CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 84% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Stopporder

Handledning i stopporder

Vad är en stopporder?

En stopporder är en instruktion som du kan ge din mäklare att köpa eller sälja ett värdepapper när det når ett visst pris. Det är ett sätt att begränsa de potentiella förlusterna eller bevara de potentiella vinsterna vid en handel, i synnerhet om du inte har möjlighet att noggrant övervaka din portfölj.

Var har du hört talas om stopporder?

Du kanske har lagt en stopporder hos din mäklare när du går på semester, med vetskap om att du inte kommer kunna hålla ett vakande öga på din portfölj medan du är borta. Om du är en privat investerare kan du också ge instruktioner med stoppordern för en handel som du utför via en webbplattform.

Vad du behöver veta om stopporder...

När priset på värdepappret har överstigit det överenskomna priset, det så kallade stoppriset, blir stoppordern omedelbart en marknadsorder och mäklaren köper eller säljer värdepappret till dess aktuella marknadsvärde.

Det finns stopporder att sälja och stopporder att köpa. För en stopporder att köpa är stoppriset normalt sett högre än det aktuella marknadspriset. Investerare använder dem för att köpa värdepapper när priset överstiger denna bestämda nivå. För en stopporder att sälja är stoppriset lägre än det aktuella marknadspriset. Investerare använder dem för att sälja ett värdepapper när priset faller till en viss nivå.

Stopporder kallas också stopp-loss-order och de kan vara ett användbart verktyg för att minska förluster och bevara vinster, i synnerhet vid högriskhandel. Å andra sidan ger de ingen garanti. Handeln utförs inte nödvändigtvis exakt vid stoppriset på grund av prisglidning. Dessutom kan en stopporder aktiveras av en kortvarig fluktuation i värdepapprets marknadspris som inte uppvisar en bredare trend.

Relaterade termer

Öppna ett handelskonto på mindre än 3 minuter

Senaste video

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?

Gör som fler än 530 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto 2. Gör en insättning 3. Allt är klart. Börja handla