CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch Bank Ozk - OZK CFD

37.58
0.66%
 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.10
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.030779%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.013666%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 37.73
Mở* 37.53
Thay đổi trong 1 năm* -0.29%
Vùng giá trong ngày* 37.34 - 37.7
Vùng giá trong 52 tuần 34.79-49.46
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 1.09M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 16.19M
Giá trị vốn hóa thị trường 6.27B
Tỷ số P/E 10.72
Cổ phiếu đang lưu hành 117.18M
Doanh thu 1.27B
EPS 4.54
Tỷ suất cổ tức (%) 2.79318
Hệ số rủi ro beta 1.41
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Apr 19, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Jun 29, 2022 37.58 0.11 0.29% 37.47 37.72 37.22
Jun 28, 2022 37.73 -0.03 -0.08% 37.76 38.38 37.64
Jun 27, 2022 37.74 0.18 0.48% 37.56 38.03 37.26
Jun 24, 2022 37.62 1.80 5.03% 35.82 37.63 35.77
Jun 23, 2022 36.14 -0.25 -0.69% 36.39 36.71 35.50
Jun 22, 2022 36.64 0.64 1.78% 36.00 36.74 35.71
Jun 21, 2022 36.47 -0.14 -0.38% 36.61 36.84 36.03
Jun 17, 2022 35.87 0.50 1.41% 35.37 36.19 35.03
Jun 16, 2022 34.96 -1.08 -3.00% 36.04 36.04 34.74
Jun 15, 2022 36.82 -0.44 -1.18% 37.26 37.33 36.46
Jun 14, 2022 36.99 0.07 0.19% 36.92 37.43 36.48
Jun 13, 2022 36.89 -0.22 -0.59% 37.11 37.46 36.62
Jun 10, 2022 37.97 -0.48 -1.25% 38.45 38.80 37.73
Jun 9, 2022 39.41 -0.99 -2.45% 40.40 40.40 39.38
Jun 8, 2022 40.39 -0.85 -2.06% 41.24 41.25 40.21
Jun 7, 2022 41.66 0.90 2.21% 40.76 41.70 40.52
Jun 6, 2022 41.35 0.65 1.60% 40.70 41.74 40.56
Jun 3, 2022 40.56 -0.92 -2.22% 41.48 41.48 40.35
Jun 2, 2022 41.68 0.86 2.11% 40.82 41.68 40.52
Jun 1, 2022 40.98 0.87 2.17% 40.11 41.46 40.11

Bank Ozk Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Thu nhập ròng trước thuế 424.358 580.523 554.058 564.337 376.18 752.921
Thu nhập ròng sau thuế 270.08 471.737 417.081 425.908 291.866 579.033
Lợi ích thiểu số -0.101 -0.046 0.025 -0.002 0.032 -0.032
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 269.979 471.691 417.106 425.906 291.898 579.001
Thu nhập ròng 269.979 421.891 417.106 425.906 291.898 579.001
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 269.979 471.691 417.106 425.906 291.898 579.001
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 269.979 421.891 417.106 425.906 291.898 579.001
Thu nhập ròng pha loãng 269.979 421.891 417.106 425.906 291.898 579.001
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 104.7 125.809 128.74 129.006 129.435 129.618
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 2.5786 3.74926 3.23991 3.30144 2.25517 4.46698
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.63 0.795 0.94 1.0775 1.1325
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 2.55333 3.7134 3.22693 3.28838 3.4347 3.94545
Interest Income, Bank 662.555 932.593 1100.82 1162.54 1080.78 1071.31
Total Interest Expense 61.05 115.164 209.387 278.36 192.157 81.587
Net Interest Income 601.505 817.429 891.433 884.181 888.624 989.72
Loan Loss Provision 23.792 28.092 64.398 26.241
Net Interest Income after Loan Loss Provision 577.713 789.337 827.035 857.94 888.624 989.72
Non-Interest Income, Bank 102.399 123.858 107.775 107.527 104.608 115.538
Non-Interest Expense, Bank -255.754 -332.672 -380.752 -401.13 -617.052 -352.337
Tổng khoản mục bất thường -49.8 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Thu nhập ròng trước thuế 192.253 195.709 170.998 193.963 168.913
Thu nhập ròng sau thuế 148.435 150.548 130.285 149.766 132.503
Lợi ích thiểu số -0.019 -0.013 0.005 -0.005 0.005
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 148.416 150.535 130.29 149.761 132.508
Thu nhập ròng 148.416 150.535 130.29 149.761 132.508
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 148.416 150.535 130.29 149.761 128.028
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 148.416 150.535 130.29 149.761 128.028
Thu nhập ròng pha loãng 148.416 150.535 130.29 149.761 128.028
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 129.816 130.255 129.929 128.283 125.004
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 1.14328 1.15569 1.00278 1.16743 1.02419
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2775 0.28 0.285 0.29 0.3
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 0.92092 0.95919 0.95635 1.11132 1.00661
Interest Income, Bank 264.064 264.099 262.663 280.481 262.371
Total Interest Expense 29.428 23.353 14.706 14.1 13.028
Net Interest Income 234.636 240.746 247.957 266.381 249.343
Net Interest Income after Loan Loss Provision 234.636 240.746 247.957 266.381 249.343
Non-Interest Income, Bank 32.117 27.742 25.984 29.695 31.475
Non-Interest Expense, Bank -74.5 -72.779 -102.943 -102.113 -111.905
Total Adjustments to Net Income -4.48
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Assets 18890.1 21275.6 22388 23555.7 27162.6 26530.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 504.086 519.811 567.189 711.541 738.842 695.857
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 586.822 623.021 684.007 838.061 896.186 871.194
Accumulated Depreciation, Total -82.736 -103.21 -116.818 -126.52 -157.344 -175.337
Goodwill, Net 661.85 661.84 696.426 660.642 660.758 660.763
Intangibles, Net 59.1 47.2 0.0352 23.9 14.7 8.3
Other Assets, Total 840.56 1034.7 929.868 941.126 997.453 1048.76
Accounts Payable 72.622 186.164 216.355 157.286 179.24 122.74
Total Liabilities 16098.5 17814.9 18617.7 19405.4 22890.3 21694.2
Total Long Term Debt 382.661 364.019 439.331 694.966 1095.45 1217.37
Long Term Debt 382.661 364.019 439.331 694.966 1095.45 1217.37
Minority Interest 3.264 3.06 3.035 3.117 3.085 3.117
Total Equity 2791.61 3460.73 3770.33 4150.35 4272.27 4836.24
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 338.98
Common Stock 1.213 1.283 1.286 1.289 1.294 1.254
Additional Paid-In Capital 1901.88 2221.84 2237.95 2251.82 2265.85 2093.7
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 914.434 1250.31 1565.2 1869.98 1946.88 2378.47
Treasury Stock - Common 0
Unrealized Gain (Loss) -25.92 -12.712
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 18890.1 21275.6 22388 23555.7 27162.6 26530.4
Total Common Shares Outstanding 121.268 128.288 128.611 128.951 129.35 125.444
Other Equity, Total -34.105 27.255 58.252 23.841
Accrued Expenses 64.5 72.7 64.1
Other Liabilities, Total 81.481 71.609
Total Preferred Shares Outstanding 14
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Total Assets 27276.9 26605.9 26143.4 26530.4 26562.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 729.433 729.187 699.427 695.857 693.748
Intangibles, Net 673.728 672.125 670.58 669.063 667.546
Other Assets, Total 1009.35 1023.46 1036.08 1048.76 1099.28
Accounts Payable 418.86 231.892 198.728 186.84 226.344
Total Liabilities 22893.7 22104.3 21590.1 21694.2 21872.3
Total Long Term Debt 1095.11 1095.22 1217.04 1217.37 1223.85
Long Term Debt 1095.11 1095.22 1217.04 1217.37 1223.85
Minority Interest 3.104 3.117 3.112 3.117 3.112
Other Liabilities, Total 74.23 58.811 61.076 71.609 89.327
Total Equity 4383.21 4501.68 4553.24 4836.24 4690.06
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 338.98 338.98
Common Stock 1.297 1.297 1.288 1.254 1.227
Additional Paid-In Capital 2272.05 2277.14 2245.01 2093.7 1962.13
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2059.4 2173.11 2266.23 2378.47 2468.65
