x
Svenska
Mitt konto
Testa dig själv

Vilken av följande tillgångar kan handlas som terminskontrakt?

Räntesats
Alla svaren är de korrekta
Råvaror
Aktieindex