Marknader
För handlare
Marknadsuppdateringar
Specialerbjudanden
Lär dig att handla
Grunderna inom handel
Handelsguider
Svenska
Testa dig själv

Vem får avkastning när obligationen når förfallotiden?

Företaget som har emitterat obligationen
Alla förlorar
Investeraren
Utfärdare av CDS