CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 84% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Scan to Download iOS&Android APP

Handla Metromile, Inc. - MILE CFD

-
0%
 • Sammanfattning
 • Historiska uppgifter
 • Händelser
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflöde
 • Äganderätt
Handelsvillkor
Spridning -
Lång position avgift över natten

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
-0.024068%
Kort position avgift över natten

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
0.001846%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Min handlade kvantitet 1
Valuta USD
Marginal 20%
Börsen United States of America
Provision för handel 0%

*Information provided by Capital.com

Nyckelstatistik
Föreg. Stäng* N/A
Öppna* N/A
1 års förändring* N/A
Dagens intervall* N/A
52 veckors intervall 0.75-7.77
Genomsnittlig volym (10 dagar) N/A
Genomsnittlig volym (3 månader) 19.37M
Marknadsvärde 127.19M
P/E-ratio -100.00K
Antal utestående aktier 130.42M
Intäkter 108.32M
EPS -1.15
Utdelning (avkastning %) N/A
Beta -100.00K
Nästa datum för vinst Aug 8, 2022

All data tillhandahålls av Refinitiv förutom de uppgifter som är markerade med en asterisk. Denna *data tillhandahålls av Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Stängningskurs Change Change (%) Öppningskurs High Low

Metromile, Inc. Events

Tid (UTC) (UTC) Land Händelse
No events scheduled
Visa alla händelser
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019
Totala intäkter 104.897 35.064 52.755
Totala rörelsekostnader 302.786 79.884 109.608
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 137.571 6.739 25.263
Depreciation / Amortization 11.306 11.188 10.648
Other Operating Expenses, Total 44.955 23.936 26.642
Rörelseintäkter -197.889 -44.82 -56.853
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet -15.974 -6.067 -0.247
Övrigt, netto -2.596 -69.294 -0.092
Nettoresultat före skatt -216.459 -120.181 -57.192
Nettoresultat efter skatt -216.459 -120.097 -57.229
Nettoresultat före extraordinära poster -216.459 -120.097 -57.229
Nettoresultat -216.459 -120.097 -57.229
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -216.459 -120.097 -57.229
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -216.459 -120.097 -57.229
Resultat efter utspädning -216.459 -120.097 -57.229
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 114.61 126.782 126.782
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -1.88866 -0.94728 -0.4514
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -1.88707 -0.94728 -0.4514
Total Premiums Earned 104.78 34.541 50.857
Net Investment Income 0.117 0.523 1.898
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 108.771 38.021 47.055
Extraordinära kostnader (intäkter) 0.183
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Totala intäkter 20.699 29.522 30.001 28.098 17.276
Totala rörelsekostnader 55.149 79.874 67.778 76.244 78.89
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 11.069 31.37 19.924 35.133 50.444
Depreciation / Amortization 3.368 3.116 2.838 2.701 2.651
Other Operating Expenses, Total 13.369 14.172 11.745 10.649 9.089
Rörelseintäkter -34.45 -50.352 -37.777 -48.146 -61.614
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet 0 0 0 -0.098 -15.876
Övrigt, netto 0.131 5.537 11.02 6.984 -26.137
Nettoresultat före skatt -34.319 -44.815 -26.757 -41.26 -103.627
Nettoresultat efter skatt -34.319 -44.815 -26.757 -41.26 -103.627
Nettoresultat före extraordinära poster -34.319 -44.815 -26.757 -41.26 -103.627
Nettoresultat -34.319 -44.815 -26.757 -41.26 -103.627
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -34.319 -44.815 -26.757 -41.26 -103.627
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -34.319 -44.815 -26.757 -41.26 -103.627
Resultat efter utspädning -34.319 -44.815 -26.757 -41.26 -103.627
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 128.715 128.474 127.167 126.693 75.7916
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -0.26663 -0.34883 -0.21041 -0.32567 -1.36726
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -0.26663 -0.34883 -0.20949 -0.32515 -1.36726
Total Premiums Earned 20.654 29.49 29.971 28.079 17.24
Net Investment Income 0.045 0.032 0.03 0.019 0.036
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 27.343 31.216 33.154 27.695 16.706
Extraordinära kostnader (intäkter) 0 0.117 0.066
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019
Likvida medel 120.94 19.15 18.687
Totala fordringar, netto 4.999 5.815
Total Assets 313.415 202.164 210.494
Property/Plant/Equipment, Total - Net 27.854 12.716 10.57
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 36.795 24.019 18.948
Accumulated Depreciation, Total -8.941 -11.303 -8.378
Intangibles, Net 34.169 25.901 23.981
Long Term Investments 53.907 21.74 38.312
Other Long Term Assets, Total 42.881 31.038 24.2
Other Assets, Total 15.392 69.635 70.906
Accounts Payable 10.82 8.222 5.911
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Total Liabilities 127.027 259.191 149.034
Total Long Term Debt 0 51.934 24.102
Long Term Debt 0 51.934 24.102
Deferred Income Tax 0 0.084
Other Liabilities, Total 7.881 98.023 12.127
Total Equity 186.388 -57.027 61.46
Redeemable Preferred Stock 0 304.469 304.469
Common Stock 0.013 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 769.525 5.482 3.816
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -583.034 -366.575 -246.478
Unrealized Gain (Loss) -0.116 0.011 0.06
Other Equity, Total 0 -0.415 -0.408
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 313.415 202.164 210.494
Total Common Shares Outstanding 128.222 126.782 126.782
Accrued Expenses 18.4
Other Current Liabilities, Total 0.422
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Likvida medel 84.339 120.94 159.157 202.584 221.501
Totala fordringar, netto 6.551 0.624 2.296 4.576
Total Assets 295.513 313.415 332.044 361.101 407.77
Property/Plant/Equipment, Total - Net 25.969 13.654 13.025 13.045 11.564
Intangibles, Net 29.471 34.169 30.311 27.376 24.802
Long Term Investments 60.937 53.907 40.712 41.462 19.533
Other Long Term Assets, Total 41.231 42.881 50.938 41.335 73.545
Other Assets, Total 27.289 29.592 17.053 12.978 31.509
Accounts Payable 8.421 10.82 8.907 8.879 10.018
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0 0.422 0.822
Total Liabilities 137.874 127.027 114.989 125.585 139.906
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 8.1 26.281 17.592 33.815 37.095
Total Equity 157.639 186.388 217.055 235.516 267.864
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012
Additional Paid-In Capital 775.443 769.525 755.276 746.981 738.052
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -617.353 -583.034 -538.219 -511.462 -470.202
Unrealized Gain (Loss) -0.464 -0.116 -0.015 -0.015 0.002
Other Equity, Total 0 0 0 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 295.513 313.415 332.044 361.101 407.77
Total Common Shares Outstanding 130.183 128.222 127.737 126.727 126.727
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 22.595
Accumulated Depreciation, Total -8.941
Accrued Expenses 18.4
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019
Nettoinkomst/baslinje -216.459 -120.097 -57.229
Likvida medel från den löpande verksamheten -95.122 -32.193 -30.741
Likvida medel från den löpande verksamheten 17.221 17.004 15.651
Deferred Taxes 0 -0.084 0.037
Icke-likvida poster 54.978 73.256 2.357
Kontant utbetalda räntor 3.164 2.797 0.212
Förändringar i rörelsekapitalet 49.138 -2.272 8.443
Likvida medel från investeringsverksamheten -64.765 1.805 -63.288
Kapitalutgifter -26.814 -20.011 -20.137
Andra kassaflödesposter från investeringar, totalt -37.951 21.816 -43.151
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 273.52 37.689 24.109
Påverkan på kassaflödet från förändring av aktiekapitalet, netto 4.387 0.209 1.321
Påverkan på kassaflödet från förändring av skuldsättning, netto -67.336 37.48 22.788
Nettoförändring i likvida medel 113.633 7.301 -69.92
Finansieringsposter i kassaflödet 336.469
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -34.319 -216.459 -171.644 -144.887 -103.627
Cash From Operating Activities -27.981 -95.122 -70.331 -47.534 -29.363
Cash From Operating Activities 5.255 17.221 12.523 8.189 4.023
Non-Cash Items 6.009 54.978 45.781 47.451 45.057
Cash Interest Paid 0 3.164 3.164 3.164 3.164
Changes in Working Capital -4.926 49.138 43.009 41.713 25.184
Cash From Investing Activities -17.13 -64.765 -43.265 -32.217 0.739
Capital Expenditures -5.2 -26.814 -17.297 -9.352 -1.677
Other Investing Cash Flow Items, Total -11.93 -37.951 -25.968 -22.865 2.416
Cash From Financing Activities 0 273.52 273.503 273.482 273.482
Financing Cash Flow Items 0 336.469 336.469 336.469 336.469
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 4.387 4.37 4.349 4.349
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -67.336 -67.336 -67.336 -67.336
Net Change in Cash -47.504 113.633 159.907 193.731 244.858
Deferred Taxes 0
Foreign Exchange Effects -2.393

Varför välja Capital.com? Siffrorna talar för sig själva.

Capital.com Group

500K+

Investerare

92K+

Aktiva kunder varje månad

$53M+

Månadsvis investeringsvolym

$30M+

Uttag varje månad

Kalkylator för handel

Beräkna ditt hypotetiska resultat om du hade öppnat en CFD-handel på ett visst datum (välj ett datum) och stängt den på ett annat datum (välj ett datum).

Handelskommission
0
 • 1:1
Hävstång
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Investering
Positionens storlek (hävstång x investering):
Öppningskurs

Stängningskurs

Kort Lång

Metromile, Inc. Company profile

Om Metromile, Inc.

Metromile, Inc. är en digital försäkringsplattform som tillhandahåller produkter till bilförsäkringskunder i USA och bilförsäkringsbolag i USA och globalt. Företaget erbjuder sina försäkringskunder personliga bilförsäkringar i realtid som prissätts och faktureras per mil, med priser som baseras på exakt hur och hur mycket de faktiskt kör, i stället för att använda branschens standardiserade uppskattningar och uppskattningar. Företaget har två segment: Insurance Services tillhandahåller försäkringar för bilägare, och Enterprise Business Solutions tillhandahåller tillgång till sin utvecklade teknik i form av mjukvara som ett serviceavtal tillsammans med professionella tjänster till tredjepartskunder. Metromile-applikationen ger meddelanden för att undvika parkeringsböter, få en vägbeskrivning till kundens bil och övervaka kundens bilhälsa. Metromile Enterprise är en plattform för att automatisera skadeanmälningar och minska förluster i samband med bedrägerier.

Industry: Property & Casualty Insurance (NEC)

425 Market Street
Suite 1703
SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94105
US

Resultaträkning

 • Annual
 • Quarterly

Folk tittar också på

Gold

1,996.16 Price
+0.090% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0176%
Kort position avgift över natten 0.0094%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.30

BTC/USD

28,056.75 Price
-1.060% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0616%
Kort position avgift över natten 0.0137%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 60.00

XRP/USD

0.43 Price
-3.490% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0753%
Kort position avgift över natten 0.0069%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.00381

US100

12,655.20 Price
-0.730% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0241%
Kort position avgift över natten 0.0018%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 1.8

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?

Gör som fler än 485 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto 2. Gör en insättning 3. Allt är klart. Börja handla