Mitt konto
Testa dig själv

Vem får avkastning när obligationen når förfallotiden?

Utfärdare av CDS
Investeraren
Alla förlorar
Företaget som har emitterat obligationen