Testa dig själv

Vilken av följande tillgångar kan handlas som terminskontrakt?

Alla svaren är de korrekta
Råvaror
Räntesats
Aktieindex