CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากเลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 84% สูญเสียเงินขณะทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

อุปทาน คืออะไร

อุปทาน

อุปทานเป็นคำศัพท์ทางเศรษฐกิจที่หมายถึงปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะที่ซัพพลายเออร์เสนอให้กับผู้บริโภคในราคาที่กำหนดในช่วงเวลาหนึ่ง

อุปทานเป็นแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แสดงถึงจำนวนรวมของสินค้าบางประเภทที่มีให้ผู้บริโภค แนวคิดเรื่องอุปทานมีความเกี่ยวข้องกับอุปสงค์ โดยอุปทานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากราคาสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทต่างๆ ต้องการขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

คุณเคยได้ยินคำว่า อุปทาน จากที่ไหน

แนวคิดเกี่ยวกับอุปทานค่อนข้างซับซ้อนและสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์และปัจจัยอื่น ๆ มากมาย อุปทานเป็นลักษณะเฉพาะของทุกสิ่งที่มีความต้องการในตลาดที่มีการแข่งขันสูง แต่คำนี้มักใช้กับสินค้า บริการ และแรงงาน  

อุปสงค์และอุปทานเป็นหลักการทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐานอีกประการหนึ่ง พูดง่าย ๆ คือ เมื่ออุปทานสูงและอุปสงค์ต่ำ ราคาก็จะยังอยู่ในระดับต่ำ แต่เมื่ออุปทานต่ำและอุปสงค์สูง ราคาจะเพิ่มขึ้น 

ในเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ อุปสงค์และอุปทานถูกกำหนดโดย John Locke และถูกนำไปใช้โดย Adam Smith ใน "การไต่สวนเกี่ยวกับธรรมชาติของความมั่งคั่งของประชาชาติ" ซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี 1776 กราฟอุปทานเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1870 ต่อมา ในปี 1890 "หลักการเศรษฐศาสตร์" ของ Alfred Marshall ก็ได้รับความนิยม 

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับอุปทาน

กล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่อราคาของผลิตภัณฑ์หนึ่งต่ำ อุปทานก็มีแนวโน้มต่ำเช่นกัน เมื่อราคาสูง อุปทานก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ มักจะมองหาผลกำไรมากขึ้น ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะนำเสนอสินค้าในราคาที่สูงกว่า 

มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง

  • ราคาสินค้า

  • ราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

  • ต้นทุนการผลิต

  • ราคาของปัจจัยการผลิต

  • ปริมาณหน่วยผลิต

  • เทคโนโลยีเบื้องหลังกระบวนการผลิต

  • ความคาดหวังของผู้ผลิต

  • นโยบายของรัฐบาล

  • ปัจจัยทางธรรมชาติและอื่น ๆ 

ซัพพลายเออร์จะพยายามคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคา และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อย่างรวดเร็ว แต่ว่าไม่ใช่ว่าปัจจัยด้านการตลาดทั้งหมดจะคาดเดาได้ง่าย ตัวอย่างเช่น เราไม่สามารถคำนวณผลผลิตของสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ แม้ว่าผลผลิตของสินค้าจะส่งผลต่อราคาก็ตาม

เส้นอุปทานมักจะถูกวาดด้วยปริมาณ — ตัวแปรตาม — แสดงในแนวนอน และราคา — ตัวแปรอิสระ — แสดงในแนวตั้ง 

อุปทานหมายถึงอะไร? ในตลาดสินค้า อุปทานหมายถึงปริมาณของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยเวลาที่ผู้ผลิตจะขายในราคาต่าง ๆ 

ในตลาดแรงงาน อุปทานหมายถึงจำนวนเวลาต่อสัปดาห์ (หรือเดือน) ที่บุคคลหนึ่งยินดีใช้ในการทำงานตามอัตราค่าจ้าง

ในตลาดการเงิน ปริมาณเงินแสดงถึงปริมาณของสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งกำหนดและได้รับผลกระทบจากนโยบายการเงินของประเทศ

 

ต้องการทดลองใช้? เปิดบัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนทักษะของคุณ

เทรดทันที

วิดีโอล่าสุด

ยังคงมองหาโบรกเกอร์ที่ไว้ใจได้?

เข้าร่วมกับนักเทรดทั่วโลกมากกว่า 535,000 ราย ผู้ซึ่งเลือกซื้อขายกับ Capital.com

1. สร้างและยืนยันบัญชีของคุณ 2. ฝากเงิน 3. ค้นหาการซื้อขายของคุณ