รายย่อย มืออาชีพ

ชื่อ

เลเวอเรจ

เงินฝากขั้นต่ำ

แผนภูมิขั้นสูง

ช่วงของตลาด

การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ

คำแนะนำเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์ม

การวิเคราะห์ที่กำหนดเอง

ผู้จัดการบัญชีเฉพาะ

การสัมมนาผ่านเว็บสุดพิเศษ

กิจกรรมพรีเมียร์

เงินคืน

 

บัญชีมาตรฐาน

เลเวอเรจ

สูงสุด 30:1

เงินฝากขั้นต่ำ

up to $3,000

แผนภูมิขั้นสูง

ช่วงของตลาด

การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ

คำแนะนำเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์ม

การวิเคราะห์ที่กำหนดเอง

ผู้จัดการบัญชีเฉพาะ

การสัมมนาผ่านเว็บสุดพิเศษ

กิจกรรมพรีเมียร์

เงินคืน

บัญชีพลัส

เลเวอเรจ

สูงสุด 30:1

เงินฝากขั้นต่ำ

$3,000

แผนภูมิขั้นสูง

ช่วงของตลาด

การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ

คำแนะนำเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์ม

การวิเคราะห์ที่กำหนดเอง

ผู้จัดการบัญชีเฉพาะ

การสัมมนาผ่านเว็บสุดพิเศษ

กิจกรรมพรีเมียร์

เงินคืน

บัญชีพรีเมียร์

เลเวอเรจ

สูงสุด 30:1

เงินฝากขั้นต่ำ

$10,000

แผนภูมิขั้นสูง

ช่วงของตลาด

การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ

คำแนะนำเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์ม

การวิเคราะห์ที่กำหนดเอง

ผู้จัดการบัญชีเฉพาะ

การสัมมนาผ่านเว็บสุดพิเศษ

กิจกรรมพรีเมียร์

เงินคืน