CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 84% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch 10x Genomics, Inc. - TXG CFD

55.73
7.23%
0.14
Thấp: 53.18
Cao: 56.09
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Bản tóm tắt
 • Dữ liệu lịch sử
 • Sự kiện
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Dòng tiền
 • 'Quyền sở hữu
Điều kiện giao dịch
Chênh lệch 0.14
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
-0.024874%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Phí qua đêm 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Đi tới sàn giao dịch
0.002651%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Số lượng giao dịch tối thiểu 1
Tiền tệ USD
Ký quỹ 20%
Sở giao dịch chứng khoán United States of America
Hoa hồng trên các giao dịch 0%

*Information provided by Capital.com

Số liệu thống kê chính
Giá đóng cửa trước đó* 51.97
Mở* 53.18
Thay đổi trong 1 năm* -28.68%
Vùng giá trong ngày* 53.18 - 56.09
Vùng giá trong 52 tuần 23.81-83.34
Khối lượng giao dịch trung bình (10 ngày) 754.85K
Khối lượng giao dịch trung bình (3 tháng) 21.21M
Giá trị vốn hóa thị trường 6.00B
Tỷ số P/E -100.00K
Cổ phiếu đang lưu hành 115.36M
Doanh thu 516.41M
EPS -1.46
Tỷ suất cổ tức (%) N/A
Hệ số rủi ro beta 1.74
Ngày báo cáo thu nhập tiếp theo May 2, 2023

Tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Refinitiv, ngoại trừ dữ liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là dữ liệu được cung cấp bởi Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Đóng cửa thị trường Change Change (%) Mở cửa thị trường High Low
Mar 31, 2023 55.73 3.30 6.29% 52.43 56.16 52.01
Mar 30, 2023 51.97 0.76 1.48% 51.21 52.32 51.07
Mar 29, 2023 50.69 1.41 2.86% 49.28 50.98 49.00
Mar 28, 2023 48.81 -0.45 -0.91% 49.26 49.42 48.27
Mar 27, 2023 49.70 -0.68 -1.35% 50.38 51.52 49.29
Mar 24, 2023 50.12 2.16 4.50% 47.96 50.30 47.65
Mar 23, 2023 48.97 0.03 0.06% 48.94 51.49 48.48
Mar 22, 2023 48.69 -1.39 -2.78% 50.08 51.08 48.61
Mar 21, 2023 50.03 1.83 3.80% 48.20 50.25 47.91
Mar 20, 2023 47.76 0.30 0.63% 47.46 48.56 46.76
Mar 17, 2023 48.08 -1.09 -2.22% 49.17 49.71 47.66
Mar 16, 2023 50.25 2.49 5.21% 47.76 50.90 47.60
Mar 15, 2023 48.54 1.45 3.08% 47.09 49.32 47.08
Mar 14, 2023 48.63 0.07 0.14% 48.56 49.52 48.06
Mar 13, 2023 47.44 3.47 7.89% 43.97 49.32 43.97
Mar 10, 2023 44.93 -1.55 -3.33% 46.48 46.49 43.15
Mar 9, 2023 47.00 -1.65 -3.39% 48.65 49.98 46.93
Mar 8, 2023 48.95 1.16 2.43% 47.79 49.49 47.24
Mar 7, 2023 48.16 0.10 0.21% 48.06 49.75 47.48
Mar 6, 2023 48.39 -2.30 -4.54% 50.69 50.80 48.13

10x Genomics, Inc. Events

Thời gian (UTC) (UTC) Quốc gia Sự kiện
No events scheduled
Xem tất cả các sự kiện
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2022 2021 2020 2019 2018
Tổng doanh thu 516.409 490.49 298.845 245.893 146.313
Doanh thu 516.409 490.49 298.845 245.893 146.313
Chi phí tổng doanh thu 120.386 74.091 58.468 61.033 28.661
Lợi nhuận gộp 396.023 416.399 240.377 184.86 117.652
Tổng chi phí hoạt động 684.353 542.743 834.508 276.466 257.077
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 298.3 257.56 199.726 130.834 87.936
Nghiên cứu & phát triển 265.667 211.752 570.923 83.097 109.9
Other Operating Expenses, Total 0 -0.66 1.27 1.502 30.58
Thu nhập hoạt động -167.944 -52.253 -535.663 -30.573 -110.764
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 6.171 -0.66 -0.15 -0.274 -1.385
Khác, giá trị ròng -0.198 -0.802 1.337 -0.186 -0.249
Thu nhập ròng trước thuế -161.971 -53.715 -534.476 -31.033 -112.398
Thu nhập ròng sau thuế -166 -58.223 -542.731 -31.251 -112.485
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -166 -58.223 -542.731 -31.251 -112.485
Tổng khoản mục bất thường
Thu nhập ròng -166 -58.223 -542.731 -31.251 -112.485
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -166 -58.223 -542.731 -31.251 -112.485
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -166 -58.223 -542.731 -31.251 -112.485
Thu nhập ròng pha loãng -166 -58.223 -542.731 -31.251 -112.485
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 113.859 110.348 101.152 96.2416 93.8497
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -1.45795 -0.52763 -5.36552 -0.32471 -1.19857
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -1.45795 -0.52763 -5.33904 -0.32471 -1.19857
Chi phí bất thường (thu nhập) 0 0 4.121
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Tổng doanh thu 156.232 131.072 114.609 114.496 143.53
Doanh thu 156.232 131.072 114.609 114.496 143.53
Chi phí tổng doanh thu 36.827 30.377 27.704 25.478 27.598
Lợi nhuận gộp 119.405 100.695 86.905 89.018 115.932
Tổng chi phí hoạt động 179.328 171.068 177.726 156.231 159.36
Tổng chi phí Bán hàng/Tổng hợp/Admin 78.887 73.401 79.337 66.675 69.877
Nghiên cứu & phát triển 63.614 67.29 70.685 64.078 61.885
Chi phí bất thường (thu nhập) 0 0
Other Operating Expenses, Total 0 0 0 0
Thu nhập hoạt động -23.096 -39.996 -63.117 -41.735 -15.83
Thu nhập lợi tức (chi phí), chi phí từ những hoạt động khác 2.69 1.911 1.129 0.441 -0.168
Khác, giá trị ròng 3.995 -1.95 -1.843 -0.4 0.005
Thu nhập ròng trước thuế -16.411 -40.035 -63.831 -41.694 -15.993
Thu nhập ròng sau thuế -17.215 -41.914 -64.458 -42.413 -18.449
Thu nhập ròng trước các khoản mục bất thường -17.215 -41.914 -64.458 -42.413 -18.449
Thu nhập ròng -17.215 -41.914 -64.458 -42.413 -18.449
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông không bao gồm các khoản bất thường -17.215 -41.914 -64.458 -42.413 -18.449
Thu nhập có sẵn trên cổ phiếu phổ thông bao gồm các khoản bất thường -17.215 -41.914 -64.458 -42.413 -18.449
Thu nhập ròng pha loãng -17.215 -41.914 -64.458 -42.413 -18.449
Cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng 114.767 114.112 113.575 112.966 111.913
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu không bao gồm các hạng mục đặc biệt -0.15 -0.3673 -0.56754 -0.37545 -0.16485
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Thu nhập chuẩn hóa pha loãng trên mỗi cổ phiếu -0.15 -0.3673 -0.56754 -0.37545 -0.16485
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Tổng tài sản hiện tại 747.591 774.366 480.84 106.236 68.107
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 587.447 663.603 424.166 65.08 47.857
Tiền mặt và các khoản tương đương 587.447 663.603 424.166 65.08 47.857
Tổng các khoản phải thu, ròng 85.254 51.208 33.371 29.566 13.341
Accounts Receivable - Trade, Net 85.254 51.208 33.371 28.088 13.341
Total Inventory 59.966 29.959 15.27 8.57 4.838
Prepaid Expenses 13.896 13.029 8.033 3.02 2.071
Total Assets 1018.83 929.341 605.923 124.31 75.609
Property/Plant/Equipment, Total - Net 230.41 119.823 48.821 11.127 6.925
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 279.431 150.325 67.876 25.21 17.958
Accumulated Depreciation, Total -49.021 -30.502 -19.055 -14.083 -11.033
Other Long Term Assets, Total 10.917 12.798 76.262 6.947 0.577
Total Current Liabilities 110.357 118.126 63.049 32.362 22.141
Accounts Payable 17.351 4.709 13.028 8.792 5.443
Accrued Expenses 75.821 92.326 30.035 12.118 8.959
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 9.882 4.187 4.224
Other Current Liabilities, Total 17.185 21.091 10.104 7.265 3.515
Total Liabilities 201.258 190.269 185.84 101.053 29.704
Total Long Term Debt 0 0 19.837 25.489 6.335
Long Term Debt 0 19.837 25.489 6.335
Other Liabilities, Total 90.901 72.143 102.954 43.202 1.228
Total Equity 817.568 739.072 420.083 23.257 45.905
Redeemable Preferred Stock 0 243.244 158.414
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 1680.86 1544.22 682.494 11.165 6.136
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -863.321 -805.098 -262.367 -231.116 -118.631
Other Equity, Total 0.022 -0.05 -0.046 -0.037 -0.015
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1018.83 929.341 605.923 124.31 75.609
Total Common Shares Outstanding 112.515 108.486 96.2416 93.8497 93.8497
Other Current Assets, Total 1.028 16.567
Intangibles, Net 25.397 22.354
Goodwill, Net 4.511
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Tổng tài sản hiện tại 697.335 747.591 744.104 757.174 745.716
Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn 539.323 587.447 600.44 621.958 617.195
Tiền mặt và các khoản tương đương 312.487 587.447 600.44 621.958 617.195
Tổng các khoản phải thu, ròng 76.526 85.254 78.43 59.68 57.408
Accounts Receivable - Trade, Net 76.526 85.254 78.43 59.68 57.408
Total Inventory 63.697 59.966 51.141 44.087 38.507
Prepaid Expenses 17.762 13.896 14.065 13.298 14.442
Other Current Assets, Total 0.027 1.028 0.028 18.151 18.164
Total Assets 1003.25 1018.83 990.572 977.579 954.033
Property/Plant/Equipment, Total - Net 265.88 230.41 203.304 176.454 163.666
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 279.431 247.698 215.665 198.415
Accumulated Depreciation, Total -49.021 -44.394 -39.211 -34.749
Goodwill, Net 4.511 4.511 4.511 4.511 4.511
Intangibles, Net 24.764 25.397 26.041 26.693 27.342
Other Long Term Assets, Total 10.761 10.917 12.612 12.747 12.798
Total Current Liabilities 94.446 110.357 100.375 113.126 120.549
Accounts Payable 18.956 17.351 17.037 16.181 15.578
Accrued Expenses 59.913 75.821 69.92 85.598 95.307
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 15.577 17.185 13.418 11.347 9.664
Total Liabilities 196.566 201.258 190.351 192.993 201.573
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0
Other Liabilities, Total 102.12 90.901 89.976 79.867 81.024
Total Equity 806.685 817.568 800.221 784.586 752.46
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 1714.86 1680.86 1644.9 1612.23 1569.06
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -905.734 -863.321 -844.872 -827.701 -816.649
Other Equity, Total -2.443 0.022 0.194 0.058 0.048
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1003.25 1018.83 990.572 977.579 954.033
Total Common Shares Outstanding 113.276 112.515 111.537 110.74 109.589
Đầu tư ngắn hạn 226.836
 • Hàng năm
 • Hàng quý
2021 2020 2019 2018 2017
Thu nhập ròng/khởi điểm -58.223 -542.731 -31.251 -112.485 -18.762
Tiền từ hoạt động kinh doanh -21.373 -217.898 34.627 -76.409 -10.699
Tiền từ hoạt động kinh doanh 21.118 14.012 7.066 3.905 4.305
Khoản mục phi tiền mặt 103.177 361.202 14.048 4.156 1.81
Cash Taxes Paid 8.66 0.28 -0.022 -0.006 0
Lãi suất đã trả 1.222 1.67 2.25 1.824 0.658
Thay đổi vốn lưu động -87.445 -50.381 44.764 28.015 1.948
Tiền từ hoạt động đầu tư -106.729 -38.394 -42.767 -6.709 -3.756
Chi phí vốn -101.278 -38.394 -42.767 -6.709 -3.756
Tiền từ các hoạt động tài chính 35.297 468.906 414.59 105.367 20.583
Các khoản mục của dòng tiền tài trợ -5.028 -5.848 0 0
Phát hành (hưu trí) cổ phiếu, ròng 40.325 506.01 414.59 86.628 20.976
Phát hành (mua lại) cổ phần, ròng 0 -31.256 0 18.739 -0.393
Ảnh hưởng của ngoại hối 0.234 -0.463 -0.045 -0.018 -0.014
Thay đổi ròng bằng tiền mặt -92.571 212.151 406.405 22.231 6.114
Các khoản mục dòng tiền đầu tư khác, tổng cộng -5.451
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -42.413 -58.223 -39.774 -22.603 -11.551
Cash From Operating Activities -20.802 -21.373 -27.178 -0.962 -4.082
Cash From Operating Activities 6.191 21.118 15.337 9.641 4.752
Non-Cash Items 28.014 103.177 74.717 47.188 17.922
Cash Taxes Paid 2.9 8.66 8.318 7.838 6.822
Cash Interest Paid 0.841 1.222 1.222 1.222 1.222
Changes in Working Capital -12.594 -87.445 -77.458 -35.188 -15.205
Cash From Investing Activities -257.558 -106.729 -79.111 -58.884 -44.316
Capital Expenditures -28.136 -101.278 -73.66 -53.433 -38.865
Other Investing Cash Flow Items, Total -229.422 -5.451 -5.451 -5.451 -5.451
Cash From Financing Activities 2.417 35.297 26.394 19.711 3.518
Financing Cash Flow Items -5.409 -5.028 -5.028 -5.028 -5.028
Issuance (Retirement) of Stock, Net 7.826 40.325 31.422 24.739 8.546
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
Foreign Exchange Effects -0.018 0.234 0.316 0.199 0.193
Net Change in Cash -275.961 -92.571 -79.579 -39.936 -44.687
Tên nhà đầu tư Loại nhà đầu tư Tỷ lệ phần trăm dư nợ Cổ phần nắm giữ Cổ phần nắm giữ thay đổi Ngày sở hữu Xếp hạng doanh thu
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 9.4813 9210082 -415196 2022-12-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 8.8556 8602235 158847 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.6523 8404774 145652 2022-12-31 LOW
Paladin Capital Management, LLC Investment Advisor 8.3511 8112208 0 2022-03-31
ARK Investment Management LLC Investment Advisor 4.4437 4316567 -260247 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.3422 4217954 207975 2022-12-31 LOW
Sands Capital Management, LLC Investment Advisor 3.3012 3206783 -184394 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.2549 3161803 -518131 2022-12-31 LOW
SRS Investment Management, LLC Hedge Fund 3.0939 3005427 0 2022-12-31 LOW
Generation Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.6231 2548100 -57577 2022-12-31 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2421 2177988 -29270 2022-12-31 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.1979 2135038 -17833 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.018 1960300 -337642 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.507 1463901 1108820 2022-12-31 HIGH
Brown Capital Management, LLC Investment Advisor 1.4964 1453630 -161463 2022-12-31 LOW
Foresite Capital Management, LLC Private Equity 1.3985 1358528 -1145000 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3854 1345749 -18168 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3601 1321234 63324 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.2491 1213394 999487 2022-12-31 HIGH
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.2158 1180996 27291 2022-12-31 LOW

