Mitt konto

Klagomål tillvägagångssätt

Om du är missnöjd med en finansiell produkt eller tjänsterna som Capital.Com. erbjuder, kontakta oss för att skicka in ditt klagomål, med följande information för att hjälpa oss att behandla ditt klagomål:

Vi kommer att vidta följande åtgärder för att ta itu med ditt klagomål:

  1. Vi kommer att bekräfta mottagande av ditt klagomål inom fem (5) arbetsdagar och ge dig ett unikt referensnummer. Du ska använda det nämnda referensnumret vid all framtida kontakt med oss, den finansiella ombudsmannen och/eller CySEC gällande ditt klagomål.
  2. Efter nogrann granskning, kommer vi att besvara ditt klagomål inom två (2) månader, vi kommer att informera dig om undersökningens utfall, åtgärderna som kommer att tas för att lösa frågan, och i tillämpliga fall erbjuda dig en lösning. Om vi inte kan svara inom två månader på grund av klagomålets komplexitet, så kommer vi att informera dig om orsakerna till förseningen och ange tidsperioden som krävs för att avsluta undersökningen. Den här tidsperioden är vanligtvis inte längre än tre (3) månader, räknat från inlämning av klagomålet.

Om du är missnöjd med vårt slutliga beslut , kan du skicka in ditt klagomål till den finansiella ombudsmannen. Den finansiella ombudsmannen är en oberoende service på Cypern som löser dispyter mellan investeringsföretag och deras kunder. Detaljer om den finansiella ombudsmannen kommer att anges i vårt slutgiltiga svar.

Klagomål

*Alla fält är obligatoriska

Redo att börja?
Skicka länken till mig för att ladda ned appen Capital.com. Ladda ned Capital.com