CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch Bigtincan Holdings Limited - BTHau CFD

0.393
4.84%
0.009
Thấp: 0.393
Cao: 0.413
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 23:05

Mon - Wed: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

Thu: 00:00 - 05:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.009
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.020658 %
Charges from borrowed part ($-0.83)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.020658%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.00126 %
Charges from borrowed part ($-0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.00126%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ AUD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán Australia
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 0.413
Mở* 0.413
Thay đổi trong 1 năm* -49.14%
Vùng giá trong ngày* 0.393 - 0.413
Vùng giá trong 52 tuần 0.43-1.11
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 448.14K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 15.68M
Giá trị vốn hóa thị trường 403.22M
Tỷ số P/E -100.00K
Cổ phiếu đang lưu hành 552.35M
Doanh thu 108.03M
EPS -0.05
Tỷ suất cổ tức (%) N/A
Hệ số rủi ro beta 2.01
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Feb 23, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Mar 27, 2023 0.398 -0.015 -3.63% 0.413 0.413 0.388
Mar 26, 2023 0.413 0.000 0.00% 0.413 0.413 0.408
Mar 24, 2023 0.413 0.005 1.23% 0.408 0.418 0.408
Mar 23, 2023 0.408 -0.015 -3.55% 0.423 0.423 0.408
Mar 22, 2023 0.423 -0.015 -3.42% 0.438 0.443 0.418
Mar 21, 2023 0.438 0.005 1.15% 0.433 0.438 0.428
Mar 20, 2023 0.433 -0.010 -2.26% 0.443 0.448 0.418
Mar 19, 2023 0.443 -0.005 -1.12% 0.448 0.448 0.443
Mar 17, 2023 0.448 -0.010 -2.18% 0.458 0.458 0.448
Mar 16, 2023 0.458 0.010 2.23% 0.448 0.458 0.443
Mar 15, 2023 0.453 -0.010 -2.16% 0.463 0.463 0.448
Mar 14, 2023 0.458 0.010 2.23% 0.448 0.463 0.443
Mar 13, 2023 0.443 -0.010 -2.21% 0.453 0.458 0.438
Mar 12, 2023 0.453 0.000 0.00% 0.453 0.453 0.443
Mar 10, 2023 0.453 0.000 0.00% 0.453 0.458 0.448
Mar 9, 2023 0.458 -0.005 -1.08% 0.463 0.473 0.448
Mar 8, 2023 0.463 0.010 2.21% 0.453 0.468 0.448
Mar 7, 2023 0.458 -0.030 -6.15% 0.488 0.493 0.458
Mar 6, 2023 0.493 0.005 1.02% 0.488 0.505 0.483
Mar 5, 2023 0.493 0.000 0.00% 0.493 0.498 0.493

Bigtincan Holdings Limited Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
No events scheduled
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 108.033 43.874 31.006 19.882 13.143
Doanh thu 108.033 43.874 31.006 19.882 13.143
Chi phí tổng doanh thu 13.181 6.634 4.772 2.426 2.247
Lợi nhuận gộp 94.852 37.24 26.234 17.456 10.896
Tổng chi phí hoạt động 140.063 58.23 43.194 23.957 20.219
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 86.368 30.932 21.982 16.608 12.549
Nghiên cứu & phát triển 31.221 17.593 12.807 6.366 6.581
Other Operating Expenses, Total -0.08 -0.804 -0.595 -1.931 -1.158
Thu nhập hoạt động -32.03 -14.356 -12.188 -4.075 -7.076
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 9.324 -0.715 0.039 0.641 0.611
Khác, giá trị ròng 0.343 0.041 0.017 -0.565 -0.094
Thu nhập ròng trước thuế -22.363 -15.03 -12.132 -3.999 -6.559
Thu nhập ròng sau thuế -21.151 -13.89 -12.206 -4.085 -6.641
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -21.151 -13.89 -12.206 -4.085 -6.641
Thu nhập ròng -21.151 -13.89 -12.206 -4.085 -6.641
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -21.151 -13.89 -12.206 -4.085 -6.641
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -21.151 -13.89 -12.206 -4.085 -6.641
Thu nhập ròng pha loãng -21.151 -13.89 -12.206 -4.085 -6.641
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 430.257 330.397 310.343 233.896 187.574
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.04916 -0.04204 -0.03933 -0.01747 -0.0354
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.035 -0.03442 -0.03473 0.0083 -0.0354
Depreciation / Amortization 2.033 0.488
Chi phí bất thường (thu nhập) 9.373 3.875 2.195
Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Tổng doanh thu 62.166 45.867 24.939 18.935
Doanh thu 62.166 45.867 24.939 18.935
Chi phí tổng doanh thu 6.532 6.649 3.801 2.833
Lợi nhuận gộp 55.634 39.218 21.138 16.102
Tổng chi phí hoạt động 82.49 57.573 31.904 26.326
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 56.519 29.849 18.2117 20.2523
Depreciation / Amortization 1.121
Chi phí bất thường (thu nhập) 1.477 8.273 1.5153 2.1197
Other Operating Expenses, Total -0.057 -0.023 -1.925 0
Thu nhập hoạt động -20.324 -11.706 -6.965 -7.391
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 7.939 1.197 0.727 -1.455
Khác, giá trị ròng 0.531 0 0.024 0.03
Thu nhập ròng trước thuế -11.854 -10.509 -6.214 -8.816
Thu nhập ròng sau thuế -10.626 -10.525 -6.014 -7.876
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -10.626 -10.525 -6.014 -7.876
Thu nhập ròng -10.626 -10.525 -6.014 -7.876
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -10.626 -10.525 -6.014 -7.876
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -10.626 -10.525 -6.014 -7.876
Thu nhập ròng pha loãng -10.626 -10.525 -6.014 -7.876
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 433.115 427.399 350.45 310.343
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.02453 -0.02463 -0.01716 -0.02538
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.02232 -0.01204 -0.01435 -0.02094
Nghiên cứu & phát triển 18.019 12.825 10.301
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
SQN Investors LP Hedge Fund 12.3408 74940121 0 2022-12-15 MED
Regal Partners Limited Investment Advisor 9.7673 59312475 0 2022-09-20 LOW
Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 9.1872 55789281 0 2022-09-20 LOW
MA Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.8774 29618355 2055187 2023-03-01 LOW
Keane (David) Individual Investor 3.9041 23707658 1200000 2022-06-30 LOW
Jensen/Cohen Holdings Pty. Ltd. Corporation 1.2884 7823875 -1000000 2022-09-20
Southern Cross Venture Partners Pty Ltd. Venture Capital 1.0989 6673164 -252404 2021-09-18
Aotearoa Investment Company Pty. Ltd. Corporation 0.7954 4830014 0 2022-09-20
Pendal Group Limited Investment Advisor 0.5675 3446353 144761 2022-02-28 LOW
Seven Canyons Advisors, LLC Hedge Fund 0.3636 2207800 0 2022-12-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2832 1719982 0 2023-02-28 LOW
BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.1647 1000106 25929 2023-02-28 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1283 778894 9326 2023-02-28 LOW
Stevenson (Wayne) Individual Investor 0.0858 520959 16667 2023-01-25
Amos (Thomas Robert) Individual Investor 0.0738 448297 16667 2023-01-25 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0153 92799 6525 2022-12-31 MED

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

500K+

Thương nhân

92K+

Hoạt động khách hàng tháng

$53M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$30M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Mobile Application Software

lvl 6, 338 Pitt Street
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

XRP/USD

0.48 Price
+7.860% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00448

US100

12,816.30 Price
+0.130% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0241%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0018%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Gold

1,952.41 Price
-1.230% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0180%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0098%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

BTC/USD

27,945.35 Price
+0.290% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 500,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch