Testa dig själv

Vad är det enklaste sättet för en småsparare att handla i derivat?

På eBay eller Amazon
Via derivatbörsen
Via andelsfonder och börshandlade fonder
Via aktiemarknaden