Testa dig själv

Handlas ränteswappar på börser?

Nej
Ja