Mitt konto
Testa dig själv

Vem får avkastning när obligationen når förfallotiden?

Alla förlorar
Utfärdare av CDS
Investeraren
Företaget som har emitterat obligationen