Svenska
Mitt konto
Testa dig själv

Vem får avkastning när obligationen når förfallotiden?

Investeraren
Företaget som har emitterat obligationen
Utfärdare av CDS
Alla förlorar