CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Scan to Download iOS&Android APP

Giao dịch 3SBio Inc. - 1530 CFD

8.10
2.53%
0.35
Thấp: 8.05
Cao: 8.15
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 01:30

Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.35
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.0295 %
Charges from borrowed part ($-1.18)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.0295%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.014944 %
Charges from borrowed part ($-0.60)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.014944%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ HKD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

3SBio Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 7.9
Mở* 8.1
Thay đổi trong 1 năm* 36.13%
Vùng giá trong ngày* 8.05 - 8.15
Vùng giá trong 52 tuần 4.72-9.10
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 9.04M
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 307.03M
Giá trị vốn hóa thị trường 19.76B
Tỷ số P/E 11.14
Cổ phiếu đang lưu hành 2.44B
Doanh thu 7.38B
EPS 0.73
Tỷ suất cổ tức (%) 2.46914
Hệ số rủi ro beta 1.04
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo Mar 28, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Feb 7, 2023 8.05 0.10 1.26% 7.95 8.15 7.95
Feb 6, 2023 7.90 -0.30 -3.66% 8.20 8.30 7.85
Feb 3, 2023 8.20 -0.25 -2.96% 8.45 8.50 8.15
Feb 2, 2023 8.50 0.05 0.59% 8.45 8.55 8.40
Feb 1, 2023 8.35 -0.10 -1.18% 8.45 8.45 8.25
Jan 31, 2023 8.40 -0.15 -1.75% 8.55 8.65 8.30
Jan 30, 2023 8.60 -0.20 -2.27% 8.80 8.85 8.35
Jan 27, 2023 8.85 0.15 1.72% 8.70 8.90 8.70
Jan 26, 2023 8.70 0.00 0.00% 8.70 8.70 8.55
Jan 20, 2023 8.65 0.15 1.76% 8.50 8.70 8.50
Jan 19, 2023 8.50 0.25 3.03% 8.25 8.55 8.25
Jan 18, 2023 8.40 0.05 0.60% 8.35 8.40 8.20
Jan 17, 2023 8.40 0.05 0.60% 8.35 8.45 8.30
Jan 16, 2023 8.40 0.05 0.60% 8.35 8.60 8.25
Jan 13, 2023 8.25 -0.05 -0.60% 8.30 8.40 8.25
Jan 12, 2023 8.20 -0.30 -3.53% 8.50 8.50 8.15
Jan 11, 2023 8.40 -0.10 -1.18% 8.50 8.60 8.35
Jan 10, 2023 8.40 -0.25 -2.89% 8.65 8.65 8.40
Jan 9, 2023 8.60 0.20 2.38% 8.40 8.65 8.40
Jan 6, 2023 8.40 -0.15 -1.75% 8.55 8.55 8.35

