Thị trường
Tiếng Việt

Các sản phẩm phái sinh tiền điện tử không có sẵn cho các khách hàng Bán lẻ đã đăng ký với Capital Com (UK) Ltd.

 

Cảnh báo rủi ro: các giao dịch với các công cụ phi tập trung, không giao dịch là một hoạt động rủi ro và không chỉ có lợi nhuận mà còn có thể thua lỗ. Quy mô của khoản lỗ tiềm ẩn được giới hạn trong số tiền do chúng tôi nắm giữ và thay mặt cho bạn, liên quan đến tài khoản giao dịch của bạn. Lợi nhuận đã từng có không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Sử dụng các dịch vụ đào tạo của công ty chúng tôi để hiểu các rủi ro trước khi bạn bắt đầu hoạt động.

 

Capital Com Australia Limited (ABN 47 625 601 489) là một công ty được đăng ký tại Úc và được quản lý bởi Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) theo AFSL 513393.

 

Capital Com (UK) Limited được đăng ký hoạt động tại Anh và Xứ Wales với số đăng ký doanh nghiệp là 10506220. Được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), theo số đăng ký 793714.

 


Capital Com SV Investments Limited được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) theo số giấy phép 319/17. Capital Com SV Investments Limited, công ty Số đăng ký: 354252, địa chỉ đăng ký: 28 Octovriou 237, Lophitis Trung tâm kinh doanh II, tầng 6, 3035, Limassol, Cyprus.

 

Công ty cổ phần đóng “Capital Com Bel” được đăng ký với Ủy ban điều hành thành phố Minsk ngày 19.03.2019 với số đăng ký doanh nghiệp là 193225654. Địa chỉ: 220030, Cộng hòa Belarus, Minsk, đường Internatsionalnaya 36/1, văn phòng 823. Giấy chứng nhận đưa vào sổ đăng ký của các công ty ngoại hối số 16 ngày 16.04.2019.