Testa dig själv

Vilken av följande tillgångar kan handlas som terminskontrakt?

Räntesats
Alla svaren är de korrekta
Aktieindex
Råvaror