3SBio Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng doanh thu 2797.29 3734.33 4583.87 5318.09 5587.64 6382.01
Doanh thu 2797.29 3734.33 4583.87 5318.09 5587.64 6382.01
Chi phí tổng doanh thu 402.268 676.235 877.255 925.347 1062.91 1106.29
Lợi nhuận gộp 2395.02 3058.1 3706.61 4392.74 4524.73 5275.72
Tổng chi phí hoạt động 1787.33 2476.52 2941.73 3974.57 4497.05 4409.62
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 1315.9 1662.71 2075.93 2668.55 2480 2803.02
Nghiên cứu & phát triển 243.006 257.31 362.706 526.565 590.343 753.872
Chi phí lãi vay (thu nhập) - hoạt động ròng -25.552 1.574 -348.558 -131.48 158.997 -237.673
Chi phí bất thường (thu nhập) -65.598 -88.991 10.054 3.367 178.195 27.409
Other Operating Expenses, Total -82.691 -32.312 -35.66 -17.779 26.599 -43.3
Thu nhập hoạt động 1009.96 1257.81 1642.14 1343.52 1090.59 1972.39
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -159.892 -155.792 -146.627 -120.507 -111.459 -103.626
Thu nhập ròng trước thuế 850.068 1102.02 1495.51 1223.01 979.129 1868.77
Thu nhập ròng sau thuế 714.254 924.404 1277.25 980.228 771.106 1627.57
Lợi ích thiểu số -1.69 10.985 -0.079 -6.511 64.685 23.674
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 712.564 935.389 1277.17 973.717 835.791 1651.25
Thu nhập ròng 712.564 935.389 1277.17 973.717 835.791 1651.25
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 712.564 935.389 1277.17 973.717 835.791 1651.25
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 712.564 935.389 1277.17 973.717 835.791 1651.25
Thu nhập ròng pha loãng 712.564 966.78 1349.94 973.717 835.791 1651.25
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 2563.49 2653.55 2754.04 2537.74 2750.82 2770.12
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 0.27797 0.36433 0.49017 0.38369 0.30383 0.59609
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.05705 0 0.16296
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 0.25647 0.3362 0.49329 0.38476 0.35485 0.60471
Điều chỉnh pha loãng 31.391 72.773
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Tổng doanh thu 2675.16 2695.18 2892.46 3107.14 3274.87
Doanh thu 2675.16 2695.18 2892.46 3107.14 3274.87
Chi phí tổng doanh thu 466.937 478.097 584.814 519.991 586.295
Lợi nhuận gộp 2208.22 2217.08 2307.65 2587.14 2688.58
Tổng chi phí hoạt động 1785.66 1815.02 2682.03 2032.6 2377.01
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 1153.04 1129.25 1350.75 1314.8 1488.22
Nghiên cứu & phát triển 262.674 254.348 335.995 344.851 409.021
Chi phí lãi vay (thu nhập) - hoạt động ròng -94.483 -44.052 203.049 -107.535 -130.138
Chi phí bất thường (thu nhập) 2.674 1.827 176.368 -16.086 43.495
Other Operating Expenses, Total -5.184 -4.452 31.051 -23.42 -19.88
Thu nhập hoạt động 889.499 880.155 210.433 1074.53 897.86
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác -73.071 -61.579 -49.88 -48.679 -54.947
Thu nhập ròng trước thuế 816.428 818.576 160.553 1025.85 842.913
Thu nhập ròng sau thuế 669.027 685.747 85.359 891.025 736.548
Lợi ích thiểu số -16.604 16.735 47.95 7.883 15.791
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường 652.423 702.482 133.309 898.908 752.339
Thu nhập ròng 652.423 702.482 133.309 898.908 752.339
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường 652.423 702.482 133.309 898.908 752.339
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường 652.423 702.482 133.309 898.908 752.339
Thu nhập ròng pha loãng 652.423 736.306 99.485 929.591 721.656
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 2539.26 2731.41 2770.23 2766.5 2773.74
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt 0.25693 0.26957 0.03591 0.33602 0.26017
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu 0.2578 0.27013 0.06976 0.33097 0.27388
Điều chỉnh pha loãng 33.824 -33.824 30.683 -30.683
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.16296
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng tài sản hiện tại 2240.73 5276.22 4437.53 4596.18 6679.91 7790.7
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 1039.77 3103.19 1860.74 2555.01 4363.7 4768.1
Tiền mặt và các khoản tương đương 677.598 2398.62 1792.6 2082.85 3090.83 2868.08
Đầu tư ngắn hạn 362.172 704.564 68.132 472.163 1272.86 1900.02
Tổng các khoản phải thu, ròng 904.221 1754.36 2141.37 1464.67 1534.66 1866.31
Accounts Receivable - Trade, Net 676.776 1185.78 1347.03 930.78 860.001 1288.83
Total Inventory 262.438 376.529 384.609 528.473 619.508 690.523
Prepaid Expenses 22.303 28.97 36.511 25.951 36.222 281.174
Other Current Assets, Total 11.999 13.167 14.305 22.073 125.823 184.592
Total Assets 11038.8 13753 13839.7 14809.3 17678.2 19212.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1800.78 1759.67 1791.96 2324.73 2979.39 3828.25
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2389.87 2375.63 2532.97 3243.17 4075.5 5086.33
Accumulated Depreciation, Total -589.086 -615.962 -741.009 -918.436 -1096.11 -1258.08
Goodwill, Net 4126.18 3923.6 4089.06 4145.9 3918.92 3843.88
Intangibles, Net 2288.5 2253.52 2298.74 2165.14 1898.48 1849.16
Long Term Investments 135.709 81.843 701.596 1277.87 1654.38 1321.27
Note Receivable - Long Term 79.517 35.372 28.758 6.555 2.2 0
Other Long Term Assets, Total 367.381 422.757 492.008 292.933 544.91 579.31
Total Current Liabilities 1143.62 2195.81 1655.54 1611.73 1450.92 1419.99
Accounts Payable 58.792 274.568 112.915 149.763 203.286 230.407
Accrued Expenses 303.653 420.184 567.412 595.441 446.623 568.023
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 518.461 1087.47 570.328 489.424 367.158 160.753
Other Current Liabilities, Total 262.713 413.591 404.886 377.101 433.854 460.806
Total Liabilities 4516.3 6356.18 5225.22 5184.27 6988.88 6985.12
Total Long Term Debt 2540.68 3318.67 2724.34 2322 2546.96 2468.13
Long Term Debt 2540.68 3318.67 2724.34 2318.04 2514.74 2435.75
Deferred Income Tax 294.396 280.268 270.761 268.077 272.242 264.468
Minority Interest 243.843 232.858 292.937 734.278 2404.02 2430.35
Other Liabilities, Total 293.763 328.583 281.64 248.181 314.736 402.195
Total Equity 6522.5 7396.79 8614.43 9625.04 10689.3 12227.5
Common Stock 0.155 0.156 0.156 0.155 0.155 0.155
Additional Paid-In Capital 4547.14 4568.25 4585.73 4553.41 4645.02 4490.38
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1816.33 2751.72 3894.37 4868.09 5704.9 7534.44
Unrealized Gain (Loss) 0.057 -4.393 0.157 1.052 197.089 98.378
Other Equity, Total 158.821 81.058 174.597 202.329 142.15 104.103
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11038.8 13753 13839.7 14809.3 17678.2 19212.6
Total Common Shares Outstanding 2532.31 2538.8 2543.71 2535.05 2543.6 2522.36
Treasury Stock - Common -40.586 0
Capital Lease Obligations 3.964 32.219 32.38
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Tổng tài sản hiện tại 4596.18 6871.76 6679.91 7401.7 7790.7
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 2555.01 4592.43 4363.7 4801.58 4768.1
Tiền mặt và các khoản tương đương 2082.85 3793.11 3090.83 2919.68 2868.08
Đầu tư ngắn hạn 472.163 799.321 1272.86 1881.9 1900.02
Tổng các khoản phải thu, ròng 1018.27 1182.39 982.965 1224.1 1378.76
Accounts Receivable - Trade, Net 930.78 1143.89 860.001 1153.44 1288.83
Total Inventory 528.473 569.884 619.508 681.498 690.523
Prepaid Expenses 472.36 504.847 587.917 582.659 768.726
Other Current Assets, Total 22.073 22.204 125.823 111.864 184.592
Total Assets 14809.3 17603.4 17678.2 18541.2 19212.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2324.73 2455.11 2979.39 3435.99 3828.25
Goodwill, Net 4145.9 4197.85 3918.92 3886.33 3843.88
Intangibles, Net 2165.14 2118.73 1898.48 1851.26 1849.16
Long Term Investments 1277.87 1517.32 1654.38 1428.62 1321.27
Note Receivable - Long Term 6.555 3.576 2.2 0 0
Other Long Term Assets, Total 292.933 439.094 544.91 537.349 579.31
Total Current Liabilities 1611.73 1651.35 1450.92 1334.97 1419.99
Accounts Payable 149.763 166.198 203.286 214.946 230.407
Accrued Expenses 595.441 648.871 446.623 526.411 568.023
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 489.424 467.458 367.158 159.426 160.753
Other Current Liabilities, Total 377.101 368.823 433.854 434.183 460.806
Total Liabilities 5184.27 6926.82 6988.88 6808.73 6985.12
Total Long Term Debt 2322 3947.49 2546.96 2485.98 2468.13
Long Term Debt 2318.04 3920.38 2514.74 2452.38 2435.75
Capital Lease Obligations 3.964 27.11 32.219 33.601 32.38
Deferred Income Tax 268.077 274.327 272.242 266.194 264.468
Minority Interest 734.278 817.543 2404.02 2396.14 2430.35
Other Liabilities, Total 248.181 236.104 314.736 325.455 402.195
Total Equity 9625.04 10676.6 10689.3 11732.5 12227.5
Common Stock 0.155 0.155 0.155 0.156 0.155
Additional Paid-In Capital 4553.41 4553.19 4645.02 4665.96 4490.38
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4868.09 5570.57 5704.9 6777.63 7534.44
Treasury Stock - Common 0
Unrealized Gain (Loss) 1.052 216.446 197.089 162.96 98.378
Other Equity, Total 202.329 336.252 142.15 125.803 104.103
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 14809.3 17603.4 17678.2 18541.2 19212.6
Total Common Shares Outstanding 2535.05 2538.53 2543.6 2549.25 2522.36
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Thu nhập ròng/khởi điểm 850.068 1102.02 1495.51 1223.01 979.129 1868.77
Tiền từ hoạt động kinh doanh 1004.32 1074.1 1150.25 1887.38 1344.56 1578.34
Tiền từ hoạt động kinh doanh 102.338 128.453 165.248 198.9 204.383 205.65
Amortization 58.662 115.242 148.016 135.068 156.554 123.352
Khoản mục phi tiền mặt 111.989 104.647 -152.08 341.251 560.395 -0.169
Cash Taxes Paid 122.244 130.286 263.338 355.329 254.046 286.822
Lãi suất đã trả 131.805 125.741 66.968 38.236 196.078 6.262
Thay đổi vốn lưu động -118.733 -376.261 -506.444 -10.848 -555.9 -619.254
Tiền từ hoạt động đầu tư -4381.01 -643.215 -405.912 -1133.72 -1869.48 -1286.52
