ตลาด
ไทย

การเปรียบเทียบค่าสเปรด

ค่าสเปรดที่แคบกว่าและดีกว่US Tech 100

EUR/USD

GOLD

USD/JPY

AUD/USD

GBP/USD

EUR/GBP

USD/CAD

US Tech 100

1.9

EUR/USD

0.00008

GOLD

0.28

USD/JPY

0.008

AUD/USD

0.00006

GBP/USD

0.00013

EUR/GBP

0.00015

USD/CAD

0.0002

US Tech 100

1.9

EUR/USD

0.00008

GOLD

0.35

USD/JPY

0.01

AUD/USD

0.00008

GBP/USD

0.00013

EUR/GBP

0.00015

USD/CAD

0.0002

US Tech 100

2.09

EUR/USD

0.00009

GOLD

0.47

USD/JPY

0.019

AUD/USD

0.00021

GBP/USD

0.00021

EUR/GBP

0.00022

USD/CAD

0.00023

US Tech 100

2.4

EUR/USD

0.00009

GOLD

0.45

USD/JPY

0.01

AUD/USD

0.00009

GBP/USD

0.00019

EUR/GBP

0.00015

USD/CAD

0.0002

US Tech 100

2

EUR/USD

0.00009

GOLD

0.5

USD/JPY

0.01

AUD/USD

0.00009

GBP/USD

0.00015

EUR/GBP

0.00015

USD/CAD

0.00021

*ข้อมูลในตารางที่แสดงอยู่จัดทำเมื่อ 8 มกราคม 2021
** โบรกเกอร์บางรายอาจมีค่าคอมมิชชันการซื้อขายเพิ่มเติมในค่าสเปรด Capital.com มีค่าคอมมิชชัน 0%

การเปรียบเทียบความเร็วของการดำเนินงานคำสั่งซื้อ

Capital.com รับประกันการดำเนินงานอย่างปลอดภัย และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีสามารถในการปรับขนาดได้หลายมิติ
มันสามารถดำเนินงานคำสั่งซื้อหลายพันคำสั่งต่อวินาทีการดำเนินงานตามคำสั่งซื้อ (วินาที) ความเร็วของการดำเนินงานตามคำสั่งโดยเฉลี่ย

การดำเนินงานตามคำสั่งซื้อ (วินาที) ความเร็วของการดำเนินงานตามคำสั่งโดยเฉลี่ย

0.022

การดำเนินงานตามคำสั่งซื้อ (วินาที) ความเร็วของการดำเนินงานตามคำสั่งโดยเฉลี่ย

0.104

การดำเนินงานตามคำสั่งซื้อ (วินาที) ความเร็วของการดำเนินงานตามคำสั่งโดยเฉลี่ย

0.05

การดำเนินงานตามคำสั่งซื้อ (วินาที) ความเร็วของการดำเนินงานตามคำสั่งโดยเฉลี่ย

0.029

การดำเนินงานตามคำสั่งซื้อ (วินาที) ความเร็วของการดำเนินงานตามคำสั่งโดยเฉลี่ย

0.029

*ข้อมูลในตารางที่แสดงอยู่จัดทำเมื่อ 11 ธันวาคม 2020

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading