ตลาด
ไทย
(GMT -12:00) Baker Island Time
(GMT -11:00) Samoa Standard Time
(GMT -10:00) Cook Island Time
(GMT -10:00) Hawaii-Aleutian Standard Time
(GMT -10:00) Hawaii Standard Time
(GMT -10:00) Tahiti Time
(GMT -9:30) Marquesas Islands Time
(GMT -9:00) Alaska Standard Time
(GMT -9:00) Gambier Island Time
(GMT -9:00) Hawaii-Aleutian Daylight Time
(GMT -8:00) Alaska Daylight Time
(GMT -8:00) Clipperton Island Standard Time
(GMT -8:00) Pacific Standard Time (North America)
(GMT -7:00) Mountain Standard Time (North America)
(GMT -7:00) Pacific Daylight Time (North America)
(GMT -6:00) Central Standard Time (North America)
(GMT -6:00) Easter Island Standard Time
(GMT -6:00) Galapagos Time
(GMT -6:00) Mountain Daylight Time (North America)
(GMT -5:00) Central Daylight Time (North America)
(GMT -5:00) Colombia Time
(GMT -5:00) Ecuador Time
(GMT -5:00) Eastern Standard Time (North America)
(GMT -4:00) Atlantic Standard Time
(GMT -4:00) Bolivia Time
(GMT -4:00) Chile Standard Time
(GMT -4:00) Eastern Caribbean Time
(GMT -4:00) Eastern Daylight Time (North America)
(GMT -4:00) Falkland Islands Time
(GMT -4:00) Guyana Time
(GMT -4:00) Venezuelan Standard Time
(GMT -3:30) Newfoundland Standard Time
(GMT -3:00) Atlantic Daylight Time
(GMT -3:00) Argentina Time
(GMT -3:00) Brasilia Time (Sao Paulo, Rio De Janeiro)
(GMT -3:00) Chile Summer Time
(GMT -3:00) Falkland Islands Summer Time
(GMT -3:00) French Guiana Time
(GMT -3:00) Uruguay Standard Time
(GMT -2:30) Newfoundland Daylight Time
(GMT -2:00) South Georgia and the South Sandwich Islands
(GMT -2:00) Uruguay Summer Time (not in use)
(GMT -1:00) Azores Summer Time
(GMT -1:00) Cape Verde Time
(GMT +0:00) Greenwich Mean Time
(GMT +0:00) Western European Time
(GMT +1:00) British Summer Time
(GMT +1:00) Central European Time
(GMT +1:00) AIX specific equivalent of Central European Time
(GMT +1:00) Irish Summer Time
(GMT +1:00) Middle European Time (same as CET)
(GMT +1:00) West Africa Time
(GMT +1:00) Western European Daylight (Summer) Time
(GMT +2:00) Central Africa Time
(GMT +2:00) Central European Daylight (Summer) Time
(GMT +2:00) Eastern European Time
(GMT +2:00) Heure Avancée d'Europe Centrale French for CEST
(GMT +2:00) Israel Standard Time
(GMT +2:00) Middle European Saving Time (same as CEST)
(GMT +2:00) South African Standard Time
(GMT +3:00) Arabia Standard Time (Riyadh, Baghdad)
(GMT +3:00) East Africa Time
(GMT +3:00) Eastern European Daylight (Summer) Time
(GMT +3:00) Israel Daylight Time
(GMT +3:00) Moscow Standard Time (Russia time zone 2)
(GMT +3:30) Iran Standard Time
(GMT +4:00) Armenia Time
(GMT +4:00) Azerbaijan Time
(GMT +4:00) Georgia Standard Time
(GMT +4:00) Gulf Standard Time (Abu Dhabi)
(GMT +4:00) Mauritius Time
(GMT +4:00) Réunion Time
(GMT +4:00) Samara Time (Russia time zone 3)
(GMT +4:00) Seychelles Time
(GMT +4:30) Afghanistan Time
(GMT +5:00) Heard and McDonald Islands Time
(GMT +5:00) Pakistan Standard Time
(GMT +5:00) Yekaterinburg Time (Russia time zone 4)
(GMT +5:30) India Standard Time
(GMT +5:30) Sri Lanka Time
(GMT +5:45) Nepal Time
(GMT +6:00) British Indian Ocean Time
(GMT +6:00) Bangladesh Standard Time
(GMT +6:00) Bhutan Time
(GMT +6:00) Omsk Time
(GMT +6:30) Cocos Islands Time
(GMT +6:30) Myanmar Standard Time
(GMT +7:00) Christmas Island Time
(GMT +7:00) Indochina Time
(GMT +7:00) Krasnoyarsk Time (Russia time zone 6)
(GMT +7:00) Thailand Standard Time
(GMT +8:00) Australian Western Standard Time
(GMT +8:00) Brunei Time
(GMT +8:00) China Standard Time
(GMT +8:00) Hong Kong Time
(GMT +8:00) Irkutsk Time
(GMT +8:00) Malaysia Standard Time
(GMT +8:00) Malaysian Time
(GMT +8:00) Philippines Standard Time
(GMT +8:00) Singapore Time
(GMT +8:00) Singapore Standard Time
(GMT +9:00) Australian Western Daylight Time
(GMT +9:00) Japan Standard Time
(GMT +9:00) Korea Standard Time
(GMT +9:00) Yakutsk Time (Russia time zone 8)
(GMT +9:30) Australian Central Standard Time
(GMT +10:00) Australian Eastern Standard Time
(GMT +10:00) Chamorro Standard Time
(GMT +10:00) Vladivostok Time (Russia time zone 9)
(GMT +10:30) Australian Central Daylight Time
(GMT +10:30) Lord Howe Standard Time
(GMT +11:00) Australian Eastern Daylight Time
(GMT +11:00) Magadan Time (Russia time zone 10)
(GMT +11:00) Solomon Islands Time
(GMT +11:30) Norfolk Time
(GMT +12:00) Fiji Standard Time
(GMT +12:00) Gilbert Island Time
(GMT +12:00) New Zealand Standard Time
(GMT +12:00) Kamchatka Time (Russia time zone 11)
(GMT +12:45) Chatham Standard Time
(GMT +13:00) New Zealand Daylight Time
(GMT +13:00) Phoenix Island Time
(GMT +13:45) Chatham Daylight Time
(GMT +14:00) Line Islands Time
Time Country Event Actual Forecast Previous
Wednesday, January 19, 2022
08:00 South Africa-Inflation-CPI NSA* (Index) 123.5
07:00 Germany-Inflation Final-CPI Final NSA * (Index) 110.5
11:00 United Kingdom-Business Optm Idx-CBI Business Optimism (Net balance) 2
07:00 Germany-Inflation Final-CPI Final MM* 0.5% -0.2%
08:00 South Africa-Inflation-CPI MM* 0.4% 0.5%
08:00 South Africa-Inflation-Core Inflation YY* 3.3% 3.3%
07:00 Germany-Inflation Final-HICP Final YY* 5.7% 6%
08:00 South Africa-Inflation-Core Inflation MM* 0.2% 0.1%
07:00 Germany-Inflation Final-CPI Final YY* 5.3% 5.2%
07:00 Germany-Inflation Final-HICP Final MM* 0.3% 0.3%
11:00 South Africa-Retail Sales-Retail Sales YY* 1.9% 1.8%
11:00 United Kingdom-CBI trends - orders-CBI Trends - Orders (Net balance) 24
09:00 Euro Zone-ECB c/a-Current Account NSA,EUR* 20.5
08:00 South Africa-Inflation-CPI YY* 5.7% 5.5%
13:30 Canada-Wholesale trade-Wholesale Trade MM* 2.7% 1.4%
09:00 Euro Zone-ECB c/a-Current Account SA, EUR* 18.1
13:00 Russia-Trade-Foreign Trade* (USD) 21.056 19.778
09:30 United Kingdom-PPI-PPI Core Output YY NSA* 9.4% 7.9%
23:50 Japan-Trade-Trade Balance Total Yen (JPY) -784.1 -955.6
21:45 New Zealand-Inflation-Food Price Index -0.6%
10:00 Ghana-PPI-PPI YY* 13.6%
18:00 United States-Bond Auction - 20 Year-20Y Bond Auc - HAP*
09:00 Slovakia-Unemployment rate-Unemployment Rate* 6.59% 6.6%
14:30 Turkey-Debt-Central Govt Debt Stock* (TRY) 2707.8
21:00 South Korea-PPI-PPI Growth MM* 0.5%
13:30 United States-Housing Stats-House Starts MM: Change * 1.65% 11.8%
13:30 United States-House Starts-Build Permits: Change MM * 1.701% 3.6%
23:50 Japan-Capital flows data-Foreign Stock Investment* (JPY) -834.5
18:00 North America-COVID-19-NCOV19 Deaths RTR (Person) 1188220
18:00 World-COVID-19-NCOV19 Deaths RTR (Person) 5900540 5900100
18:00 Central and South America-COVID-19-NCOV19 Deaths RTR (Person) 1268770
18:00 Sub-Saharan Africa-COVID-19-NCOV19 Deaths RTR (Person) 159473
18:00 Europe-COVID-19-NCOV19 Deaths RTR (Person) 2046680
18:00 Euro Zone-COVID-19-NCOV19 Deaths RTR (Person) 629417
18:00 European Union-COVID-19-NCOV19 Deaths RTR (Person) 933568
18:00 Middle East and North Africa-COVID-19-NCOV19 Deaths RTR (Person) 284107
18:00 Asia Pacific-COVID-19-NCOV19 Deaths RTR (Person) 953293 952852
18:00 World-Coronavirus-COVID19 Tot Cases WHO (Person) 328533000
18:00 World-COVID vaccinated-NCOV19 Fully vaccinated
10:00 Euro Zone-Construction Output-Construction Output MM* 1.56%
11:00 Ireland-CPI-CPI NSA* (Index) 106.5
07:00 United Kingdom-Inflation-CPI NSA* (Index) 7.1 114.5
15:30 United States-EIA Ethonal-EIA Ethanol Fuel Total* (Barrel/Day) 1006
13:55 United States-Redbook-Redbook YY * 14.4%
10:00 Greece-Unemployment-Unemployment Rate (Mth)* 13.3%
23:30 Australia-Consumer sentiment-Consumer Sentiment -2% -1%
17:30 Brazil-Foreign reserves-Foreign Exchange Flows* (USD) -1.132
12:00 United States-MBA-MBA 30-Yr Mortgage Rate 3.52%
11:00 Ireland-House prices-IE Resi Prop Prices YY* 13.5%
13:30 Canada-Inflation-CPI YY SA* 2.1% 4.56%
11:00 Portugal-Current account-Current Account Balance* (EUR) -1.443
21:30 United States-API OIL STOCKS-API Cushing number * (Number of) -1.3 -3.659

ยังคงมองหาโบรกเกอร์ที่ไว้ใจได้?


เข้าร่วมกับนักเทรดทั่วโลกมากกว่า 300,000 ราย ผู้ซึ่งเลือกซื้อขายกับ Capital.com

1. สร้างบัญชี

2. ฝากเงิน

3. ค้นหาการซื้อขายของคุณ