Chi phí vốn -466.035 -259.237 -462.396 -486.253 -981.473 -1145.77
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -3914.97 -383.978 56.484 -647.464 -888.008 -140.743
Tiền từ các hoạt động tài chính 2710.21 1317.73 -1389.68 -454.4 1550.69 -481.119
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ 192.643 -169.26 -9.427 108.099 1533.48 36.413
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 0 -40.586 -31.046 -10.12 -408.764
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 2517.56 1486.99 -1188.85 -515.114 27.326 -108.768
Ảnh hưởng của ngoại hối 44.678 -27.592 39.323 -9.025 -17.778 -33.468
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -621.8 1721.02 -606.016 290.242 1007.99 -222.758
Total Cash Dividends Paid -150.813 -16.339 0
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 1223.01 818.576 979.129 1025.85 1868.77
Cash From Operating Activities 1887.38 708.237 1344.56 811.497 1578.34
Cash From Operating Activities 198.9 100.22 204.383 99.91 205.65
Amortization 135.068 74.305 156.554 59.811 123.352
Non-Cash Items 341.251 19.787 560.395 -79.445 -0.169
Cash Taxes Paid 355.329 73.849 254.046 123.958 286.822
Cash Interest Paid 38.236 6.834 196.078 1.552 6.262
Changes in Working Capital -10.848 -304.651 -555.9 -294.632 -619.254
Cash From Investing Activities -1133.72 -657.479 -1869.48 -765.999 -1286.52
Capital Expenditures -486.253 -335.578 -981.473 -530.541 -1145.77
Other Investing Cash Flow Items, Total -647.464 -321.901 -888.008 -235.458 -140.743
Cash From Financing Activities -454.4 1640.68 1550.69 -202.947 -481.119
Financing Cash Flow Items 108.099 97.69 1533.48 -0.987 36.413
Total Cash Dividends Paid -16.339 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -31.046 -10.906 -10.12 4.133 -408.764
Issuance (Retirement) of Debt, Net -515.114 1553.89 27.326 -206.093 -108.768
Foreign Exchange Effects -9.025 18.824 -17.778 -13.703 -33.468
Net Change in Cash 290.242 1710.26 1007.99 -171.152 -222.758
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Century Sunshine Ltd. Corporation 19.5486 476774553 0 2022-05-10
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.2534 79347500 841000 2023-01-20 LOW
Lou (Jing) Individual Investor 2.0572 50174510 0 2022-01-25
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0277 49453162 -1181000 2022-12-31 LOW
CS Sunshine Investment Ltd. Corporation 1.9999 48776909 -161636676 2022-09-14
Medical Recovery Ltd. Corporation 1.4347 34990480 0 2022-05-10
Huang (Bin) Individual Investor 1.3201 32197350 0 2021-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2489 30460500 0 2023-01-31 LOW
Bankinter, S.A. (Madrid) Bank and Trust 1.0875 26524000 4036500 2022-06-30 MED
Su (Dongmei) Individual Investor 0.9998 24384630 0 2021-12-31 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.9187 22405800 3447276 2022-06-30 LOW
Universal Vintage Ltd. Corporation 0.679 16561000 -10000000 2022-05-10 MED
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6366 15527000 -92500 2023-01-20 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.5205 12694000 510500 2023-01-20 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.497 12122000 -56000 2022-12-31 LOW
California State Teachers Retirement System Pension Fund 0.4325 10548249 7431325 2022-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.4103 10006006 -4737735 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4032 9834444 -9033245 2023-01-19 LOW
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.3069 7484500 0 2022-05-31 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2685 6548500 6038000 2022-06-30 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group
+485000+

Thương nhân

65000+

Hoạt động khách hàng tháng

$48000000+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$28000000+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Đòn bẩy
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Biopharmaceuticals

瀋陽經濟技術開發區十號路1甲3號
SHENYANG
LIAONING
CN

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

XRP/USD

0.40 Price
-0.700% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.00372

US100

12,435.40 Price
-0.250% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0189%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0076%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 1.8

Natural Gas

2.48 Price
-1.670% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.1169%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0827%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 0.005

BTC/USD

22,927.70 Price
-0.170% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0500%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0140%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 22:00 (UTC)
Chênh lệch 66.00

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 485,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch