3512 55 -3135 -3216
Cash From Operating Activities 457 1979 1477 984 486
Non-Cash Items 819 2447 1959 1336 826
Changes in Working Capital -1169 4139 1009 -4373 -3286
Cash From Investing Activities -1823 4370 6521 6231 2965
Capital Expenditures -468 -1222 -896 -612 -349
Other Investing Cash Flow Items, Total -1355 5592 7417 6843 3314
Cash From Financing Activities -1680 -1266 -1016 -998 -396
Financing Cash Flow Items -42 -40 -36 -34 -32
Issuance (Retirement) of Stock, Net 44 50 39 34 30
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1682 -1276 -1019 -998 -394
Foreign Exchange Effects 10 -73 -134 -71 -3
Net Change in Cash -3811 6543 5426 2027 -650
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.7441 46587863 776059 2023-03-31 LOW
Newport Trust Company Bank and Trust 6.7542 40633046 -3634917 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.5653 27464357 2753938 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.3259 26024046 -482409 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.2294 19428132 -116462 2023-03-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 2.8995 17443429 3564032 2023-03-31 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9224 11565147 -385169 2023-03-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.8168 10929970 2832185 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6471 9908984 224280 2023-03-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.9332 5613839 1791367 2023-03-31 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.8684 5224515 456254 2023-03-31 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 0.7247 4359740 3837422 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.7234 4351891 -264064 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.6281 3778562 943365 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5707 3433340 -16688 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5102 3069583 10263 2023-03-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4614 2775504 46143 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.4309 2592100 2370800 2023-03-31 HIGH
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.4139 2490037 2250822 2023-03-31 HIGH
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.3948 2375316 24100 2023-03-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

535K+

Thương nhân

87K+

Hoạt động khách hàng tháng

$113M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$64M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Commercial Aircraft Manufacturing

929 Long Bridge Drive
ARLINGTON
VIRGINIA 22202
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

BTC/USD

26,807.40 Price
-1.740% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

US100

14,514.80 Price
-0.300% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0255%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0032%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Gold

1,943.73 Price
-0.180% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0185%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0103%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

Oil - Crude

73.25 Price
+1.820% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0199%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0020%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 535,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch