Testa dig själv

Vilken av följande tillgångar kan handlas som terminskontrakt?

Råvaror
Alla svaren är de korrekta
Räntesats
Aktieindex