Other Equity, Total 50.464 50.127 40.706 23.841 -80.928
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 27276.9 26605.9 26143.4 26530.4 26562.4
Total Common Shares Outstanding 129.719 129.72 128.818 125.444 122.677
Total Preferred Shares Outstanding 14 14
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Thu nhập ròng/khởi điểm 270.08 421.937 417.081 425.908 291.866 579.033
Tiền từ hoạt động kinh doanh 241.928 384.48 705.314 424.644 551.946 542.662
Tiền từ hoạt động kinh doanh 15.236 20.55 21.92 22.258 26.032 28.545
Amortization 9.796 13.52 13.52 12.859 10.028 7.38
Deferred Taxes 12.703 248.449 33.057 -100.903 53.757 -61.208
Khoản mục phi tiền mặt -72.182 -120.938 -25.629 -9.612 7.501 40.939
Cash Taxes Paid 125.98 172.89 90.476 182.215 39.586 224.29
Lãi suất đã trả 53.37 114.765 204.863 275.351 197.382 87.924
Thay đổi vốn lưu động 6.295 -199.038 245.365 74.134 162.762 -52.027
Tiền từ hoạt động đầu tư -2284.25 -2630.4 -1526.46 120.631 -2972.24 125.749
Chi phí vốn -45.171 -38.864 -86.752 -98.691 -49.606 -33.918
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -2239.07 -2591.53 -1439.71 219.322 -2922.63 159.667
Tiền từ các hoạt động tài chính 2817.69 1819.94 671.429 659.81 3318.2 -1008.24
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ 3040.9 1601.69 677.303 526.529 3808.73 -1132.69
Total Cash Dividends Paid -62.173 -88.732 -102.218 -121.124 -139.255 -146.511
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 2.858 306.572 1.971 -0.29 -0.817 150.785
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng -163.891 0.417 94.373 254.695 -350.459 120.173
Thay đổi ròng bằng tiền mặt 775.372 -425.972 -149.716 1205.08 897.905 -339.833
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 148.435 298.982 429.267 579.033 132.503
Cash From Operating Activities 158.316 262.883 375.947 542.662 175.582
Cash From Operating Activities 6.985 13.96 21.17 28.545 7.503
Amortization 1.962 3.799 5.518 7.38 1.855
Deferred Taxes -17.055 -26.088 -36.557 -61.208 81.688
Non-Cash Items 5.632 18.772 32.51 40.939 1.277
Cash Taxes Paid 7.408 99.841 184.868 224.29 3.362
Cash Interest Paid 33.368 55.118 76.089 87.924 10.123
Changes in Working Capital 12.357 -46.542 -75.961 -52.027 -49.244
Cash From Investing Activities -256.142 -529.701 272.539 125.749 -593.81
Capital Expenditures -6.383 -20.303 -23.529 -33.918 -9.062
Other Investing Cash Flow Items, Total -249.759 -509.398 296.068 159.667 -584.748
Cash From Financing Activities -79.5 -702.595 -1259.65 -1008.24 -29.789
Financing Cash Flow Items -45.562 -632.713 -1237.76 -1132.69 147.71
Total Cash Dividends Paid -35.893 -72.213 -109.183 -146.511 -42.049
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.522 3.031 -32.882 150.785 -135.477
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.567 -0.7 120.184 120.173 0.027
Net Change in Cash -177.326 -969.413 -611.159 -339.833 -448.017
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.3647 12053476 -223865 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 8.9786 11556559 -1137673 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.1485 9201011 -208244 2022-09-30 LOW
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 6.697 8619892 -979378 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.2033 6697247 187381 2022-09-30 LOW
Gleason (George G II) Individual Investor 4.6822 6026487 90293 2022-03-10
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 2.1514 2769095 99006 2022-09-30 LOW
Diamond Hill Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1339 2746624 -113598 2022-09-30 LOW
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 1.7134 2205302 -115090 2022-09-30 LOW
Jarislowsky Fraser, Ltd. Investment Advisor 1.6336 2102579 221230 2022-09-30 LOW
Copeland Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.401 1803267 235072 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1878 1528820 -45402 2022-09-30 LOW
Van Berkom & Associates Inc. Investment Advisor 1.1431 1471362 -140179 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors Ireland Limited Investment Advisor 1.0043 1292611 70706 2022-12-31 LOW
Newport Trust Company Bank and Trust 0.9155 1178315 8958 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8902 1145827 -35152 2021-12-31 LOW
Whipple Ross M Individual Investor 0.769 989852 1856 2022-05-16
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.7194 925970 -25154 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.639 822498 61936 2022-09-30 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.6149 791489 73296 2022-09-30 MED

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group
+485000+

Thương nhân

65000+

Hoạt động khách hàng tháng

$48000000+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$28000000+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Đòn bẩy
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Banks (NEC)

18000 Cantrell Road
LITTLE ROCK
ARKANSAS 72223
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

BTC/USD

23,326.90 Price
-0.400% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0183%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0071%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 3.0

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.1138%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0796%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.005

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0223%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0065%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 485,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch