Testa dig själv

Vem får avkastning när obligationen når förfallotiden?

Investeraren
Alla förlorar
Utfärdare av CDS
Företaget som har emitterat obligationen