x
Svenska
Mitt konto
Testa dig själv

Vem får avkastning när obligationen når förfallotiden?

Företaget som har emitterat obligationen
Alla förlorar
Utfärdare av CDS
Investeraren