CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากเลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 84% สูญเสียเงินขณะทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

คุณเคยสงสัยไหมว่า “GDP หมายถึงอะไร?” คำจำกัดความผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นตัวบ่งชี้วัดทางการเงินในวงกว้างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยประเมินมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตในช่วงเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปเป็นรายปีหรือรายไตรมาสภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรวมถึงการบริโภคของภาครัฐและเอกชนทั้งหมด ดุลการค้าต่างประเทศ การลงทุน ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล การเพิ่มสินค้าคงคลังของภาคเอกชน และค่าก่อสร้างที่ชำระแล้ว โดยในแต่ละประเทศ GDP มักจะวัดโดยหน่วยงานของรัฐGDP

GDP ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักทางเศรษฐศาสตร์ ช่วยให้นักวิเคราะห์เห็นภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของประเทศได้มากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจดี ค่าแรงจะเพิ่มขึ้นและอัตราการว่างงานลดลง เนื่องจากธุรกิจต้องการแรงงานมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น GDP ที่เพิ่มขึ้นหมายความว่ารายได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นตามลำดับ เช่นเดียวกับกำลังซื้อของผู้บริโภค และในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน GDP ไม่ว่าจะลบหรือบวก มักจะสะท้อนให้เห็นในตลาดหุุ้น

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งแสดงถึงการผลิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากภายในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจนั้น และสามารถส่งผลกระทบต่อหลายประการตั้งแต่การเงินส่วนบุคคลไปจนถึงการลงทุนจนถึงการเพิ่มขึ้นของการว่าจ้าง การทำความเข้าใจ GDP ของประเทศอาจเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความสำคัญเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของประเทศเพื่อค้นหาโอกาสระหว่างประเทศที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกซื้อหุ้นในบริษัทที่ตั้งอยู่ในเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจากที่ไหน?

หากมีคนพูดถึงขนาดของเศรษฐกิจ คนส่วนใหญ่มักจะหมายถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ คุณมักจะได้ยินนักข่าว นักเศรษฐศาสตร์ และนักการเมืองมักใช้อัตราการเติบโตของ GDP เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคำจำกัดความของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคืออะไรและ GDP ย่อมาจากอะไร เราสามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

แนวคิดพื้นฐานของ GDP มีมาค่อนข้างนานแล้ว โดยแนวคิดนี้เริ่มต้นขึ้นระหว่างปี 1654 ถึง 1676 โดย วิลเลียม เพ็ตตี้ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญาชาวอังกฤษ เขาเกิดแนวคิดในการคำนวณค่าประมาณของยอดรวม: รายได้และค่าใช้จ่าย ประชากร ที่ดิน และทรัพย์สินอื่น ๆ ของเวลส์และอังกฤษ เพื่อต่อสู้กับเจ้าของบ้านจากการเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมระหว่างสงครามแองโกล-ดัตช์ ต่อมาในปี 1695 วิธีการนี้ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมโดย ชาร์ลส์ เดฟแนนท์ นักการเมือง นักค้าขาย และนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ในปี 1934 ไซมอน คุซเนตส์ นำเสนอแนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับ GDP ในรายงานของรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา ในปี 1944 หลังจากการประชุมเบรตตันวูดส์ ในที่สุด GDP ก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการวัดเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวาง

ในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาลทั่วโลกได้เพิ่มการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความจำเพาะและความถูกต้องของ GDP วิธีการคำนวณยังมีวิวัฒนาการเพื่อให้ทันกับการวัดการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมในอุตสาหกรรมและการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นใหม่

ประเภทของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ในความเป็นจริง มีวิธีในการวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศสองถึงสามวิธี สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่ามี GDP ประเภทใด นักเศรษฐศาสตร์มักใช้ GDP สองประเภทในการวัด: มูลค่าตามราคาปัจจุบัน (Nominal) และมูลค่าตามราคาคงที่ (Real)

GDP ตามราคาปัจจุบันคือผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศ มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในปีที่กำหนดโดยไม่มีการปรับสำหรับระดับราคา

เมื่อพิจารณาว่า GDP ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินของบริการและสินค้าที่ผลิต สิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ ระดับราคามีผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่า GDP ตามราคาปัจจุบัน ราคาที่เพิ่มขึ้นมักจะทำให้ GDP ตามราคาปัจจุบันเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาที่ลดลงมักจะทำให้มูลค่า GDP ตามราคาปัจจุบันน้อยลง อย่างไรก็ตาม ไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตเสมอไป นั่นคือเหตุผลที่เมื่อดูเพียง GBP เพียงอย่างเดียว จะเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าเงินเพิ่มขึ้นจากการขยายการผลิตหรือการเพิ่มขึ้นของราคา

ด้วยเหตุนี้ นักเศรษฐศาสตร์จึงใช้การปรับอัตราเงินเฟ้อเพื่อค้นหาสิ่งที่เรียกว่า GDP ตามราคาคงที่ของเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์จะปรับค่า GDP สำหรับอัตราเงินเฟ้อโดยการปรับผลผลิตของปีใดก็ตามสำหรับระดับราคาในปีอ้างอิงหรือที่เรียกว่าปีฐาน พูดง่าย ๆ คือ GDP ตามราคาคงที่จะเท่ากับผลผลิตทางเศรษฐกิจที่ปรับตามผลกระทบของเงินเฟ้อ คำนวณโดยใช้ตัวปรับราคา GDP ซึ่งเป็นส่วนต่างของราคาระหว่างฐานกับปีปัจจุบัน GDP ตามราคาคงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตลาด ซึ่งจำกัดความแตกต่างระหว่างสถิติการส่งออกในแต่ละปี วิธีนี้ทำให้เปรียบเทียบ GDP ของประเทศได้ทุกปีและดูว่ามีการเติบโตจริงหรือไม่

GDP ตามราคาปัจจุบันจะสูงกว่า GDP ตามราคาคงที่ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมักเป็นตัวเลขบวก เมื่อ GDP ตามราคาปัจจุบันสูงกว่า GDP ตามราคาคงที่ อัตราเงินเฟ้อที่มีนัยสำคัญจะถูกระบุ และในทางกลับกัน เมื่อ GDP ตามราคาคงที่สูงกว่า GDP ตามราคาปัจจุบัน จะบ่งชี้ถึงภาวะเงินฝืดในระบบเศรษฐกิจที่กำหนด

GDP ตามราคาคงที่นั้นมีประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบ GDP ของสองปีหรือมากกว่านั้น เนื่องจากจะขจัดผลกระทบของเงินเฟ้อ โดยเน้นที่ปริมาณเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกัน GDP ตามราคาปัจจุบันจะใช้ในการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของไตรมาสที่แตกต่างกันภายในปีเดียวกัน

การคำนวณ GDP

โดยทั่วไป ส่วนประกอบของ GDP ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล การใช้จ่ายของรัฐบาล การลงทุนทางธุรกิจ และดุลการค้า

GDP สามารถกำหนดได้สามวิธี คือ แนวทางรายได้ วิธีการใช้จ่าย และวิธีการผลิต

แนวทางรายได้อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่ารายจ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจควรเท่ากับรายได้รวมที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการทางเศรษฐกิจทั้งหมด โดยคำนวณ GDP เป็นรายได้รวมที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจทั้งหมดในประเทศได้รับ ในรูปแบบของปัจจัยรายได้ เช่น กำไร ค่าจ้าง รายได้ค่าเช่า รายได้เงินปันผล และรายได้ดอกเบี้ย

วิธีการใช้จ่ายอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่าผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดต้องซื้อโดยใครบางคน หมายความว่ามูลค่าของผลผลิตทั้งหมดต้องเท่ากับรายจ่ายทั้งหมดของประชาชนในการซื้อสินค้า โดยคำนวณ GDP เป็นมูลค่ารวมของรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล การลงทุนโดยรวมของภาคเอกชนในประเทศ การใช้จ่ายของรัฐบาล และสุทธิของการส่งออกมากกว่าการนำเข้าภายในเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่กำหนด

วิธีการผลิตหรือมูลค่าเพิ่มเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดในสามวิธี ประกอบด้วยการรวมมูลค่าเพิ่มรวมของอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือคำนวณ GDP เป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มจากบริการและสินค้าทั้งหมดในระหว่างการผลิตภายในเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่กำหนด

สิ่งสำคัญคือ โดยพื้นฐานแล้ววิธีการเหล่านี้ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันและให้ค่า GDP เท่ากัน

แหล่งที่มาของ GDP

เป็นที่ทราบกันดีว่าธนาคารโลกมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือที่สุดฐานข้อมูลหนึ่ง ซึ่งรวมถึงรายการข้อมูล GDP ของประเทศต่าง ๆ ที่ครอบคลุมมากที่สุด นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยังให้ข้อมูล GDP ผ่านฐานข้อมูลหลายแห่ง รวมถึงสถิติการเงินระหว่างประเทศและแนวโน้มเศรษฐกิจโลก แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออีกแหล่งหนึ่งที่สามารถหาข้อมูล GDP ได้คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งให้ทั้งข้อมูลทั้งในอดีตและการคาดการณ์การเติบโตของ GDP

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDP ต่อหัว

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โปรดดูที่ GDP ต่อหัวและอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP

เปิดบัญชีซื้อขายในเวลาน้อยกว่า 3 นาที

เทรดทันที

วิดีโอล่าสุด

ยังคงมองหาโบรกเกอร์ที่ไว้ใจได้?

เข้าร่วมกับนักเทรดทั่วโลกมากกว่า 535,000 ราย ผู้ซึ่งเลือกซื้อขายกับ Capital.com

1. สร้างและยืนยันบัญชีของคุณ 2. ฝากเงิน 3. ค้นหาการซื้อขายของคุณ