Testa dig själv

Handlas ränteswappar på börser?

Ja
Nej