CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch Ampol Limited - ALDau CFD

30.75
0.46%
0.16
Thấp: 30.44
Cao: 30.92
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:05

Mon - Fri: 00:05 - 06:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.16
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.021466 %
Charges from borrowed part ($-0.86)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.021466%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.000452 %
Charges from borrowed part ($-0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.000452%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ AUD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán Australia
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 30.61
Mở* 30.49
Thay đổi trong 1 năm* -15.75%
Vùng giá trong ngày* 30.44 - 30.92
Vùng giá trong 52 tuần 26.92-37.55
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 981.72K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 20.60M
Giá trị vốn hóa thị trường 6.80B
Tỷ số P/E 7.51
Cổ phiếu đang lưu hành 238.30M
Doanh thu 29.15B
EPS 3.80
Tỷ suất cổ tức (%) 5.63923
Hệ số rủi ro beta 1.11
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Feb 20, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Jun 9, 2023 30.75 0.18 0.59% 30.57 30.93 30.32
Jun 8, 2023 30.61 0.17 0.56% 30.44 31.09 30.44
Jun 7, 2023 30.73 -0.10 -0.32% 30.83 30.87 30.39
Jun 6, 2023 30.82 -0.45 -1.44% 31.27 31.34 30.79
Jun 5, 2023 31.60 -0.28 -0.88% 31.88 31.95 31.48
Jun 2, 2023 31.56 -0.08 -0.25% 31.64 31.91 31.53
Jun 1, 2023 31.86 0.43 1.37% 31.43 32.07 31.43
May 31, 2023 31.39 -0.21 -0.66% 31.60 31.81 31.33
May 30, 2023 31.78 0.04 0.13% 31.74 31.99 31.66
May 29, 2023 31.73 0.05 0.16% 31.68 31.87 31.60
May 26, 2023 31.47 0.13 0.41% 31.34 31.56 31.30
May 25, 2023 31.52 0.23 0.74% 31.29 31.53 30.81
May 24, 2023 31.16 0.33 1.07% 30.83 31.20 30.79
May 23, 2023 30.96 -0.04 -0.13% 31.00 31.28 30.80
May 22, 2023 31.07 0.26 0.84% 30.81 31.13 30.79
May 19, 2023 30.83 0.13 0.42% 30.70 31.02 30.64
May 18, 2023 30.57 -0.11 -0.36% 30.68 31.01 30.53
May 17, 2023 30.70 0.83 2.78% 29.87 30.71 29.87
May 16, 2023 30.11 -0.09 -0.30% 30.20 30.29 29.98
May 15, 2023 30.38 0.12 0.40% 30.26 30.49 30.24

Ampol Limited Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
No events scheduled
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 38491.5 20882.7 15406.3 22307.1 21731.3
Doanh thu 38491.5 20882.7 15406.3 22307.1 21731.3
Chi phí tổng doanh thu 35679.6 18758.9 14200.5 20388.7 19607
Lợi nhuận gộp 2811.9 2123.8 1205.8 1918.34 2124.35
Tổng chi phí hoạt động 37462.5 20054.9 16033.5 21669.8 20911.4
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 1695.6 1219.3 1396 1329.47 1285.47
Chi phí lãi vay (thu nhập) - hoạt động ròng 27 -13.6 -39.1 -3.654 14.173
Chi phí bất thường (thu nhập) 60.3 48.4 476.1 -44.728 -12.555
Other Operating Expenses, Total 41.9 0 17.291
Thu nhập hoạt động 1029 827.8 -627.2 637.257 819.969
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -109.4 -91.8 -89 -106.703 -39.69
Khác, giá trị ròng 16.9 -1.6 -9.4 -8.822 0.621
Thu nhập ròng trước thuế 936.5 734.4 -725.6 521.732 780.9
Thu nhập ròng sau thuế 778.6 558.6 -479.8 383.819 561.59
Lợi ích thiểu số -51.1 -37.5 -5.1 -1.056 -1.174
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 727.5 521.1 -484.9 382.763 560.416
Thu nhập ròng 795.9 560 -484.9 382.763 560.416
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 727.5 521.1 -484.9 382.763 560.416
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 795.9 560 -484.9 382.763 560.416
Thu nhập ròng pha loãng 795.9 560 -484.9 382.763 560.416
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 239.5 239.8 249.7 253.398 261
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 3.03758 2.17306 -1.94193 1.51052 2.14719
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.25 0.93 0.48 0.83 1.18
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 2.93934 1.22086 0.76219 1.28366 2.18449
Tổng khoản mục bất thường 68.4 38.9
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Tổng doanh thu 21158.2 17333.3 11426.8 9455.9 7351.3
Doanh thu 21158.2 17333.3 11426.8 9455.9 7351.3
Chi phí tổng doanh thu 20191.9 15487.7 10383.9 8375 6381.4
Lợi nhuận gộp 966.3 1845.6 1042.9 1080.9 969.9
Tổng chi phí hoạt động 21145.4 16317.1 11070.6 8984.3 7129.7
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 928.9 766.7 633.3 627.9 697.7
Chi phí lãi vay (thu nhập) - hoạt động ròng -14.6 41.6 -9.2 -4.4 -6.4
Chi phí bất thường (thu nhập) 39.2 21.1 62.6 -14.2 57
Thu nhập hoạt động 12.8 1016.2 356.2 471.6 221.6
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -46.9 -62.5 -49.5 -42.3 -44.9
Khác, giá trị ròng 2.6 14.3 -5.2 3.6 -4.1
Thu nhập ròng trước thuế -31.5 968 301.5 432.9 172.6
Thu nhập ròng sau thuế 79 699.6 234.2 324.4 146.1
Lợi ích thiểu số -27.7 -23.4 -18.6 -18.9 -4.8
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 51.3 676.2 215.6 305.5 141.3
Thu nhập ròng 100 695.9 234.5 325.5 141.3
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 51.3 676.2 215.6 305.5 141.3
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 100 695.9 234.5 325.5 141.3
Thu nhập ròng pha loãng 100 695.9 234.5 325.5 141.3
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 239.5 239.5 239.1 240.5 246.4
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 0.2142 2.82338 0.90171 1.27027 0.57346
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.05 1.2 0.41 0.52 0.23
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 1.01754 1.84476 0.70549 0.52309 1.10147
Tổng khoản mục bất thường 48.7 19.7 18.9 20
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng tài sản hiện tại 6321 4207.4 2658 3657.99 2871.58
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 126 566.3 367.6 35.015 6.142
Cash 126 566.3 367.6 35.015 6.142
Tổng các khoản phải thu, ròng 2601.1 1576.2 936.1 1468.29 1118.95
Accounts Receivable - Trade, Net 2601.1 1576.2 936.1 1247.91 916.424
Total Inventory 3593.9 2064.9 1354.3 2109.5 1616.12
Other Current Assets, Total 45.187 130.366
Total Assets 13331.2 8853.7 7364 8347.04 6727.62
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4617.7 3564.7 3467.7 3702.45 2889.86
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 10274 9275.9 8853.4 8680.93 7629.56
Accumulated Depreciation, Total -5656.3 -5711.2 -5385.7 -4978.48 -4739.7
Goodwill, Net 673.3 406.7 405.7 405.677 407.436
Intangibles, Net 925.9 99.6 152.7 167.522 146.783
Long Term Investments 305.4 184 177.2 154.902 147.442
Note Receivable - Long Term 118.1 41.5 46 8.709 8.081
Other Long Term Assets, Total 369.8 349.8 456.7 249.784 256.433
Total Current Liabilities 5454.4 2894.1 2063.7 3212.01 2194.19
Accounts Payable 2354.14 1456.44
Accrued Expenses 168.5 129.8 98.9 50.507 85.639
Notes Payable/Short Term Debt 22.5 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 481.2 159.6 160.2 221.46 150.421
Other Current Liabilities, Total 344 234.5 269.4 585.91 501.692
Total Liabilities 9699.2 5779 4412.9 5090.03 3351.62
Total Long Term Debt 3110.7 2104 1555.5 1559.26 810.914
Long Term Debt 2145 1290 801.5 841.989 810.914
Capital Lease Obligations 965.7 814 754 717.275 0
Minority Interest 418.1 272.1 273.6 13.513 13.057
Other Liabilities, Total 627.8 487.8 510.4 305.238 333.451
Total Equity 3632 3074.7 2951.1 3257.01 3376.01
Common Stock 479.7 479.7 502.6 502.626 524.944
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2959.5 2517.7 2424.4 2718.45 2821.5
Treasury Stock - Common -2.8 -1.5 -1.6 -1.968 -2.462
Other Equity, Total 180.5 78.8 25.7 37.907 32.029
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 13331.2 8853.7 7364 8347.04 6727.62
Total Common Shares Outstanding 238.3 238.3 249.7 249.707 261
Payable/Accrued 4438.2 2370.2 1535.2
Deferred Income Tax 88.2 21 9.7
Unrealized Gain (Loss) 15.1
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Tổng tài sản hiện tại 6321 8035.3 4207.4 3337.4 2658
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 126 273.1 566.3 64.4 367.6
Cash 126 273.1 566.3 64.4 367.6
Tổng các khoản phải thu, ròng 2601.1 2986.2 1576.2 1574.3 936.1
Accounts Receivable - Trade, Net 2601.1 2986.2 1576.2 1534.3 936.1
Total Inventory 3593.9 4114.1 2064.9 1662.2 1354.3
Total Assets 13331.2 14754.3 8853.7 7964.3 7364
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4617.7 4439.3 3564.7 3474.1 3467.7
Intangibles, Net 1599.2 1451.8 506.3 557.6 558.4
Long Term Investments 305.4 278.9 184 181.9 177.2
Note Receivable - Long Term 118.1 178.3 41.5 6.8 46
Other Long Term Assets, Total 369.8 370.7 349.8 406.5 456.7
Total Current Liabilities 5454.4 7110.6 2894.1 2626.7 2063.7
Payable/Accrued 4438.2 4697.1 2370.2 2099.9 1535.2
Accrued Expenses 168.5 127.1 129.8 105.2 98.9
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 503.7 1457.5 159.6 158.2 160.2
Other Current Liabilities, Total 344 828.9 234.5 263.4 269.4
Total Liabilities 9699.2 11016.5 5779 5023.3 4412.9
Total Long Term Debt 3110.7 2949.2 2104 1622.8 1555.5
Long Term Debt 2145 1982.9 1290 799.2 801.5
Capital Lease Obligations 965.7 966.3 814 823.6 754
Deferred Income Tax 88.2 46.3 21 10.8 9.7
Minority Interest 418.1 302.6 272.1 270.8 273.6
Other Liabilities, Total 627.8 607.8 487.8 492.2 510.4
Total Equity 3632 3737.8 3074.7 2941 2951.1
Common Stock 479.7 479.7 479.7 479.7 502.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2959.5 3136.9 2517.7 2419.6 2424.4
Treasury Stock - Common -2.8 -3.3 -1.5 -1.8 -1.6
Other Equity, Total 180.5 122.4 78.8 43.5 25.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 13331.2 14754.3 8853.7 7964.3 7364
Total Common Shares Outstanding 238.3 238.3 238.3 238.3 249.7
Other Current Assets, Total 661.9 36.5
Unrealized Gain (Loss) 15.1 2.1
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tiền từ hoạt động kinh doanh 909.2 634.6 267.6 844.259 596.504
Cash Receipts 47673.7 28642.9 23267 30419.3 29832.8
Cash Payments -46318.5 -27865.4 -22845 -29385.6 -28949.9
Cash Taxes Paid -244.3 -38.2 -55.2 -73.83 -235.843
Lãi suất đã trả -206.2 -104.7 -100.9 -113.13 -52
Thay đổi vốn lưu động 4.5 0 1.7 -2.502 1.436
Tiền từ hoạt động đầu tư -1632 -319.2 462.6 -138.947 -425.573
Chi phí vốn -380.4 -290.2 -162.2 -232.68 -314.304
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -1251.6 -29 624.8 93.733 -111.269
Tiền từ các hoạt động tài chính 266.5 -120.9 -391.8 -679.02 -222.933
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ 130.7 -35.5 -1.2 -0.6 -1.6
Total Cash Dividends Paid -383.6 -178.7 -189.8 -239 -307.757
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 0 -300.4 0 -260.157
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 519.4 393.7 -200.8 -179.263 86.424
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -462.8 198.7 332.6 28.873 -38.379
Ảnh hưởng của ngoại hối -6.5 4.2 -5.8 2.581 13.623
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 909.2 199.2 634.6 208.2 267.6
Cash Receipts 47673.7 21193 28642.9 12816.1 23267
Cash Payments -46318.5 -20785.1 -27865.4 -12531.2 -22845
Cash Taxes Paid -244.3 -150.1 -38.2 -25.2 -55.2
Cash Interest Paid -206.2 -70.7 -104.7 -51.3 -100.9
Changes in Working Capital 4.5 12.1 0 -0.2 1.7
Cash From Investing Activities -1632 -1743.2 -319.2 -84.7 462.6
Capital Expenditures -380.4 -114.8 -290.2 -79.2 -162.2
Other Investing Cash Flow Items, Total -1251.6 -1628.4 -29 -5.5 624.8
Cash From Financing Activities 266.5 1272.3 -120.9 -428.1 -391.8
Financing Cash Flow Items 130.7 -20.1 -35.5 -21.7 -1.2
Total Cash Dividends Paid -383.6 -97.6 -178.7 -54.8 -189.8
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 -300.4 -300.4 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 519.4 1390 393.7 -51.2 -200.8
Foreign Exchange Effects -6.5 -6.5 4.2 1.4 -5.8
Net Change in Cash -462.8 -278.2 198.7 -303.2 332.6
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
AustralianSuper Pension Fund 12.6273 30091097 0 2023-01-26 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0821 12110687 0 2023-01-26 LOW
Australian Retirement Trust Pension Fund 5.0017 11919215 11919215 2023-01-30 MED
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.4244 10543446 0 2023-01-26 LOW
Magellan Asset Management Limited Investment Advisor 3.667 8738496 -3202156 2023-03-13 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.077 7332486 2911155 2023-02-06 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.8903 6887569 2441574 2022-12-31 LOW
Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 2.3935 5703844 5703844 2023-01-26 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.9356 4612650 0 2023-01-26 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.6191 3858253 48293 2023-04-30 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.1294 2691454 2242669 2023-02-06 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9245 2203133 92585 2023-04-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8402 2002101 1060576 2023-02-06 LOW
Beutel, Goodman & Company Ltd. Investment Advisor 0.7773 1852419 -22410 2023-04-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6433 1533091 285933 2023-02-06 LOW
Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5759 1372460 151694 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5657 1347985 3196 2023-04-30 LOW
Matthews International Capital Management, L.L.C. Investment Advisor 0.5556 1323932 1323932 2023-03-31 LOW
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.5266 1255002 3138 2022-11-30 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.5092 1213528 -639447 2023-01-26 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

535K+

Thương nhân

87K+

Hoạt động khách hàng tháng

$113M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$64M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Oil & Gas Refining and Marketing (NEC)

L 24 2 Market St
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

BTC/USD

25,692.20 Price
-2.870% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0616%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0137%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 60.00

Oil - Crude

70.46 Price
-0.840% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0193%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0026%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

XRP/USD

0.49 Price
-9.200% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0753%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0069%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00388

Gold

1,961.15 Price
-0.240% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0187%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0105%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 535,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch