CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 84% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad är volatilitet?

Förklaring av volatilitet inom handel

Det är prisrörelsers omfattning och hastighet. Analytiker uppmärksammar volatilitet i en marknad, ett index och specifika värdepapper. Genom att granska volatiliteten kan du försöka beräkna risken.

Var har du hört talas om volatilitet?

Begreppet får mycket uppmärksamhet under perioder med ekonomisk turbulens. Det är då osäkerhet hos investerare kan driva aktiemarknadens volatilitet och då aktiepriser svänger snabbt.

Vad du behöver veta om volatilitet..

Ett värdepapper sägs ha en högre volatilitetsnivå när dess värde kan ändras dramatiskt under en kort tidsrymd. Volatilitet beräknas med måttet 'standardavvikelse' som mäter en tillgångs avvikelse från medelvärdet.

Vissa tillgångar har högre volatilitet än andra. Enskilda aktier har till exempel högre volatilitet än ett aktiemarknadsindex som innehåller flera olika aktier. Så mindre riskbenägna investerare kan välja att undvika värdepapper med högre volatilitet på grund av den osäkra avkastningen.

För att få en fingervisning om volatilitet kan investerare uppskatta ett värdepappers beta. Beta mäter värdepapprets volatilitet i jämförelse med den större marknaden och används i Capital Asset Pricing Model (CAPM), som räknar ut den förväntade avkastningen på en tillgång baserat på dess beta och dess förväntade marknadsavkastning.

För att hjälpa investerare förutsäga volatiliteten för S&P 500 Index, driver Chicago Board Options Exchange volatilitetsindexet VIX.

Relaterade termer

Öppna ett handelskonto på mindre än 3 minuter

Senaste video

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?

Gör som fler än 535 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto 2. Gör en insättning 3. Allt är klart. Börja handla