x
Svenska
Mitt konto
Testa dig själv

Vilken av följande tillgångar kan handlas som terminskontrakt?

Räntesats
Råvaror
Alla svaren är de korrekta
Aktieindex