Tại sao nên chọn Capital.com? Những con số của chúng tôi đã tự nói lên điều đó.

Capital.com Group

500K+

Thương nhân

92K+

Hoạt động khách hàng tháng

$53M+

Hàng tháng, hàng đầu tư khối lượng

$30M+

Rút mỗi tháng

Máy tính giao dịch

Tính Lãi&Lỗ giả định trường hợp bạn đã mở một giao dịch CFD vào một ngày nhất định (chọn ngày) và đóng vào một ngày khác (chọn ngày).

Phí hoa hồng giao dịch
0
 • 1:1
Đòn bẩy
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Khoản đầu tư
Quy mô giao dịch (Đòn bẩy x Khoản đầu tư):
Mở cửa thị trường

Đóng cửa thị trường

Bán Mua
Industry: Laboratory Diagnostic & Testing Substances

6230 Stoneridge Mall Road
PLEASANTON
CALIFORNIA 94588
US

Báo cáo thu nhập

 • Annual
 • Quarterly

Mọi người cũng xem

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.4092%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.3873%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.005

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0249%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0027%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 3.0

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0156%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán -0.0063%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.03

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế mua -0.0185%
Phí giao dịch qua đêm cho vị thế bán 0.0102%
Thời gian phí giao dịch qua đêm 21:00 (UTC)
Chênh lệch 0.30

Bạn vẫn đang tìm một nhà môi giới đáng tin cậy?

Hãy tham gia cùng hơn 500,000 nhà giao dịch đã lựa chọn Capital.com trên khắp thế giới

1. Tạo và xác minh tài khoản của bạn 2. Nạp tiền 3. Tìm giao dịch