Mitt konto
Testa dig själv

Vem får avkastning när obligationen når förfallotiden?

Alla förlorar
Investeraren
Utfärdare av CDS
Företaget som har emitterat obligationen